Usługi - Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Świadczymy pomoc oraz usługi prawne w następujących sprawach: separacje, rozwody bez orzekania i z orzekaniem o winie, alimenty, władza rodzicielska, opieka nad dzieckiem i ustalanie kontaktów, ubezwłasnowolnienie, kuratela, podział majątku. Rozwód w Krakowie toczy się zawsze przed Sądem Okręgowym w Krakowie (Wydział XI Cywilny Rodzinny). Choć nie mają Państwo obowiązku bycia reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika, to taka pomoc przydaje przy skomplikowanych sprawach lub wówczas, gdy rozwód jest źródłem stresu i zmartwień.

Czasami lepiej zdecydować się na rozstanie, niż wieść nieszczęśliwe życie. Jak rozwieść się tak, aby dzieci jak najmniej na tym ucierpiały? W jaki sposób dochodzić swych praw, jeśli nie jest się osobą winną rozkładu małżeństwa?

Doradzamy krok po kroku, jak z klasą przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie. Sporządzimy pozew o rozwód lub separację, z uwzględnieniem władzy rodzicielskiej oraz alimentów. Podpowiemy jak rozwieść się z jak najmniejszą szkodą dla dzieci oraz pomożemy w sporządzeniu porozumienia o opiece nad małoletnim dzieckiem.

Jeśli decydują się Państwo na rozwód z orzekaniem o winie, nasza Kancelaria Adwokacka służy pomocą w załatwieniu formalności – od napisania pozwu o rozwód z orzekaniem o winie po reprezentowanie Strony przed Sądem Okręgowym w Krakowie. Doradzamy, w jaki sposób uzyskać satysfakcjonujące alimenty na dziecko czy na siebie od współmałżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Poprowadzimy sprawę o przyznanie lub odebranie praw rodzicielskich. Zapewniamy fachowe wsparcie w tych niezwykle trudnych momentach życia.

W sytuacjach, gdy bliska osoba wskutek zaburzeń psychicznych, niedorozwoju umysłowego lub nałogu nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem i musi zostać ubezwłasnowolniona, nasz adwokat pomoże Państwu w napisaniu profesjonalnego wniosku o ubezwłasnowolnienie i kuratelę oraz kompleksowo zajmie się sprawą.

Pozostałe usługi

Prawo cywilne

ma za zadanie ochronę interesów poszczególnych jednostek. W jego ramach formułujemy dla Państwa...

Prawo karne

definiuje czyny będące przestępstwami (czyny o wysokim stopniu szkodliwości społecznej) lub...

Prawo gospodarcze

to zbiór norm prawnych regulujących relacje gospodarcze, w których udział biorą osoby fizyczne...

Prawo administracyjne

to zbiór przepisów dotyczących funkcjonowania organów administracji publicznej, kontroli nad...

Porady prawne online

Podążając za stale rozwijającymi się nowymi technologiami nasza Kancelaria wdrożyła z sukcesem...

Darmowe porady prawne

Problemy ze znalezieniem kompetentnego i zaufanego prawnika oraz wysokie ceny porad prawnych...

Szkolenia

Oprócz usług prawnych, prowadzimy także szkolenia prywatne dla grup oraz organizujemy wewnętrzne...