DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/08/boy-183306__340-2.jpg

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:05:52

Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Jedną z takich spraw jest zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Kwestia uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe to relatywnie często spotykany problem, z którym klienci zwracają się do kancelarii adwokackich. Z artykułu dowiecie się Państwo, jak wygląda procedura złożenia do sądu rodzinnego i opiekuńczego wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Wniosek do sądu rodzinnego

Przedmiotowy wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powinien zostać złożony w pisemnej formie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Musi zawierać on odpowiednią dokumentację oraz zostać opłacony. Istotne jest dołączenie do wniosku aktu zgonu spadkodawcy, aktu notarialnego z oświadczeniem woli rodzica odrzucającego spadek oraz aktu urodzenia małoletniego. Ważne jest, aby wskazać numery pesel rodziców dziecka, którego sprawa ma dotyczyć i uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 40 złotych.

Po złożeniu wniosku

Po złożeniu wniosku czeka się na zawiadomienie o terminie posiedzenia. Jego przebieg obejmuje: ustanowienie kuratora, przesłuchanie rodziców i przeprowadzenie zawnioskowanych dowodów. Procedura postępowania w sprawie o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka wymaga sprawnego działania rodziców. Należy w tym wypadku pilnować, aby wniosek został złożony do Sądu w terminie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku.

Zaniechanie przez rodziców podjęcia kroków prawnych

Jeśli dojdzie do powyższego zaniechania, skutkuje to doprowadzeniem dziecka do odziedziczenia długów spadkowych. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza to obecnie wielkie ryzyko dla małoletnich, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie postępowanie rodziców. Ostatni etap tytułowej procedury to odrzucenie przez nich spadku w imieniu dziecka przed notariuszem.

Wszystkie

Podobne artykuły

Postępowanie spadkowe u notariusza

Prawa do spadku można nabyć w dwojaki sposób. Jeden z nich odbywa się na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia nabycia praw do spadku, drugi to akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza. Osoba dziedzicząca, czyli spadkobierca ma w tej kwestii prawo wyboru, choć nie w każdej sytuacji jest ono możliwe. Postępowanie...

Jaka forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Aby oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku było skuteczne, musi zostać złożone w terminie, czyli w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Koniecznie musi mieć również zachowaną przewidzianą formę. Jaka forma oświadczenia? Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem...

Prawa dalszych krewnych do spadku

Po spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu dziedziczą jego bliscy. W zależności od tego, ilu ich jest, mogą powstać różnorodne kombinacje. Czasem do spadku mogą zostać powołani również dalsi bliscy. Kiedy ma miejsce taka sytuacja? Jeżeli spadkodawca nie pozostawił swojej ostatniej woli, czyli testamentu, to określenie i podział spadku...

Podatek od spadków i darowizn 2016

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązują nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn. Głównym powodem zmian jest potrzeba uszczelnienia systemu podatkowego oraz uniemożliwienie uchylania się od płacenia podatków. Najważniejsze zmiany podatkowe W tym roku współwłaściciele nabywający wspólną własność muszą podatek zapłacić. Zmiany szczególnie...