DE / EN

Formy rozliczeń

Jesteśmy elastyczni we współpracy

Nasza Kancelaria oferuje Państwu możliwość wyboru najdogodniejszej formy współpracy.

Formy wynagrodzenia opierają się na następujących rozliczeniach:

  • ryczałtowym – stałe miesięczne wynagrodzenie za ustaloną ilość godzin, do wykorzystania przez Klienta w cyklach miesięcznych. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców posiadających permanentne potrzeby w zakresie kompleksowej obsługi prawnej.
  • godzinowym – wynagrodzenie, stanowiące iloczyn ustalonej stawki i czasu pracy. Kierowane jest do firm i osób fizycznych o sporadycznych potrzebach prawnych. Stawka godzinowa jest uzależniona od rodzaju i zakresu czynności.
  • za czynność lub sprawę – wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (sporządzenie opinii, projektu umowy, pisma) lub poprowadzenie sprawy (postępowanie sądowe), w wysokości odpowiedniej do potrzeb Klienta.

W trosce o najwyższy poziom usług, podejmujemy się świadczenia pomocy prawnej Klientom tylko w wypadku, gdy może zagwarantować pełną oraz ciągłą dostępność oferowanych usług. Przywiązujemy dużą wagę do dostosowywania się w możliwym zakresie do zasad i potrzeb korporacyjnych, obowiązujących naszych Klientów.