Artykuły

Warunkowe umorzenie postępowania

dodano:

Jednym ze środków probacyjnych, czyli takich, które wiążą się z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie jest warunkowe umorzenie postępowania. Z punktu widzenia zainteresowanego ważne jest, że możliwość zastosowania tego środka przez sąd ma charakter fakultatywny. Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu karnego: „Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne,...

Etapy egzekucji z nieruchomości

dodano:

Od zajęcia do sprzedaży nieruchomości droga długa. Jak w praktyce wyglądają etapy egzekucji z nieruchomości? Ile czasu ma dłużnik, aby zdobyć pieniądze lub zapewnić sobie inny lokal w przypadku utraty mieszkania? Egzekucja z nieruchomości jest często – z punktu widzenia wierzyciela – jedyną skuteczną drogą dochodzenia swoich należności. Sama procedura,...

Przerwa w karze – dla każdego?

dodano:

Osoby skazane, wobec których kara pozbawienia wolności jest faktycznie wykonywana, mogą starać się o przerwę w jej odbywaniu. Taką możliwość dają zarówno przepisy Kodeksu karnego, jak i Kodeksu karnego wykonawczego. Z punktu widzenia osoby skazanej i osadzonej istotnym jest, że z dobrodziejstwa instytucji przerwy w wykonaniu kary nie może skorzystać...

Alimenty od rodzica i z Funduszu alimentacyjnego?

dodano:

Jeśli uprawniona osoba dostaje alimenty od własnego rodzica, nie powinna pobierać ich z Funduszu alimentacyjnego.  Jeśli jednak tak się dzieje, osoba ta może być zobowiązana do ich zwrotu, wraz z odsetkami, o których mówi ustawa. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do...

Czym jest dobrowolne poddanie się karze w procesie karnym?

dodano:

Każdemu oskarżonemu przysługuje możliwość skorzystania z instytucji dobrowolnego poddania się karze. Taka procedura nie tylko skraca czas postępowania, ale również pozwala na uzyskanie łagodniejszej kary. Kiedy warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze? Warto wskazać, że z instytucji dobrowolnego poddania się karze każdy zainteresowany skorzystać...

Uciążliwy sąsiad – jak sobie z nim poradzić – czyli krótko o tym, czym są w prawie cywilnym immisje.

dodano:

Dobry, życzliwy sąsiad to bez wątpienia skarb, którym nie każdy z Nas może się poszczycić. Często stosunki sąsiedzki tylko psują Nam zdrowie i to bez względu na fakt, czy mieszkamy w bloku czy na osiedlu jednorodzinnych domków. Oczywiście, żyjąc w dużej wspólnocie jaką stanowią przykładowo osiedla bloków mieszkalnych, każdy z Nas powinien mieć pewien...

Konsekwencje odrzucenia spadku

dodano:

Nie zawsze spadek oznacza korzyści i wzbogacenie się. W praktyce – o czym trzeba pamiętać – może zdarzyć się, że masą spadkową będą jedynie długi i zobowiązania. Odrzucenie spadku wiąże się jednak z konsekwencjami. Jakimi? Przyjęcie, jak i odrzucenie spadku uregulowane jest w Kodeksie cywilnym w art. od 1012 do 1024. Trzeba zauważyć, że prawo zarówno...

Wydziedziczenie – czym jest, kiedy możemy je stosować i co oznacza w praktyce.

dodano:

Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. To właśnie dzięki tej swobodzie wyrażonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej możemy zapisać w testamencie, bądź to własnoręcznych bądź spisanym u Notariusza, kto i w jakim ułamku będzie dziedziczył po Naszej śmierci. Istnieje jednak grupa osób, a są nimi zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),...

Spadek po rodzicach zwolniony z podatku

dodano:

Spadek, który zostawili nam nasi najbliżsi, może być całkowicie wolny od podatku. Warunkiem jest jednak zgłoszenie w odpowiednim terminie faktu jego otrzymania. Według przepisów, spadkobierca płaci podatek od otrzymanego majątku, jeśli jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Wysokość tej kwoty zależy od stopnia pokrewieństwa i w przypadku...

Rozwód, podział majątku i… kredyt hipoteczny

dodano:

Nie zawsze huczne wesele i zaciągnięcie kredytu hipotecznego musi być ostatecznym przypieczętowaniem miłości dwójki ludzi. Co w przypadku rozwodu? Czy kredyt hipoteczny jest dzielony tak, jak wspólny majątek, czy może prawo w zupełnie inny sposób rozwiązuje tę kwestię? Co i jak w praktyce? Małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozwód mogą samodzielnie...