DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/document-428331_960_720-2.jpg

Zapis windykacyjny w świetle prawa spadkowego

Zapis windykacyjny w świetle prawa spadkowego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:24:17

Zapis windykacyjny to ułatwienie w spełnieniu woli spadkodawcy. Dzięki takiemu zapisowi konkretne składniki majątku spadkodawcy przekazane są określonym w zapisie osobom. Z masy spadku składniki te zostają wyłączone i nie może do nich rościć sobie praw żaden ze spadkobierców. Z chwilą śmierci spadkodawcy przedmiot zapisu windykacyjnego staje się prawowitą własnością osoby w nim określonej. Zapis windykacyjny można sporządzić tylko u notariusza.

Zapis windykacyjny musi być precyzyjnie sformułowany. Nie może być wątpliwości komu przypada przypada przedmiot zapisu i co nim jest. Przedmiot zapisu można ustanowić na rzecz kilku spadkobierców. Spadkodawca określa wówczas w zapisie wielkość udziałów. Jeżeli nie zrobi tego osoby określone w zapisie windykacyjnym dziedziczą współwłasność w równych częściach.

Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego?

  • rzeczy oznaczone co do tożsamości (ruchomości i nieruchomości)
  • zbywalne prawa majątkowe
  • przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolne
  • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności

Zapis windykacyjny nie może być obwarowany terminem ani warunkiem. Jeśli jednak zostanie on ustanowiony, termin i warunek uważa się za nieistniejący. Jeśli z testamentu lub z innych okoliczności wynika, że obwarowanie jest konieczne, by zapis windykacyjny został uczyniony. Staje się on wówczas nieważny i następuje i wywołuje skutki zapisu zwykłego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Dział spadku

Zdecydowanie często po jednym spadkodawcy dziedziczy kilku spadkobierców. Wówczas do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosowane są przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Dział spadku to ustalenie wartości całego majątku spadkodawcy i określenie wielkości schedy każdego ze spadkobierców. Wraz z dokonaniem działu...

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Jeśli decydujemy się przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ograniczamy odpowiedzialność za ewentualne długi spadkowe do wartości spadku, jaki otrzymaliśmy.  W przypadku istnienia długu, w najgorszym wypadku możemy nic nie zyskać, ponieważ w mamy obowiązek spłacenia go tylko i wyłącznie ze spuścizny wchodzącej w skład inwentarza. Nie...

Prawa dalszych krewnych do spadku

Po spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu dziedziczą jego bliscy. W zależności od tego, ilu ich jest, mogą powstać różnorodne kombinacje. Czasem do spadku mogą zostać powołani również dalsi bliscy. Kiedy ma miejsce taka sytuacja? Jeżeli spadkodawca nie pozostawił swojej ostatniej woli, czyli testamentu, to określenie i podział spadku...

Spadkobiercy a problem z zakupem nieruchomości

Problemy z finalizacją zakupu nieruchomości objętej dekretem warszawskim, związane z zazwyczaj rozciągniętym w czasie postępowaniem dotyczącym ustalenia praw spadkobierców byłych właścicieli, mogą przyprawić zainteresowanych o ból głowy. Czy istnieje możliwość szybszego ustalenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości? Jak mówi art.28 kodeksu...