DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/justitia-3222265__340.jpg

Jakie są prawa podejrzanego?

Jakie są prawa podejrzanego? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:45:38

Podejrzany jest najważniejszą osobą w ramach postępowania karnego, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Obowiązki i prawa podejrzanego uregulowane zostały w przepisach prawa. Podejrzany staje się oskarżonym dopiero po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.

Prawa podejrzanego

Organy prowadzące postępowanie mają nałożony obowiązek informowania podejrzanego o jego prawach i obowiązkach. Podejrzanym jest się zawsze o popełnienie konkretnego czynu zabronionego. Przed otrzymaniem statusu podejrzanego organ powołany do ścigania przestępstw musi stwierdzić popełnienie czynu zabronionego i rozpocząć procedurę zmierzającą do wykrycia sprawcy.

Podejrzanemu w postępowaniu karnym przysługują:

 1. Prawo do składania wyjaśnień w tym również na piśmie, prawo do odmowy składania wyjaśnień w ogóle, albo do odmowy odpowiedzi na niektóre pytania bez konieczności podania przyczyny odmowy.
 1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. W razie trudnej sytuacji finansowej podejrzanego sąd może wyznaczyć obrońcę z urzędu.
 1. Prawo do informacji o treści zarzutów oraz prawi do zawiadomienia o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa.
 1. Prawo do żądania przesłuchania w obecności obrońcy.
 1. Prawo do dostępu do akt sprawy, które zyskuje się zawsze za zgodą prokuratora.
 1. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia.
 1. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza.
 1. Prawo do złożenia wniosku o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania.
 1. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, którego celem jest pogodzenie się z pokrzywdzonym.
 1. Prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie postępowania w terminie 3 dni od daty zaznajomienia.
 1. Prawo do składania zażalenia na postanowienia i zarządzenia.
Wszystkie

Podobne artykuły

Jakie prawa ma podejrzany?

Każdy podejrzany, czyli osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ma swoje prawa. Z jakich uprawnień może skorzystać podejrzany, który popełnił konkretny czyn zabroniony? Zgodnie z art. 71 § 1 Kodeksu postępowania karnego za podejrzanego uważa się osobę, co do której „wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów...

List gończy w świetle prawa karnego

List gończy wydawany jest przez prokuratora lub sąd. Jest środkiem przymusu, który ma na celu ujęcie osoby oskarżonej lub skazanej ukrywającej się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Poszukiwanie listem gończym może być jedynie ograniczone do ustalenia miejsca pobytu osoby oskarżonej, podejrzanej, ale głównie zarządza się zatrzymanie i...

Zatrzymanie na 48 godzin

...

Pełnomocnik w postępowaniu karnym

Przepisy prawa przewidują, że pełnomocnik w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia to adwokat lub radca prawny. W charakterze pełnomocnika obok tych osób mogą występować także osoby najbliższe dla pokrzywdzonych. W tym wypadku pełnomocnik lub obrońca musi być jednak osobą godną zaufania i kierować się interesem reprezentowanego....