DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/08/boy-183306__340-2.jpg

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:05:52

Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Jedną z takich spraw jest zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Kwestia uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe to relatywnie często spotykany problem, z którym klienci zwracają się do kancelarii adwokackich. Z artykułu dowiecie się Państwo, jak wygląda procedura złożenia do sądu rodzinnego i opiekuńczego wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Wniosek do sądu rodzinnego

Przedmiotowy wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powinien zostać złożony w pisemnej formie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Musi zawierać on odpowiednią dokumentację oraz zostać opłacony. Istotne jest dołączenie do wniosku aktu zgonu spadkodawcy, aktu notarialnego z oświadczeniem woli rodzica odrzucającego spadek oraz aktu urodzenia małoletniego. Ważne jest, aby wskazać numery pesel rodziców dziecka, którego sprawa ma dotyczyć i uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 40 złotych.

Po złożeniu wniosku

Po złożeniu wniosku czeka się na zawiadomienie o terminie posiedzenia. Jego przebieg obejmuje: ustanowienie kuratora, przesłuchanie rodziców i przeprowadzenie zawnioskowanych dowodów. Procedura postępowania w sprawie o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka wymaga sprawnego działania rodziców. Należy w tym wypadku pilnować, aby wniosek został złożony do Sądu w terminie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku.

Zaniechanie przez rodziców podjęcia kroków prawnych

Jeśli dojdzie do powyższego zaniechania, skutkuje to doprowadzeniem dziecka do odziedziczenia długów spadkowych. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza to obecnie wielkie ryzyko dla małoletnich, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie postępowanie rodziców. Ostatni etap tytułowej procedury to odrzucenie przez nich spadku w imieniu dziecka przed notariuszem.

Wszystkie

Podobne artykuły

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku nie jest czynnością skomplikowaną, jeśli chodzi o osoby pełnoletnie. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy spadek trzeba odrzucić w imieniu małoletniego. Warto pamiętać, że złożenie oświadczenia notarialnego o odrzucenie spadku przez rodzica nie zabezpiecza interesów małoletnich dzieci. Sprawdź, jak wygląda procedura, jeśli...

Spadek po rodzicach zwolniony z podatku

Spadek, który zostawili nam nasi najbliżsi, może być całkowicie wolny od podatku. Warunkiem jest jednak zgłoszenie w odpowiednim terminie faktu jego otrzymania. Według przepisów, spadkobierca płaci podatek od otrzymanego majątku, jeśli jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Wysokość tej kwoty zależy od stopnia pokrewieństwa i w przypadku...

Zapis windykacyjny w świetle prawa spadkowego

Zapis windykacyjny to ułatwienie w spełnieniu woli spadkodawcy. Dzięki takiemu zapisowi konkretne składniki majątku spadkodawcy przekazane są określonym w zapisie osobom. Z masy spadku składniki te zostają wyłączone i nie może do nich rościć sobie praw żaden ze spadkobierców. Z chwilą śmierci spadkodawcy przedmiot zapisu windykacyjnego staje...

Spadkobiercy a problem z zakupem nieruchomości

Problemy z finalizacją zakupu nieruchomości objętej dekretem warszawskim, związane z zazwyczaj rozciągniętym w czasie postępowaniem dotyczącym ustalenia praw spadkobierców byłych właścicieli, mogą przyprawić zainteresowanych o ból głowy. Czy istnieje możliwość szybszego ustalenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości? Jak mówi art.28 kodeksu...