DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/law-753482_960_720-2.png

O spadkach transgranicznych

O spadkach transgranicznych Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-10-31 22:48:49

Regulacja dotycząca prawa spadkowego ujednolicająca procedury dziedziczenia w Unii Europejskiej zaczęła już działać. Dokładnie jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Rozwiązuje ona problemy dziedziczenia dotyczące spadków transgranicznych w 25 państwach Unii Europejskiej poza Wielką Brytanią, Danią i Irlandią, gdzie kraje te pozostały przy swoich regulacjach dzięki klauzuli opt out.

Zasady Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

  • w przypadku śmierci w państwie członkowskim UE stosowane w kwestiach spadkowych jest prawo kraju, w którym osoba zamieszkiwała stale przed śmiercią
  • osoba, która sporządza testament, może zastrzec, by w przypadku rozstrzygania spadku, stosowane było prawo kraju, z którego pochodzi

Co z tego wynika?

Dzięki udogodnieniom nowej regulacji, aby odziedziczyć spadek nie będzie trzeba opuszczać granic swojego kraju. Jeśli jednak spadkodawca nie uwzględni w testamencie, że postępowanie ma być prowadzone na mocy prawa, z którego pochodzi, będzie ono przeprowadzone w miejscu jego stałego pobytu za życia.

Europejski Certyfikat Spadkowych

Certyfikat ten jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia spadkobiercy na terenie Unii Europejskiej. Chodzi o uprawnienia zapisobiorcy, zarządcy spadku lub wykonawcy testamentu. We wszystkich krajach UE wszelkie dokumenty urzędowe dotyczące spraw spadkowych są już wzajemnie uznawane.

Wszystkie

Podobne artykuły