DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/08/boy-183306__340-2.jpg

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:05:52

Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Jedną z takich spraw jest zgoda na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Kwestia uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe to relatywnie często spotykany problem, z którym klienci zwracają się do kancelarii adwokackich. Z artykułu dowiecie się Państwo, jak wygląda procedura złożenia do sądu rodzinnego i opiekuńczego wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Wniosek do sądu rodzinnego

Przedmiotowy wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powinien zostać złożony w pisemnej formie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Musi zawierać on odpowiednią dokumentację oraz zostać opłacony. Istotne jest dołączenie do wniosku aktu zgonu spadkodawcy, aktu notarialnego z oświadczeniem woli rodzica odrzucającego spadek oraz aktu urodzenia małoletniego. Ważne jest, aby wskazać numery pesel rodziców dziecka, którego sprawa ma dotyczyć i uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 40 złotych.

Po złożeniu wniosku

Po złożeniu wniosku czeka się na zawiadomienie o terminie posiedzenia. Jego przebieg obejmuje: ustanowienie kuratora, przesłuchanie rodziców i przeprowadzenie zawnioskowanych dowodów. Procedura postępowania w sprawie o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka wymaga sprawnego działania rodziców. Należy w tym wypadku pilnować, aby wniosek został złożony do Sądu w terminie 6 miesięcy od daty otwarcia spadku.

Zaniechanie przez rodziców podjęcia kroków prawnych

Jeśli dojdzie do powyższego zaniechania, skutkuje to doprowadzeniem dziecka do odziedziczenia długów spadkowych. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza to obecnie wielkie ryzyko dla małoletnich, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie postępowanie rodziców. Ostatni etap tytułowej procedury to odrzucenie przez nich spadku w imieniu dziecka przed notariuszem.

Wszystkie

Podobne artykuły

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Aby zostać pełnoprawnym spadkobiercą należy dopełnić wszystkich wymaganych formalności. Pierwszym sposobem uzyskania potwierdzenia, że zostało się spadkobiercą jest wystąpienie do sądu o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Drugi sposób to sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej....

Nieruchomość obciążona hipoteką a spadek

Problemy związane z nieruchomością w spadku mogą być różne. Spadkobiercy zwykle mają dylemat w ramach jej fizycznego podziału, zwłaszcza gdy chodzi o mieszkanie w bloku. Problem może polegać na tym, że każdy ze spadkobierców chce otrzymać nieruchomość lub żaden z nich nie chce nieruchomości z uwagi na fakt, że na przykład przebywają oni za...

Zrzeczenie się dziedziczenia - najważniejsze kwestie

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W umowie przyszły spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy, zrzekając się jednocześnie przysługujących mu praw z mocy ustawy. Zrzeczenie się dziedziczenia –...

Bezdzietne małżeństwo a dziedziczenie

Bezdzietne małżeństwo, aby mogło być pewne, że w razie śmierci jednego z małżonków, drugie z nich dostanie w spadku cały ich dorobek życia, koniecznie muszą spisać testament. W świetle prawa żyjącemu małżonkowi należy się jedynie połowa wartości spadku. Komu reszta? Dziedziczą też rodzice i rodzeństwo Małżeństwo bez dzieci, musi zabezpieczyć...