DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/11/justitia-3222265__340.jpg

Jakie są prawa podejrzanego?

Jakie są prawa podejrzanego? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:45:38

Podejrzany jest najważniejszą osobą w ramach postępowania karnego, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Obowiązki i prawa podejrzanego uregulowane zostały w przepisach prawa. Podejrzany staje się oskarżonym dopiero po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu.

Prawa podejrzanego

Organy prowadzące postępowanie mają nałożony obowiązek informowania podejrzanego o jego prawach i obowiązkach. Podejrzanym jest się zawsze o popełnienie konkretnego czynu zabronionego. Przed otrzymaniem statusu podejrzanego organ powołany do ścigania przestępstw musi stwierdzić popełnienie czynu zabronionego i rozpocząć procedurę zmierzającą do wykrycia sprawcy.

Podejrzanemu w postępowaniu karnym przysługują:

 1. Prawo do składania wyjaśnień w tym również na piśmie, prawo do odmowy składania wyjaśnień w ogóle, albo do odmowy odpowiedzi na niektóre pytania bez konieczności podania przyczyny odmowy.
 1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. W razie trudnej sytuacji finansowej podejrzanego sąd może wyznaczyć obrońcę z urzędu.
 1. Prawo do informacji o treści zarzutów oraz prawi do zawiadomienia o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa.
 1. Prawo do żądania przesłuchania w obecności obrońcy.
 1. Prawo do dostępu do akt sprawy, które zyskuje się zawsze za zgodą prokuratora.
 1. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia.
 1. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza.
 1. Prawo do złożenia wniosku o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania.
 1. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, którego celem jest pogodzenie się z pokrzywdzonym.
 1. Prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie postępowania w terminie 3 dni od daty zaznajomienia.
 1. Prawo do składania zażalenia na postanowienia i zarządzenia.
Wszystkie

Podobne artykuły

Zatrzymanie na 48 godzin

...

Co to są podstawowe zasady postępowania karnego?

Podstawowe zasady postępowania karnego jako dyrektywy o ważności społecznej dotyczą najważniejszych kwestii z zakresu procesu karnego. To one wyznaczają kierunek postępowania i zachowanie uczestników procesu. Tylko postulaty i wytyczne są bowiem w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie każdego procesu karnego. Zasada prawdy materialnej Organy...

Prawa podejrzanego

Podejrzanym jest osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Podejrzanym jest również osoba którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, ale której nie przedstawiono jeszcze zarzutu....

Dobrowolne poddanie się karze

1 lipca 2015 roku w kodeksie postępowania karnego nastąpiły zmiany dotyczące dobrowolnego poddania się karze. Obecnie wniosek o dobrowolne poddanie się karze powinien zostać złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony...