DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/salad-976336__340.jpg

Jak uzyskać odszkodowanie za gazociąg na działce?

Jak uzyskać odszkodowanie za gazociąg na działce? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:50:06

To, czy przez daną działkę przebiegają linie przesyłowe nie zawsze jest powszechnie znanym faktem. Właściciele często długo żyją w nieświadomości, że fakt zamontowania instalacji bez ich zgody stanowi przyczynek do wypłaty odszkodowania na podstawie bezumownego korzystania z nieruchomości przez danego operatora.

Odszkodowanie za gazociąg – jak uzyskać?

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania jest sprawdzenie zapisów w księdze wieczystej. Należy upewnić się, że na nieruchomości nie ciążą zobowiązania wobec osób trzecich. Jeśli dana posesja wolna jest od jakichkolwiek potencjalnych roszczeń, nasze szanse na uzyskanie odszkodowania są dość wysokie.

Jak obliczyć należność z tytułu bezumownego korzystania z danego gruntu? Kwotę odszkodowania uzyskamy mnożąc liczbę metrów kwadratowych, jakie zajmuje dana instalacja przez ilość, jaką miesięcznie odprowadza się w formie dzierżawy za jeden metr kwadratowy gruntu. Wynik mnożymy przez dziesięć – tyle lat bowiem wynosi okres, po którym roszczenia z tego tytułu ulegają przedawnieniu.

Zasiedzenie służebności przesyłu

Przeszkodą, która stoi na drodze do szczęśliwego rozwiązania sprawy wielu poszkodowanym jest zjawisko „zasiedzenia służebności przesyłu”. Jeśli operator użytkujący bezprawnie dany grunt wpisze fakt zasiedzenia do księgi wieczystej, właściciel traci jakąkolwiek możliwość manewru. Należy jednak pamiętać, że okres zasiedzenia, aby był wiążący, musi trwać co najmniej trzydzieści lat – warto więc dokładnie przyjrzeć się datom widniejącym na dokumentach. Jeśli bowiem w którymkolwiek momencie użytkowania działka przeszła na jakiś czas w ręce skarbu państwa, firma odpowiedzialna za przesył nie może na poczet zasiedzenia zaliczyć całości czasu, a jedynie połowę. Jeśli nie minął zatem okres trzydziestu lat, droga do uzyskania odszkodowania nadal stoi przed nami otworem.

Nie liczmy jednak, że jeśli gazociąg przebiega przez środek rabatki lub wypielęgnowanego trawnika i psuje nam widok, sąd zobowiąże dostawcę do jego demontażu. Zgodnie z rozporządzeniem Sądu Najwyższego nie mamy prawa domagać się usunięcia instalacji. Jedyne czego możemy zażądać, to modernizacja danej linii przesyłowej – na przykład poprowadzenie rur pod ziemią, zamiast na powierzchni, o ile oczywiście jest to technicznie możliwe.

W przypadku, gdy kupiliśmy działkę, na której urządzenia już były zainstalowane, ewentualne odszkodowanie zostanie nam naliczone za tyle lat, ile znajdowała się ona w naszym posiadaniu. Jeśli pozostajemy w kontakcie z poprzednim właścicielem, możemy wystąpić do niego z propozycją sprzedaży roszczeń – wtedy odszkodowanie obejmować będzie również okres, w którym działka należała do osoby trzeciej.

Wszystkie

Podobne artykuły

Odszkodowanie jak ekwiwalent za urlop: Kiedy pracownik może liczyć na wypłatę zaległego świadczenia?

Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu z tytułu zaległego urlopu w przypadku, kiedy rozwiązywany jest z danym pracownikiem stosunek pracy. Warto zapoznać się ze sposobem kalkulowania tego świadczenia bowiem na podobnej podstawie wylicza się na przykład odszkodowania i odprawy, przyznanie których regulowane jest przepisami Kodeksu...

Nieruchomość przez zasiedzenie – jak przejąć?

Nieruchomość można kupić. Można nabyć ją także przez zasiedzenie po wieloletnim posiadaniu. Aby jednak zasiedzieć nieruchomość, należy posiadać ją jako posiadacz samoistny, co oznacza, że włada nią jak właściciel i traktuje jako własną. Nieruchomość przez zasiedzenie to posiadanie i wyrażanie zamiaru wykonywania w stosunku do niej uprawnień...

Jak wybrać firmę odszkodowawczą?

Pomimo niedawnego kryzysu ekonomicznego, którego skutki odczuły niemal wszystkie branże, interesy firm odszkodowawczych idą świetnie. Trudno się dziwić – tego, że wypadki będą miały miejsce możemy być pewni. Wiadomości płynące z tego faktu dla konsumentów są jak zwykle dwie – dobra, to fakt że na rynku funkcjonuje wiele firm odszkodowawczych,...

Co robić w przypadku uszkodzonej lub zagubionej przesyłki?

Rozwój nowoczesnych metod komunikacji, a zwłaszcza internetu sprawił, że coraz więcej spraw jesteśmy w stanie załatwić bez wychodzenia z domu. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza zakupy w internecie. Niestety, chociaż takie rozwiązanie jest bez wątpienia bardzo wygodne, a często też dużo tańsze niż w normalnym sklepie, to otwiera pole...