DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/02/hands-982121_960_720-2.jpg

Prawa podejrzanego

Prawa podejrzanego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2016-02-19 10:00:34

Podejrzanym jest osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Podejrzanym jest również osoba którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, ale której nie przedstawiono jeszcze zarzutu. Nie jest ona stroną postępowania przygotowawczego, wobec czego przysługuje jej zaskarżenie czynności przesłuchania, zażalenie na zatrzymanie lub w razie zastosowania wobec niej podsłuchu – zażalenie na takie postawienie.

Główne prawa podejrzanego

 1. Prawo do składania oświadczeń procesowych
 2. Prawo składania wyjaśnień
 3. Prawo do informacji o przysługujących mu uprawnieniach i ciążących na nim obowiązkach
 4. Prawo do składania zażaleń
 5. Prawo dostępu do akt oraz sporządzania z nich odpisów i kserokopii
 6. Prawo zgłoszenia wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w przypadku sprawcy przestępstwa skarbowego
 7. Prawo do odmowy składania wyjaśnień w ogóle lub do odmowy odpowiedzi na niektóre pytania
 8. Prawo składania wyjaśnień na piśmie
 9. Prawo do korzystania z pomocy obrońcy
 10. Prawo żądania przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy
 11. Prawo składania wniosków o przeprowadzenie czynności śledztwa lub dochodzenia
 12. Prawo żądania podania ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia zarzutów na piśmie
 13. Prawo udziału w czynnościach dowodowych, których nie będzie można powtórzyć na rozprawie
 14. Prawo udziału w innych czynnościach postępowania
 15. Prawo zwrócenia się z żądaniem do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę w pierwszej instancji, o przesłuchanie świadka, co do którego zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie mógł być przesłuchany na rozprawie
 16. Prawo zapoznania się z opinią biegłego oraz udziału w jego przesłuchaniu, jeżeli w sprawie dopuszczono dowód z opinii
 17. Prawo wnioskowania o uchylenie lub zmianę zastosowanego środka zapobiegawczego
 18. Prawo do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego
Wszystkie

Podobne artykuły

List gończy w świetle prawa karnego

List gończy wydawany jest przez prokuratora lub sąd. Jest środkiem przymusu, który ma na celu ujęcie osoby oskarżonej lub skazanej ukrywającej się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Poszukiwanie listem gończym może być jedynie ograniczone do ustalenia miejsca pobytu osoby oskarżonej, podejrzanej, ale głównie zarządza się zatrzymanie i...

Jakie prawa ma podejrzany?

Każdy podejrzany, czyli osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ma swoje prawa. Z jakich uprawnień może skorzystać podejrzany, który popełnił konkretny czyn zabroniony? Zgodnie z art. 71 § 1 Kodeksu postępowania karnego za podejrzanego uważa się osobę, co do której „wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów...

Zatrzymanie na 48 godzin

...

Jakie są prawa podejrzanego?

Podejrzany jest najważniejszą osobą w ramach postępowania karnego, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Obowiązki i prawa podejrzanego uregulowane zostały w przepisach prawa. Podejrzany staje się oskarżonym dopiero po skierowaniu...