DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/10/man-875702_960_720-2.jpg

Na czym polega umowa darowizny?

Na czym polega umowa darowizny? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-10-24 22:00:45

Umowa darowizny jest szczególnym rodzajem umowy,  jej cel to przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy. Jedną stroną umowy darowizny jest darczyńca zobowiązujący się do dokonania przysporzenia, drugą natomiast obdarowany, na rzecz którego darczyńca dokonuje darowizny.

Ważne kwestie dotyczące umowy darowizny

Umowa darowizny:

 • zostaje zawarta w momencie złożenia zgodnych oświadczeń woli darczyńcy i obdarowanego
 • jest nieodpłatna, co znaczy, że ani darczyńca nie może żądać jakiejkolwiek zapłaty od obdarowanego, ani obdarowany nie może zobowiązywać się do zapłaty za przyjęcie darowizny od darczyńcy
 • może być zawarta przez wszystkie podmioty prawa
 • może dotyczyć praw majątkowych, jak również takich, które nie mają wartości materialnej
 • powinna być sporządzona w formie pisemnej, w formie aktu notarialnego

W umowie darowizny zarówno stronę darczyńcy, jak i obdarowanego może reprezentować więcej niż jedna osoba.

Istotne elementy w umowie darowizny

W umowie darowizny muszą znaleźć się:

 • dane darczyńcy i obdarowanego oraz stopień ich pokrewieństwa
 • data i miejsce zawarcia umowy
 • przedmiot darowizny (suma pieniężna, nieruchomość, samochód)
 • określenie strony ponoszącej koszty umowy

Konieczne jest też w umowie:

 • uwzględnienie oświadczenia darczyńcy o przekazaniu darowizny i obdarowanego o jej przyjęciu
 • termin przekazania darowizny
 • w przypadku umowy darowizny samochodu lub nieruchomości uwzględnienie oświadczenia darczyńcy o posiadaniu praw własności i braku obciążeń na rzecz osób trzecich
Wszystkie

Podobne artykuły

Jak przepisać majątek?

Zabezpieczenie przyszłości najbliższych osób jest zasadniczą kwestią. Warto wiedzieć, czy w tym wypadki konieczne jest spisanie testamentu, czy na przykład zdanie się na prawo spadkowe. Jak przepisać majątek? Jest to pytanie, którego odpowiedzią jest kilka możliwości. Oczywiście każda z nich niesie ze sobą konkretne konsekwencje. Jak przekazać...

Odwołanie darowizny

Poprzez darowiznę darczyńca dokonuje przeniesienia rzeczy lub praw na obdarowanego. Darowizna ma miejsce zwykle w przypadku szczególnej więzi, która łączy darczyńcę z osobą obdarowaną. Przepisy kodeksu cywilnego z uwagi na więź i nieodpłatny charakter darowizny przewidują kilka przypadków, gdy możliwe jest odwołanie darowizny w formie pisemnego...