Artykuły

Umowa agencyjna – kiedy i dla kogo?

dodano:

Istota umowy agencyjnej polega na tym, że przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia w nawiązywaniu umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy. Co ważne, agent robi to w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za swoją działalność otrzymuje wynagrodzenie. Podmiotami umowy agencyjnej mogą być wyłącznie...

Najemca ma prawa i obowiązki

dodano:

Każdy najemca ma zarówno prawa, jak i obowiązki. O jakich mowa? Co może – zgodnie z prawem – zrobić najemca, gdy wynajmujący nie dopełnia ciążących na nim zobowiązań? Wśród podstawowych obowiązków najemcy wymienić należy: używanie przedmiotu najmu w sposób zgodny z umową, jak i przeznaczeniem rzeczy, uiszczanie czynszu w ustalonych terminach, obowiązek...

Jakie są konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu?

dodano:

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Szkodliwość tego czynu ma odzwierciedlenie w prawie karnym, gdyż takie zachowanie stanowi przestępstwo. Konsekwencje związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu zależą przede wszystkim od...

Nabycie mieszkania z lokatorami – co dalej?

dodano:

O zakupie mieszkania z lokatorami najczęściej mówi się w kontekście licytacji komorniczych. Czy w takim przypadku konieczne jest zapewnienie im lokalu zastępczego? Jak wygląda ewentualna eksmisja i ile może trwać postępowanie w tej sprawie? Ceny mieszkań nieustannie rosną. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości często odstraszone kwotami, jakie...

Prawa dalszych krewnych do spadku

dodano:

Po spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu dziedziczą jego bliscy. W zależności od tego, ilu ich jest, mogą powstać różnorodne kombinacje. Czasem do spadku mogą zostać powołani również dalsi bliscy. Kiedy ma miejsce taka sytuacja? Jeżeli spadkodawca nie pozostawił swojej ostatniej woli, czyli testamentu, to określenie i podział spadku obywa...

Skutki separacji

dodano:

Zarówno rozwód, jak i separacja to dla zainteresowanych małżonków możliwość uregulowania spraw między sobą. Orzeczenie separacji przez sąd wiąże się jednak z konkretnymi skutkami prawnymi. O jakich mowa? Zgodnie z art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z żądaniem separacji może wystąpić każdy z małżonków, jeżeli między nimi nastąpił zupełny...

Obrońca z urzędu nie przysługuje każdemu

dodano:

Każda sprawa tocząca się przed sądem karnym to również koszty. W niektórych sytuacjach, gdy oskarżony nie ma środków, aby sfinansować pomoc adwokata, może skorzystać z darmowego wsparcia pełnomocnika. Kiedy można wnioskować o obrońcę z urzędu? Obrońca z urzędu, jak zauważa pewien adwokat z Krakowa, nie przysługuje każdemu oskarżonemu. Może być on...

Kto może dziedziczyć spadek?

dodano:

Jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, to mówi się o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. W praktyce możliwości jest tu wiele, wszystko zależy wyłącznie od liczby spadkobierców. Kto jest uprzywilejowany? Gdy mowa o dziedziczeniu ustawowym, spadkobierców można podzielić na trzy grupy. Mowa tu konkretnie o takich osobach, jak: małżonek i dzieci...

Postępowanie uproszczone przed sądem karnym

dodano:

Postępowanie uproszczone w wielu punktach jest zbieżne z postępowaniem zwyczajnym, ale umożliwia sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie procesu. O jakich uproszczeniach konkretnie mowa? Kiedy można zastosować właśnie postępowanie uproszczone przed sądem karnym? Z punktu widzenia osób zainteresowanych ważnym jest, że postępowanie uproszczone jest...

Windykacja należności jako przejaw uporczywego nękania

dodano:

Jak odzyskać należność od dłużnika? Okazuje się, że wbrew wszystkiemu zagadnienie to nie jest proste. Dłużnikowi przysługuje wiele praw, w niektórych przypadkach może nawet powołać się na uporczywe nękanie z art. 190a Kodeksu karnego. Działalność windykacyjna powinna być prowadzona zawsze w dopuszczalnych prawnie granicach. Zbyt natarczywe prowadzenie...