DE / EN

Usługi

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe porady i usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz administracyjnego.

Prawo rodzinne - rozwód Kraków

to gałąź prawa cywilnego, która reguluje stosunki prawne w rodzinie (majątkowe i niemajątkowe). Określa zasady jej istnienia i funkcjonowania, reguluje stosunki wewnątrzrodzinne jak i z osobami trzecimi. W ramach prawa rodzinnego świadczymy porady i usługi dotyczące separacji, rozwodów (bez orzekania i z orzekaniem o winie), alimentów na dzieci czy współmałżonka, władzy rodzicielskiej, ustalania kontaktów z dziećmi, podziału majątku. Obsługujemy też sprawy, gdy zaistnieje potrzeba ubezwłasnowolnienia członka rodziny i ustanowienie kurateli…

WIĘCEJ

Prawo cywilne

ma za zadanie ochronę interesów poszczególnych jednostek. W jego ramach formułujemy dla Państwa pozwy, wnioski, umowy cywilnoprawne oraz handlowe, a także pomagamy w sporach wynikających z niedotrzymywania umów (wierzytelności, długi, odszkodowania, zadośćuczynienia, dochodzenie roszczeń z rękojmi). Świadczymy usługi prawne związane z własnością nieruchomości (sprawy o zasiedzenie, hipoteka, księgi wieczyste), pomagamy dochodzić swoich praw konsumentom (roszczenia z gwarancji lub niezgodności towaru z umową). Zajmujemy się także sprawami spadkowymi (przejście praw majątkowych po zmarłym, testament, umowa o zrzeczenie się spadku czy wydziedziczenie, umowa o darowiznę)…

WIĘCEJ

Prawo karne

definiuje czyny będące przestępstwami (czyny o wysokim stopniu szkodliwości społecznej) lub wykroczeniami (czyny o niewielkim stopniu szkodliwości społecznej). Określa zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców. W ramach prawa karnego Kancelaria świadczy następujące usługi: obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego, wystąpienie o zastosowanie środków probacyjnych (warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary), kara łączna, pomoc w kwestiach odroczenia kary oraz przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności...

WIĘCEJ

Prawo gospodarcze

to zbiór norm prawnych regulujących relacje gospodarcze, w których udział biorą osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty mogące być podmiotami stosunków gospodarczych. Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla firm, spółek, jak i konsumentów. Pomagamy i doradzamy w zakresie zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego, rejestracji zmian w KRS, łączenia i likwidacji spółek. Zajmujemy się także pozasądowym rozwiązywaniem sporów – prowadzimy szerokie działania windykacyjne, które umożliwiają podmiotom gospodarczym odzyskanie należności bez konieczności wnoszenia sprawy na wokandę sądową. W obrębie naszej działalności jest też przygotowywanie kontraktów cywilnoprawnych, opracowujemy statuty i regulaminy oraz reprezentujemy podmioty gospodarcze przez sądami.

WIĘCEJ

Porady prawne online

Podążając za stale rozwijającymi się nowymi technologiami nasza Kancelaria wdrożyła z sukcesem usługę umożliwiającą naszym Klientom korzystanie z porad prawnych online. W celu skorzystania z porady prawnej online wystarczy ustalić z naszą Kancelarią dogodny termin i dokonać płatności online - cały proces zajmie dosłownie chwilę. Porady prawne online świadczone są przez telefon, skype lub hangout. Jeżeli jest wymagane odniesienie się do dokumentów w których posiadaniu są Państwo, należy zdjęcia lub skany tych dokumentów przesłać na adres email Kancelarii.

WIĘCEJ

Darmowe porady prawne Kraków

Problemy ze znalezieniem kompetentnego i zaufanego prawnika oraz wysokie ceny porad prawnych nie zachęcają do wizyty w Kancelarii Prawnej. Wychodząc na przeciwko tym trudnością nasza Kancelaria rozpoczęła pilotażowy program bezpłatnych porad prawnych, który jest kierowany do wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic. Darmowe porady prawne udzielane są w siedzibie Kancelarii przez zespół kompetentnych osób, które oferują pomoc merytoryczną w ocenie sytuacji prawnej oraz wskazaniu właściwego kierunku podejmowanych działań.

WIĘCEJ

Szkolenia

Oprócz usług prawnych, prowadzimy także szkolenia prywatne dla grup oraz organizujemy wewnętrzne szkolenia dla firm. Szkolenia trwają przeważnie 2 dni po 7 godzin. Podczas zajęć poruszane są wszelkie aspekty związane z dochodzeniem roszczeń i ściąganiem wierzytelności: dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, egzekwowanie ich na drodze postępowania egzekucyjnego, postępowanie zabezpieczające wierzytelność, postępowanie upadłościowe, układowe dłużnika oraz postępowanie karne. Szkolenie odbywa się w miłej atmosferze; oprócz fachowej wiedzy zapewniamy poczęstunek i dobra kawę.

WIĘCEJ