DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/office-594132_960_720-2.jpg

Roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-11-09 01:03:55

Zachowek jest instytucją spadkową, dzięki której interesy najbliższych spadkodawcy (dziedziczących na podstawie ustawy), tj. dzieci, wnuków, prawnuków, małżonków i rodziców zostają zabezpieczone z mocy prawa. Zachowek jest roszczeniem pieniężnym regulującym sprawy majątkowe po spadkodawcy. Gdy w zapisie testamentu spadkodawca pominął lub niesprawiedliwie rozporządził majątkiem w świetle prawa względem wyżej wymienionych osób należących do najbliższych według kodeksu cywilnego, mogą one wystąpić z roszczeniem o zachowek przeciwko spadkobiercom.

Przedawnienie dla roszczeń o zachowek

Aby roszczenie o zachowek nie było uznane za przedawnione, pozew do sądu należy złożyć nie później niż 5 lat od ogłoszenia testamentu. Przy tej okazji warto przedstawić różnicę pomiędzy ogłoszeniem testamentu a jego otwarciem. Datą otwarcia testamentu jest data śmierci spadkodawcy, natomiast ogłoszenie ma miejsce w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku.

Pozew o zachowek

Pozew o zachowek jest pismem procesowym, musi więc zostać sporządzony wedle zasad określonych w kodeksie prawa cywilnego. Powinien więc zawierać:

  • datę pozwu
  • sąd, jego wydział i adres, gdzie kierowane jest powództwo
  • imię, nazwisko, adres powoda i pozwanego
  • pesel lub NIP powoda
  • wysokość dochodzonego zachowku
  • żądanie zapłaty zachowku przez pozwanego w określonej kwocie
  • uzasadnienie żądania
  • dowody, którymi są: postanowienie o nabyciu spadku, poświadczenie dziedziczenia itp.
  • podpis powoda

Opłata sądowa w sprawach o zachowek wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli dochodzonej kwoty. Opłatę trzeba opłacić w kasie sądu, a dowód wpłaty dołączyć do pozwu. Jeśli w skład majątku wchodzą ruchomości i nieruchomości potrzebna będzie wycena ich wartości przez biegłego, co wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami.

Istnieje możliwość domagania się przez powoda zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu sądowego od pozwanego. Ta sama kwestia może dotyczyć wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego reprezentującego powoda.

W przypadku sprawy o zachowek można również wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych.

Wszystkie

Podobne artykuły

Zachowek na raty

Zachowek to uprawnienie chroniące interesy majątkowe osób najbliższych spadkodawcy, czyli spadkobierców, którymi są dzieci, małżonek, rodzice i wnuki. Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku i czy możliwy jest zachowek na raty, a jeśli tak to w jakich przypadkach i na ile rat można rozłożyć zapłatę, dowiesz się z artykułu. Zachowek – kiedy...

Na czym polega wydziedziczenie dzieci?

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku bliskich spadkodawcy, którym ustawowo zachowek przysługuje. Wydziedziczeni mogą więc zostać małżonek, dzieci oraz rodzice. Wydziedziczenia dokonuje się tylko i wyłącznie w testamencie. Należy mieć tu na uwadze, że wydziedziczenie nie jest tym samym co pominięcie w testamencie. Dlatego też tylko...

Podatek od zachowku

Zachowek jest to część spadku należna osobom najbliższym zmarłego niezależnie od tego, kto został przez niego powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swoim najbliższym. Sprawdź, w jakiej sytuacji masz...

Brak prawa do zachowku

Zgodnie z artykułem Kodeksu cywilnego, zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Roszczenie o zachowek przysługuje również wtedy, gdy doszło do dziedziczenia ustawowego. Osoby spoza tego kręgu nie mają prawa do zachowku, nawet jeżeli pozostawały w bliskiej zażyłości ze spadkobiercą....