DE / EN

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kancelaria udziela profesjonalnego wsparcia z zakresu prawa firmom, spółkom i innym podmiotom prawa gospodarczego. Nasza pomoc jest kompleksowa – zakładamy i rejestrujemy spółki prawa handlowego, przygotowujemy projekty umów i statutów, doradzamy w zakresie wewnętrznych stosunków pomiędzy wspólnikami spółek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów gospodarczych prowadzimy sprawy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Wybór formy organizacyjnej działalności gospodarczej to podstawowa kwestia. Osoby, które zdecydowały się na założenie spółki muszą pamiętać o dopełnieniu szeregu formalności. W jaki sposób przygotować dokumenty niezbędne do rejestracji podmiotu w KRS? Jak sformułować poszczególne punkty wewnętrznego regulaminu firmy? Co zrobić, aby w szybki sposób odzyskać zaległą należność? Na te pytania uzyskają Państwo odpowiedź w naszej Kancelarii.

Szczególny nacisk w naszej działalności kładziemy na odzyskiwanie należności i pomoc podmiotom gospodarczym w zakresie rozmawiania z partnerami biznesowymi o płatnościach. Prowadzenie firmy czy spółki wiąże się z koniecznością pilnowania terminów płatności przez kontrahentów. Od stałego pozyskiwania środków zależy kondycja finansowa i możliwości podmiotu. Nasze działania skupiają się nie tylko na prowadzeniu skutecznych działań windykacyjnych, ale także zapobieganiu powstawaniu problemów w tym zakresie. W naszej ofercie znajdują się specjalne szkolenia, na których uczymy, w jaki sposób sprawdzić kondycję finansową kontrahenta przed nawiązaniem współpracy i jak rozmawiać z niewypłacalnym podmiotem. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Szeroki wachlarz usług przygotowaliśmy z myślą o obsłudze spółek. Zajmujemy się ich zakładaniem, przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS, jak i bieżącego dokonywania zmian w KRS. Nasza oferta obejmuje również tworzenie uchwał organów spółek, regulaminów czy zapewnienie tym podmiotom ochrony związanej z nieuczciwymi działaniami konkurencji. Ponadto, pomagamy w rozwiązywaniu i likwidowaniu spółek. Kompleksowa oferta umożliwia nam zagwarantowanie profesjonalnej pomocy prawnej na każdym etapie.

Współcześnie działalność gospodarcza jest regulowana przez dwie dziedziny prawa:

  • prawo gospodarcze publiczne (określa swobodę działalności gospodarczej, definiuje funkcję państwa w gospodarce i konkretyzuje obrót gospodarczy pomiędzy państwem a przedsiębiorstwami),
  • prawo gospodarcze prywatne (reguluje wszelkie stosunki pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami a konsumentami).

Kompleksowo obsługujemy przedsiębiorstwa działające na terenie całego kraju, choć duży nacisk kładziemy zwłaszcza na współpracę z lokalnymi podmiotami prawa gospodarczego. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i spółki, które potrzebują merytorycznego wsparcia w zakresie prawa.

Pozostałe usługi:

Prawo rodzinne - rozwód Kraków

To gałąź prawa cywilnego, która reguluje stosunki prawne w rodzinie (majątkowe i niemajątkowe). Określa zasady jej istnienia i funkcjonowania, reguluje stosunki wewnątrzrodzinne jak i z osobami trzecimi. W ramach prawa...

Prawo cywilne

Ma za zadanie ochronę interesów poszczególnych jednostek. W jego ramach formułujemy dla Państwa pozwy, wnioski, umowy cywilnoprawne oraz handlowe, a także pomagamy w sporach wynikających z niedotrzymywania umów (wierzytelności, długi,...

Prawo karne

Definiuje czyny będące przestępstwami (czyny o wysokim stopniu szkodliwości społecznej) lub wykroczeniami (czyny o niewielkim stopniu szkodliwości społecznej). Określa zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich...

Porady prawne online

Podążając za stale rozwijającymi się nowymi technologiami nasza Kancelaria wdrożyła z sukcesem usługę umożliwiającą naszym Klientom korzystanie z porad prawnych online. W celu skorzystania z porady prawnej online wystarczy ustalić...

Darmowe porady prawne Kraków

Problemy ze znalezieniem kompetentnego i zaufanego prawnika oraz wysokie ceny porad prawnych nie zachęcają do wizyty w Kancelarii Prawnej. Wychodząc na przeciwko tym trudnością nasza Kancelaria rozpoczęła pilotażowy program bezpłatnych...

Szkolenia

Oprócz usług prawnych, prowadzimy także szkolenia prywatne dla grup oraz organizujemy wewnętrzne szkolenia dla firm. Szkolenia trwają przeważnie 2 dni po 7 godzin. Podczas zajęć poruszane są wszelkie aspekty związane...