DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/divorce-908742_960_720-2.png

Separacja a dzieci

Separacja a dzieci Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-12-02 11:08:07

Separacja oprócz tego, że niesie za sobą skutki prawne, niesie też poważną szkodę dla dzieci. I to właśnie je sąd bierze szczególnie pod uwagę, a dokładnie ich dobro, ponieważ separacja nie może oznaczać zerwania więzów rodzinnych. W przypadku nieletnich dzieci sąd rozstrzyga kwestie alimentów i władzy rodzicielskiej. Rodzice zobowiązani są natomiast podjąć wspólny plan wychowawczy.

Plan wychowawczy a orzeczenie sądu

Jeżeli rodzice w porozumieniu ustalą plan wychowawczy wobec małoletnich dzieci, sąd może powierzyć im wspólną władzę rodzicielską. W planie tym powinny zostać uwzględnione najważniejsze kwestie dotyczące form opieki, kontaktów z dziećmi i podziału kosztów utrzymania.

W przypadku braku porozumienia sąd powierza władzę rodzicielską jednemu z rodziców, drugiemu ograniczając do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków względem małoletnich dzieci sąd może również władzę rodzicielską zawiesić lub pozbawić jej.

Ponadto sąd bierze pod uwagę fakt, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Wszystkie

Podobne artykuły

Rozwód a separacja

Aby orzec rozwód, sąd musi ustalić, że pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Do uzyskania separacji wystarczy, aby nastąpił zupełny rozkład pożycia, nie musi on być trwały. Co oznacza rozkład pożycia? Oznacza zerwanie więzi uczuciowej, seksualnej oraz gospodarczej. Rozkład pożycia jest trwały jeżeli można...

Skutki separacji

Zarówno rozwód, jak i separacja to dla zainteresowanych małżonków możliwość uregulowania spraw między sobą. Orzeczenie separacji przez sąd wiąże się jednak z konkretnymi skutkami prawnymi. O jakich mowa? Zgodnie z art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z żądaniem separacji może wystąpić każdy z małżonków, jeżeli między nimi nastąpił...

Co wybrać? Rozwód czy separacja?

Aby podjąć decyzję rozwód czy separacja, konieczne jest poznanie istoty tych dwóch instytucji. Wybierając rozwód decydujemy się na rozwiązanie małżeństwa. Separacją jest natomiast czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Rozkład pożycia, różnice pomiędzy rozwodem a separacją Aby uzyskać separację wystarczy uznanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił...

Separacja a dziedziczenie

Separacja w ramach dziedziczenia niesie ze sobą podobny skutek co rozwód. Należy pamiętać o tym, że wyłącznie separacja, którą orzeknie sąd, pozwala na to, że małżonek nie dziedziczy z mocy ustawy. Koniecznie jest w tym wypadku odróżnienie tzw. separacji faktycznej od separacji orzeczonej przez sąd. Co to jest separacja faktyczna? Rozpatrując...