DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/job-3790033__340.jpg

Odszkodowanie jak ekwiwalent za urlop: Kiedy pracownik może liczyć na wypłatę zaległego świadczenia?

Odszkodowanie jak ekwiwalent za urlop: Kiedy pracownik może liczyć na wypłatę zaległego świadczenia? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:49:15

Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu z tytułu zaległego urlopu w przypadku, kiedy rozwiązywany jest z danym pracownikiem stosunek pracy. Warto zapoznać się ze sposobem kalkulowania tego świadczenia bowiem na podobnej podstawie wylicza się na przykład odszkodowania i odprawy, przyznanie których regulowane jest przepisami Kodeksu pracy.

Kiedy należy się ekwiwalent za urlop?

Ekwiwalent to równoważnik pieniężny, który należy się jedynie wtedy, kiedy pracownik nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku wykorzystania urlopu w naturze z powodu wygaśnięcia czy rozwiązania umowy o pracę. Definicja ta wynika z art. 171 par. 1 Kodeksu pracy. Należy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku uregulowania zaległości urlopowych jeśli po bezpośrednio wygaśnięciu jednej umowy podpisuje z tym samym pracownikiem kolejną.

Na jakiej podstawie obliczany jest ekwiwalent urlopowy?

Prawidłowe obliczenie podstawy ekwiwalentu za urlop ma dla odchodzącego pracownika duże znaczenie, zwłaszcza jeśli jego wynagrodzenie było zależne w dużej mierze od premii czy prowizji. Do podstawy ekwiwalentu należy bowiem włączyć wszystkie tego typu składniki wynagrodzenia za miesiąc w którym zaczęło danego pracownika obejmować prawo do nabycia ekwiwalentu. Podstawa musi również zawierać w sobie średnie stawki za pracę w godzinach nadliczbowych czy w nocy. Wartości te powinny być wielkościami uśrednionymi, liczonymi na podstawie trzech ostatnich miesięcy. W przypadku składników wynagrodzenia wypłacanych rzadziej niż raz na miesiąc, na przykład premii rocznych czy kwartalnych, przy włączaniu ich do ekwiwalentu za urlop należy brać pod uwagę średnią z dwunastu miesięcy.

Aby obliczyć jakie wynagrodzenie przysługuje za jeden dzień urlopu należy znać tzw. „współczynnik urlopowy”, który oblicza się odejmując ilość dni wolnych od pracy od ogólnej liczby dni w danym roku. Otrzymaną wielkość należy następnie podzielić przez 12. Współczynnik urlopowy jest wyliczany dla każdego kolejnego roku kalendarzowego – w 2013 wynosił 20,92. Jeśli pracownik był zatrudniony jedynie na część etatu, współczynnik urlopowy jest proporcjonalnie niższy (1/2 etatu – 10, 46 itd.).

Znając podstawę ekwiwalentu oraz współczynnik urlopowy możemy obliczyć ekwiwalent za jeden dzień urlopu: podstawę należy podzielić przez wysokość współczynnika.

Sposób obliczania ekwiwalentu za urlop ma zastosowanie również przy kalkulowaniu wysokości odszkodowań dla pracowników, którym przysługuje na przykład odprawa z tytułu zwolnień grupowych czy też odprawa związana z przejściem na emeryturę. W ten sam sposób należności zostaną naliczone osobom niesłusznie zwolnionym w wyniku złamania przepisów o wypowiedzeniu umowy, a także tym, które zostały do pracy przywrócone i decyzją sądu należy im się wynagrodzenie za okres, w którym dany pracownik pozostawał bez zatrudnienia.

Wszystkie

Podobne artykuły

Co robić w przypadku uszkodzonej lub zagubionej przesyłki?

Rozwój nowoczesnych metod komunikacji, a zwłaszcza internetu sprawił, że coraz więcej spraw jesteśmy w stanie załatwić bez wychodzenia z domu. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza zakupy w internecie. Niestety, chociaż takie rozwiązanie jest bez wątpienia bardzo wygodne, a często też dużo tańsze niż w normalnym sklepie, to otwiera pole...

Jak wybrać firmę odszkodowawczą?

Pomimo niedawnego kryzysu ekonomicznego, którego skutki odczuły niemal wszystkie branże, interesy firm odszkodowawczych idą świetnie. Trudno się dziwić – tego, że wypadki będą miały miejsce możemy być pewni. Wiadomości płynące z tego faktu dla konsumentów są jak zwykle dwie – dobra, to fakt że na rynku funkcjonuje wiele firm odszkodowawczych,...

Jak uzyskać odszkodowanie za gazociąg na działce?

To, czy przez daną działkę przebiegają linie przesyłowe nie zawsze jest powszechnie znanym faktem. Właściciele często długo żyją w nieświadomości, że fakt zamontowania instalacji bez ich zgody stanowi przyczynek do wypłaty odszkodowania na podstawie bezumownego korzystania z nieruchomości przez danego operatora. Odszkodowanie za gazociąg...