DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/08/boy-183306__340-2.jpg

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:05:52

Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Jedną z takich spraw jest zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Kwestia uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe to relatywnie często spotykany problem, z którym klienci zwracają się do kancelarii adwokackich. Z artykułu dowiecie się Państwo, jak wygląda procedura złożenia do sądu rodzinnego i opiekuńczego wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Wniosek do sądu rodzinnego

Przedmiotowy wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powinien zostać złożony w pisemnej formie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Musi zawierać on odpowiednią dokumentację oraz zostać opłacony. Istotne jest dołączenie do wniosku aktu zgonu spadkodawcy, aktu notarialnego z oświadczeniem woli rodzica odrzucającego spadek oraz aktu urodzenia małoletniego. Ważne jest, aby wskazać numery pesel rodziców dziecka, którego sprawa ma dotyczyć i uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 40 złotych.

Po złożeniu wniosku

Po złożeniu wniosku czeka się na zawiadomienie o terminie posiedzenia. Jego przebieg obejmuje: ustanowienie kuratora, przesłuchanie rodziców i przeprowadzenie zawnioskowanych dowodów. Procedura postępowania w sprawie o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka wymaga sprawnego działania rodziców. Należy w tym wypadku pilnować, aby wniosek został złożony do Sądu w terminie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku.

Zaniechanie przez rodziców podjęcia kroków prawnych

Jeśli dojdzie do powyższego zaniechania, skutkuje to doprowadzeniem dziecka do odziedziczenia długów spadkowych. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza to obecnie wielkie ryzyko dla małoletnich, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie postępowanie rodziców. Ostatni etap tytułowej procedury to odrzucenie przez nich spadku w imieniu dziecka przed notariuszem.

Wszystkie

Podobne artykuły

Dział spadku

Zdecydowanie często po jednym spadkodawcy dziedziczy kilku spadkobierców. Wówczas do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosowane są przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Dział spadku to ustalenie wartości całego majątku spadkodawcy i określenie wielkości schedy każdego ze spadkobierców. Wraz z dokonaniem działu...

Kto może dziedziczyć spadek?

Jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, to mówi się o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. W praktyce możliwości jest tu wiele, wszystko zależy wyłącznie od liczby spadkobierców. Kto jest uprzywilejowany? Gdy mowa o dziedziczeniu ustawowym, spadkobierców można podzielić na trzy grupy. Mowa tu konkretnie o takich osobach, jak: małżonek...

Jaka forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Aby oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku było skuteczne, musi zostać złożone w terminie, czyli w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Koniecznie musi mieć również zachowaną przewidzianą formę. Jaka forma oświadczenia? Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem...

Czy można odrzucić spadek po terminie?

Tylko wyjątkowe przypadki stanowią sytuację, w której może mieć miejsce odrzucenie spadku po terminie. Od października 2015 roku mamy do czynienia z nowymi zasadami w zakresie prawa spadkowego. Zgodnie z nimi, jeśli spadkobierca po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy, nie złoży oświadczenia, następuje...