DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/divorce-908742_960_720-2.png

Separacja a dzieci

Separacja a dzieci Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-12-02 11:08:07

Separacja oprócz tego, że niesie za sobą skutki prawne, niesie też poważną szkodę dla dzieci. I to właśnie je sąd bierze szczególnie pod uwagę, a dokładnie ich dobro, ponieważ separacja nie może oznaczać zerwania więzów rodzinnych. W przypadku nieletnich dzieci sąd rozstrzyga kwestie alimentów i władzy rodzicielskiej. Rodzice zobowiązani są natomiast podjąć wspólny plan wychowawczy.

Plan wychowawczy a orzeczenie sądu

Jeżeli rodzice w porozumieniu ustalą plan wychowawczy wobec małoletnich dzieci, sąd może powierzyć im wspólną władzę rodzicielską. W planie tym powinny zostać uwzględnione najważniejsze kwestie dotyczące form opieki, kontaktów z dziećmi i podziału kosztów utrzymania.

W przypadku braku porozumienia sąd powierza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, drugiemu ograniczając do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków względem małoletnich dzieci sąd może również władzę rodzicielską zawiesić lub pozbawić jej.

Ponadto sąd bierze pod uwagę fakt, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Wszystkie

Podobne artykuły

Rozwód czy separacja?

Rozwiązaniem problemów w małżeństwie może być separacja lub też rozwód. Jakie są podstawowe różnice między tymi dwoma pojęciami? O czym należy pamiętać, decydując się na jedno z wyżej wymienionych rozwiązań? Podjęcie decyzji o separacji, jak i ewentualnym rozwodzie, co warto podkreślić, jest kwestią indywidualną samych zainteresowanych małżonków....

Rozwód a separacja

Aby orzec rozwód, sąd musi ustalić, że pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Do uzyskania separacji wystarczy, aby nastąpił zupełny rozkład pożycia, nie musi on być trwały. Co oznacza rozkład pożycia? Oznacza zerwanie więzi uczuciowej, seksualnej oraz gospodarczej. Rozkład pożycia jest trwały jeżeli można...

Na czym polega zniesienie separacji?

Kilka słów o separacji Separacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dla małżonków, którzy mają problemy w związku. Czas ten może zostać wykorzystany, aby zastanowić się co dalej. Separacja może być zawarta w formie ustnej między małżonkami, jak również polegać na sądowym uregulowaniu ich rozłączenia. Separacja może stanowić przejściowy etap...

Co to jest plan rodzicielski inaczej wychowawczy?

Niedawno znowelizowane zostały przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasad wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie mogą decydować rodzice. Oczywiście tylko wtedy, gdy umiejętnie wypracowują w tej kwestii porozumienie i przedstawią je sądowi w formie wspólnego planu wychowawczego, kierując się dobrem dziecka. Co powinien...