DE / EN

Prawo karne

Prawo karne

1. Prawo karne i wykroczeń
2. Prawo karne wykonawcze

Prawo karne i wykroczeń

Kancelaria Adwokacka udziela profesjonalnego wsparcia z zakresu prawa karnego i wykroczeń w następującym zakresie: obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego, wystąpienie o zastosowanie środków probacyjnych (warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary), kara łączna.

Każdy pokrzywdzony ma prawo żądać zadośćuczynienia lub ukarania sprawcy, każdy oskarżony jest niewinny do momentu wydania wyroku. Jak uniknąć więzienia lub zredukować do minimum karę za wykroczenie lub przestępstwo? Jak doprowadzić do skazania sprawcy? Na te pytania odpowie tylko dobry adwokat.

Jeśli zdarzyło się Państwu zostać niewinnie oskarżonym albo popełnić wykroczenie a nawet być poważnie na bakier z prawem, oferujemy profesjonalne i rzetelne wsparcie na każdym jego etapie (zarówno przed wszczęciem oficjalnego postępowania, jak i na etapie postępowania przygotowawczego). Gwarantujemy drobiazgowo przemyślaną przez naszego adwokata linię obrony, zmierzającą do uniewinnienia Klienta przez Sąd lub zastosowania najlżejszego wymiaru kary albo środków probacyjnych. Podpowiemy też, jak działać, aby w wypadku popełnienia kilku przestępstw uniknąć kar za poszczególne z nich, a w zamian poddać się znacznie łagodniejszej karze łącznej.

Chętnie reprezentujemy interes osoby pokrzywdzonej w procesie karnym. Jako pełnomocnik pokrzywdzonego pomagamy mu wyegzekwować za pomocą wyroku sądowego odszkodowanie od sprawcy albo doprowadzić do skazania osoby winnej. Szczegółowo przygotowujemy się do sprawy, działamy dynamicznie i potrafimy zaskoczyć połączeniem logicznego zestawienia faktów i wyciągniętych wniosków z otwartością na nietypowe rozwiązania. Tak jak i Państwo, pragniemy by sprawiedliwości stało się zadość. Prowadzimy sprawy z zakresu: przestępstw przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu, przestępstw o charakterze seksualnym, komunikacyjnym, skarbowym i gospodarczym, przestępstw związanych z posiadaniem lub handlem narkotykami, błędów lekarskich.

Według kryterium przedmiotu regulacji, prawo karne dzielimy na:

  • materialne (przestępstwa, odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia przestępstwa, środki karne, środki oddziaływania),
  • procesowe (zespół przepisów prawnych regulujących postępowanie zainicjowane pozyskaniem przez organy ścigania wiadomości na temat popełnienia przestępstwa,  zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa),
  • wykonawcze (zespół przepisów regulujący wykonanie kar i rozstrzygnięć w sprawach karnych).

Warto zwrócić uwagę na to, że czyny karalne popełnione przez nieletnich nie podlegają pod sprawy z tego zakresu i nie mają charakteru odpowiedzialności karnej.

Prawo karne wykonawcze

Udzielamy również fachowych porad prawnych oraz pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, takich jak możliwość odroczenia i przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Życie ludzkie nie jest czarno-białe, ma wiele odcieni. Prawo zostało skonstruowane tak, aby służyć człowiekowi i brać pod uwagę okoliczności łagodzące. W jakim przypadku można liczyć na odroczenie lub przerwę w odbyciu kary?

Z przyjemnością zapoznamy się z Państwa sprawą i fachowo ocenimy, czy zasadne jest ubieganie się o odroczenie nierozpoczętej jeszcze kary lub przerwę w odbywaniu aktualnej kary pozbawienia wolności. Jeśli istnieje taka możliwość (spowodowana ważnymi względami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi, np.: ciążą, sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, chorobą psychiczną albo ciężkim, uniemożliwiającym przebywanie w warunkach więziennych, schorzeniem), nasza Kancelaria pomoże zgromadzić odpowiednie dokumenty i przeprowadzi Państwa bezpiecznie przez niezbędne procedury – aż po osiągnięcie celu!

Choć nasza Kancelaria ma swoją siedzibę w Krakowie, nie oznacza, że podejmujemy się spraw karnych tylko i wyłącznie w tym mieście. Działamy na terenie całej Polski z priorytetem na powiat krakowski.

Pozostałe usługi:

Prawo rodzinne - rozwód Kraków

To gałąź prawa cywilnego, która reguluje stosunki prawne w rodzinie (majątkowe i niemajątkowe). Określa zasady jej istnienia i funkcjonowania, reguluje stosunki wewnątrzrodzinne jak i z osobami trzecimi. W ramach prawa...

Prawo cywilne

Ma za zadanie ochronę interesów poszczególnych jednostek. W jego ramach formułujemy dla Państwa pozwy, wnioski, umowy cywilnoprawne oraz handlowe, a także pomagamy w sporach wynikających z niedotrzymywania umów (wierzytelności, długi,...

Prawo gospodarcze

To zbiór norm prawnych regulujących relacje gospodarcze, w których udział biorą osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty mogące być podmiotami stosunków gospodarczych. Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla firm,...

Porady prawne online

Podążając za stale rozwijającymi się nowymi technologiami nasza Kancelaria wdrożyła z sukcesem usługę umożliwiającą naszym Klientom korzystanie z porad prawnych online. W celu skorzystania z porady prawnej online wystarczy ustalić...

Darmowe porady prawne Kraków

Problemy ze znalezieniem kompetentnego i zaufanego prawnika oraz wysokie ceny porad prawnych nie zachęcają do wizyty w Kancelarii Prawnej. Wychodząc na przeciwko tym trudnością nasza Kancelaria rozpoczęła pilotażowy program bezpłatnych...

Szkolenia

Oprócz usług prawnych, prowadzimy także szkolenia prywatne dla grup oraz organizujemy wewnętrzne szkolenia dla firm. Szkolenia trwają przeważnie 2 dni po 7 godzin. Podczas zajęć poruszane są wszelkie aspekty związane...