DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/job-3790033__340.jpg

Odszkodowanie jak ekwiwalent za urlop: Kiedy pracownik może liczyć na wypłatę zaległego świadczenia?

Odszkodowanie jak ekwiwalent za urlop: Kiedy pracownik może liczyć na wypłatę zaległego świadczenia? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:49:15

Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu z tytułu zaległego urlopu w przypadku, kiedy rozwiązywany jest z danym pracownikiem stosunek pracy. Warto zapoznać się ze sposobem kalkulowania tego świadczenia bowiem na podobnej podstawie wylicza się na przykład odszkodowania i odprawy, przyznanie których regulowane jest przepisami Kodeksu pracy.

Kiedy należy się ekwiwalent za urlop?

Ekwiwalent to równoważnik pieniężny, który należy się jedynie wtedy, kiedy pracownik nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku wykorzystania urlopu w naturze z powodu wygaśnięcia czy rozwiązania umowy o pracę. Definicja ta wynika z art. 171 par. 1 Kodeksu pracy. Należy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku uregulowania zaległości urlopowych jeśli po bezpośrednio wygaśnięciu jednej umowy podpisuje z tym samym pracownikiem kolejną.

Na jakiej podstawie obliczany jest ekwiwalent urlopowy?

Prawidłowe obliczenie podstawy ekwiwalentu za urlop ma dla odchodzącego pracownika duże znaczenie, zwłaszcza jeśli jego wynagrodzenie było zależne w dużej mierze od premii czy prowizji. Do podstawy ekwiwalentu należy bowiem włączyć wszystkie tego typu składniki wynagrodzenia za miesiąc w którym zaczęło danego pracownika obejmować prawo do nabycia ekwiwalentu. Podstawa musi również zawierać w sobie średnie stawki za pracę w godzinach nadliczbowych czy w nocy. Wartości te powinny być wielkościami uśrednionymi, liczonymi na podstawie trzech ostatnich miesięcy. W przypadku składników wynagrodzenia wypłacanych rzadziej niż raz na miesiąc, na przykład premii rocznych czy kwartalnych, przy włączaniu ich do ekwiwalentu za urlop należy brać pod uwagę średnią z dwunastu miesięcy.

Aby obliczyć jakie wynagrodzenie przysługuje za jeden dzień urlopu należy znać tzw. „współczynnik urlopowy”, który oblicza się odejmując ilość dni wolnych od pracy od ogólnej liczby dni w danym roku. Otrzymaną wielkość należy następnie podzielić przez 12. Współczynnik urlopowy jest wyliczany dla każdego kolejnego roku kalendarzowego – w 2013 wynosił 20,92. Jeśli pracownik był zatrudniony jedynie na część etatu, współczynnik urlopowy jest proporcjonalnie niższy (1/2 etatu – 10, 46 itd.).

Znając podstawę ekwiwalentu oraz współczynnik urlopowy możemy obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu: podstawę należy podzielić przez wysokość współczynnika.

Sposób obliczania ekwiwalentu za urlop ma zastosowanie również przy kalkulowaniu wysokości odszkodowań dla pracowników, którym przysługuje na przykład odprawa z tytułu zwolnień grupowych czy też odprawa związana z przejściem na emeryturę. W ten sam sposób należności zostaną naliczone osobom niesłusznie zwolnionym w wyniku złamania przepisów o wypowiedzeniu umowy, a także tym, które zostały do pracy przywrócone i decyzją sądu należy im się wynagrodzenie za okres, w którym dany pracownik pozostawał bez zatrudnienia.

Wszystkie

Podobne artykuły

Co robić w przypadku uszkodzonej lub zagubionej przesyłki?

Rozwój nowoczesnych metod komunikacji, a zwłaszcza internetu sprawił, że coraz więcej spraw jesteśmy w stanie załatwić bez wychodzenia z domu. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza zakupy w internecie. Niestety, chociaż takie rozwiązanie jest bez wątpienia bardzo wygodne, a często też dużo tańsze niż w normalnym sklepie, to otwiera pole...

Jak uzyskać odszkodowanie za gazociąg na działce?

To, czy przez daną działkę przebiegają linie przesyłowe nie zawsze jest powszechnie znanym faktem. Właściciele często długo żyją w nieświadomości, że fakt zamontowania instalacji bez ich zgody stanowi przyczynek do wypłaty odszkodowania na podstawie bezumownego korzystania z nieruchomości przez danego operatora. Odszkodowanie za gazociąg...

Jak wybrać firmę odszkodowawczą?

Pomimo niedawnego kryzysu ekonomicznego, którego skutki odczuły niemal wszystkie branże, interesy firm odszkodowawczych idą świetnie. Trudno się dziwić – tego, że wypadki będą miały miejsce możemy być pewni. Wiadomości płynące z tego faktu dla konsumentów są jak zwykle dwie – dobra, to fakt że na rynku funkcjonuje wiele firm odszkodowawczych,...