DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/car-40552_960_720-2.png

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w świetle obecnych przepisów

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w świetle obecnych przepisów Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:22:44

W obecnym roku znowelizowano przepisy drogowe. Zaostrzono kary wobec prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Kierowca karany wcześniej za jazdę w stanie nietrzeźwości zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres10 lat, dziś może zostać ukarany aż 15 latami. Poniżej więcej informacji na temat zmian.

Cel nowelizacji ustawy

Głównym celem ustawodawcy jest oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Zaostrzenie dotyczy głównie przepisów regulujących kary za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Zmiana w art. 42 k.k.

Nowe przepisy zmieniają minimalny okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 1 roku na 3 lata w dwóch poniższych wypadkach:

  • popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z 178a § 1 k.k.
  • gdy sprawca przestępstwa zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173 k.k. – katastrofa w komunikacji, w art. 174 k.k. – sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy lub w art. 177 k.k. – spowodowanie wypadku w komunikacji

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w wypadku, gdy sprawca nie zbiegł z miejsca wydarzeń, a popełnił przestępstwo określone w art. 173 k.k., 174 k.k. lub 177 k.k. może wynieść od 1 roku do 10 lat.

Zmiana w art. 43 k.k.

Sąd w wypadku ponownego popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, wcześniej będąc prawomocnie skazanym, będąc w okresie próby sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Zmiana w art. 47 k.k.

Sąd w wypadku gdy sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego , a popełnił przestępstwo z art. art. 173 k.k., art. 174 k.k., art. 177 k.k. lub 355 k.k. obligatoryjnie orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, osób najbliższych lub Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość nawiązki to kwota co najmniej 10 000 zł. Jednakże w wypadku zbyt dużego obciążenia finansowego dla sprawcy sąd może orzec niższą kwotę nawiązki. Niższa kwota nawiązki może zostać również orzeczona, gdy dojdzie do pojednania pokrzywdzonego ze sprawcą.

Ponadto za przestępstwa z art. 178 k.k., 179 k.k. i 180 k.k. sąd orzeka również obligatoryjnie świadczenie pieniężne w kwocie co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W razie ponownego przyłapania kierowcy na jeździe w stanie nietrzeźwości świadczenie wyniesie już 10 000 zł.

Wszystkie

Podobne artykuły