DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/baby-3109433__340.jpg

Wezwanie do zapłaty zachowku

Wezwanie do zapłaty zachowku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:43:24

Zachowek jest uprawnieniem mającym na celu ochronę spadkobierców ustawowych. Może należeć się zarówno, gdy jest testament, jak i wtedy, gdy następuje dziedziczenie ustawowe. Pokrzywdzeni spadkobiercy, których spadkodawca pozbawił należnych praw do spadku, mają prawo do zachowku. Uprawnienie posiada najbliższa rodzina spadkodawcy, która została pominięta w testamencie lub w darowiznach zrealizowanych przed śmiercią spadkodawcy.

Co to jest zachowek?

Instytucja zachowku chroni interesy osób najbliższych dla spadkodawcy. Zachowek to określony kwotowo ułamek udziału spadkowego.

Do osób uprawnionych do zachowku należą zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki) i małżonek. W sytuacji braku zstępnych prawo do zachowku przysługuje małżonkowi i rodzicom. Roszczenie o zachowek nie przysługuje rodzeństwu spadkodawcy i dalszym krewnym. Z roszczeniem o zachowek nie mogą wystąpić osoby:

  • osoby wydziedziczone w testamencie,
  • uznane za niegodne dziedziczenia,
  • które odrzuciły spadek,
  • które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Roszczenie o zachowek nie przysługuje również:

  • małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca wystąpił przed śmiercią o rozwód lub separację z jego winy,
  • małżonkowi pozostającemu ze spadkodawcą w separacji.

Jak uzyskać zachowek – wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty zachowku jest pierwszą czynnością, jaką należy podjąć wobec dłużnika. Do zapłaty zachowku zobowiązani są spadkobiercy, którzy odziedziczyli spadek. W drugiej kolejności zapłaty można domagać się od osób, na których rzecz spadkodawca poczynił darowizny.

Treść wezwania do zapłaty zachowku powinna zawierać:

  • wyjaśnienie, dlaczego zachowek przysługuje,
  • satysfakcjonującą kwotę zachowku,
  • termin zapłaty,
  • sposób zapłaty (zwykle numer rachunku bankowego).
Wszystkie

Podobne artykuły

Zachowek na raty

Zachowek to uprawnienie chroniące interesy majątkowe osób najbliższych spadkodawcy, czyli spadkobierców, którymi są dzieci, małżonek, rodzice i wnuki. Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku i czy możliwy jest zachowek na raty, a jeśli tak to w jakich przypadkach i na ile rat można rozłożyć zapłatę, dowiesz się z artykułu. Zachowek – kiedy...

Wysokość zachowku

W razie śmierci męża, ojca, matki lub innego członka rodziny spadkobiercy dziedziczą majątek na podstawie ustawy bądź testamentu. Jeśli spadkodawca pozostawia po sobie testament, jednakże wydziedzicza, pomija lub uszczupla należny majątek względem osób, które dziedziczyłyby na podstawie ustawy, wówczas mają one prawo do żądania od innych spadkobierców...

Podatek od zachowku

Zachowek jest to część spadku należna osobom najbliższym zmarłego niezależnie od tego, kto został przez niego powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swoim najbliższym. Sprawdź, w jakiej sytuacji masz...

Ubezwłasnowolnienie a dziedziczenie spadku

Osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność prawną, nie posiada natomiast zdolności do czynności prawnych.Oznacza to, że osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. Tak więc może ona być spadkobiercą, jak również ubiegać się o zachowek. Zdolność do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnionej Osoba ubezwłasnowolniona...