DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/document-428331_960_720-2.jpg

Zapis windykacyjny w świetle prawa spadkowego

Zapis windykacyjny w świetle prawa spadkowego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:24:17

Zapis windykacyjny to ułatwienie w spełnieniu woli spadkodawcy. Dzięki takiemu zapisowi konkretne składniki majątku spadkodawcy przekazane są określonym w zapisie osobom. Z masy spadku składniki te zostają wyłączone i nie może do nich rościć sobie praw żaden ze spadkobierców. Z chwilą śmierci spadkodawcy przedmiot zapisu windykacyjnego staje się prawowitą własnością osoby w nim określonej. Zapis windykacyjny można sporządzić tylko u notariusza.

Zapis windykacyjny musi być precyzyjnie sformułowany. Nie może być wątpliwości komu przypada przypada przedmiot zapisu i co nim jest. Przedmiot zapisu można ustanowić na rzecz kilku spadkobierców. Spadkodawca określa wówczas w zapisie wielkość udziałów. Jeżeli nie zrobi tego osoby określone w zapisie windykacyjnym dziedziczą współwłasność w równych częściach.

Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego?

  • rzeczy oznaczone co do tożsamości (ruchomości i nieruchomości)
  • zbywalne prawa majątkowe
  • przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolne
  • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności

Zapis windykacyjny nie może być obwarowany terminem ani warunkiem. Jeśli jednak zostanie on ustanowiony, termin i warunek uważa się za nieistniejący. Jeśli z testamentu lub z innych okoliczności wynika, że obwarowanie jest konieczne, by zapis windykacyjny został uczyniony. Staje się on wówczas nieważny i następuje i wywołuje skutki zapisu zwykłego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Bezdzietne małżeństwo a dziedziczenie

Bezdzietne małżeństwo, aby mogło być pewne, że w razie śmierci jednego z małżonków, drugie z nich dostanie w spadku cały ich dorobek życia, koniecznie muszą spisać testament. W świetle prawa żyjącemu małżonkowi należy się jedynie połowa wartości spadku. Komu reszta? Dziedziczą też rodzice i rodzeństwo Małżeństwo bez dzieci, musi zabezpieczyć...

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sąd ustala wszystkie osoby dziedziczące po zmarłym spadkodawcy. Sąd wykorzystuje w tym celu dwa główne narzędzia, którymi są możliwość odebrania zapewnienia spadkowego lub wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie. Czym jest zapewnienie spadkowe? Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie może nastąpić,...

Jak napisać testament?

Testament można sporządzić nie tylko przed notariuszem. Istnieje możliwość sporządzenia testamentu bez wychodzenia z domu. Aby był on jednak ważnym dokumentem, musi zostać we właściwy sposób oznaczony. Testament sporządzany w ten sposób powinien być zatytułowany ,,Testament” lub ,,Na wypadek śmierci”. Testament odręczny Testament sporządzany...

Na czym polega zachowek?

Przy instytucji spadkowej jaką stanowi zachowek warto się na chwilę zatrzymać. Jest ona bowiem bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym należnym każdemu ustawowemu spadkobiercy. Do osób z rodziny, które ustawowo dziedziczą majątek po zmarłym należą współmałżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice. Jeśli więc w testamencie osoby te zostały pominięte...