DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/10/block-2886220_960_720-2.jpg

Nieruchomość przez zasiedzenie – jak przejąć?

Nieruchomość przez zasiedzenie – jak przejąć? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:01:17

Nieruchomość można kupić. Można nabyć ją także przez zasiedzenie po wieloletnim posiadaniu. Aby jednak zasiedzieć nieruchomość, należy posiadać ją jako posiadacz samoistny, co oznacza, że włada nią jak właściciel i traktuje jako własną. Nieruchomość przez zasiedzenie to posiadanie i wyrażanie zamiaru wykonywania w stosunku do niej uprawnień właściciela nieprzerwanie przez 20 lat i wejście w jej posiadanie w dobrej wierze. Co to znaczy, że posiadacz musi charakteryzować się dobrą wiarą posiadania?

Zasiedzenie nieruchomości – „dobra wiara”

Dobra wiara” oznacza wyłącznie przekonanie uzasadnione okolicznościami o posiadaniu rzeczy zgodnie w przysługującym prawem. Jeśli posiadacz w chwili nabycia wiedział, że rzecz mu nie przysługuje i jednocześnie istnieje jej prawowity właściciel, to wszedł w posiadanie rzeczy w złej wierze. W tym wypadku można skorzystać z możliwości nabycia nieruchomości na własność, niemniej jednak może nastąpić to dopiero po upływie 30 lat.

Zasiedzenie nieruchomości – ważne przepisy

Art. 173. Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.
Art. 174. Posiadacz rzeczy ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.
Art. 175. Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń.
Art. 176.§ 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.

Podatek od zasiedzenia

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości składany jest w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. W posiedzeniu sądu ma obowiązek uczestniczyć właściciel nieruchomości lub jego następca prawny. Sąd ma obowiązek ustalić, jak również wezwać na posiedzenie wszystkich uczestników postępowania.
Podatek od zasiedzenia należy zapłacić w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu. Jego wysokość to 7 procent wartości rynkowej nieruchomości, które należy zapłacić w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Wszystkie

Podobne artykuły

Jak uzyskać odszkodowanie za gazociąg na działce?

To, czy przez daną działkę przebiegają linie przesyłowe nie zawsze jest powszechnie znanym faktem. Właściciele często długo żyją w nieświadomości, że fakt zamontowania instalacji bez ich zgody stanowi przyczynek do wypłaty odszkodowania na podstawie bezumownego korzystania z nieruchomości przez danego operatora. Odszkodowanie za gazociąg...