DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/01/hand-325321__180-2.jpg

Na czym polega wydziedziczenie dzieci?

Na czym polega wydziedziczenie dzieci? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-01-22 17:37:17

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku bliskich spadkodawcy, którym ustawowo zachowek przysługuje. Wydziedziczeni mogą więc zostać małżonek, dzieci oraz rodzice.

Wydziedziczenia dokonuje się tylko i wyłącznie w testamencie. Należy mieć tu na uwadze, że wydziedziczenie nie jest tym samym co pominięcie w testamencie. Dlatego też tylko dzięki skutecznemu wydziedziczeniu zstępni nie będą mogli wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zachowek.

Podstawa prawna wydziedziczenia

Skuteczne wydziedziczenie dzieci możliwe jest tylko na podstawie ważnego testamentu. Podstawą prawną skutecznego wydziedziczenia jest artykuł 1008 kodeksu cywilnego.

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych: dzieci, małżonka i rodziców zachowku, czyli wydziedziczyć, jeśli uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych

Kiedy nie można wydziedziczyć dzieci?

Jeśli żadna z powyższych przesłanek skutecznego wydziedziczenia nie będzie spełniona, osoba w ten sposób bezskutecznie wydziedziczona będzie mogła wystąpić do sądu z roszczeniem o zachowek, powołując się na bezzasadność wydziedziczenia. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, gdy spadkodawca przebaczy osobie wydziedziczonej. Spadkodawca nie może w takiej sytuacji wydziedziczyć uprawnionego do zachowku.

Przebaczenie dokonane po wydziedziczeniu jest natomiast podważalne. Jeśli spadkodawcy zależy na tym, by spadkobierca miał prawo do spadku musi sporządzić nowy testament, w którym odwoła wydziedziczenie.

Spadkobierca wydziedziczony zawsze może podjąć próbę podważenia postanowień zawartych w testamencie podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, co wymaga jednak przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Na czym polega zachowek?

Przy instytucji spadkowej jaką stanowi zachowek warto się na chwilę zatrzymać. Jest ona bowiem bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym należnym każdemu ustawowemu spadkobiercy. Do osób z rodziny, które ustawowo dziedziczą majątek po zmarłym należą współmałżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice. Jeśli więc w testamencie osoby te zostały pominięte...

Roszczenie o zachowek

Zachowek jest instytucją spadkową, dzięki której interesy najbliższych spadkodawcy (dziedziczących na podstawie ustawy), tj. dzieci, wnuków, prawnuków, małżonków i rodziców zostają zabezpieczone z mocy prawa. Zachowek jest roszczeniem pieniężnym regulującym sprawy majątkowe po spadkodawcy. Gdy w zapisie testamentu spadkodawca pominął lub...

Podatek od zachowku

Zachowek jest to część spadku należna osobom najbliższym zmarłego niezależnie od tego, kto został przez niego powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swoim najbliższym. Sprawdź, w jakiej sytuacji masz...

Wezwanie do zapłaty zachowku

Zachowek jest uprawnieniem mającym na celu ochronę spadkobierców ustawowych. Może należeć się zarówno, gdy jest testament, jak i wtedy, gdy następuje dziedziczenie ustawowe. Pokrzywdzeni spadkobiercy, których spadkodawca pozbawił należnych praw do spadku, mają prawo do zachowku. Uprawnienie posiada najbliższa rodzina spadkodawcy, która została...