DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/04/case-law-677940__340.jpg

Zachowek na raty

Zachowek na raty Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:40:26

Zachowek to uprawnienie chroniące interesy majątkowe osób najbliższych spadkodawcy, czyli spadkobierców, którymi są dzieci, małżonek, rodzice i wnuki. Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku i czy możliwy jest zachowek na raty, a jeśli tak to w jakich przypadkach i na ile rat można rozłożyć zapłatę, dowiesz się z artykułu.

Zachowek – kiedy mamy z nim do czynienia?

Zachowek należy się pokrzywdzonym spadkobiercom ustawowym, których spadkodawca pozbawił należnych praw do spadku, sporządzając testament i przekazując komuś w darowiźnie wartościowe przedmioty należące do spadku.

Osobami zobowiązanymi do zapłaty zachowku są spadkobiercy. Uprawnionymi do zachowku są natomiast osoby, które dziedziczyłyby z ustawy po spadkodawcy.

Zachowek na raty – czy jest możliwy?

Zachowek może stanowić wysoką kwotę, a tym samym stanowić problem do jednorazowej zapłaty. W niektórych sytuacjach możliwe jest rozłożenie zachowku na raty.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach Sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

W myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego możliwe jest rozłożenie świadczenia na raty wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zachodzą one, jeśli z uwagi na stan majątkowy, rodzinny lub zdrowotny jednorazowe spełnienie świadczenia byłoby niemożliwe, stanowiło utrudnienie lub narażałoby pozwanego do zapłaty bądź jego bliskich na niepowetowane szkody.

Sąd zwraca także uwagę, czy dłużnik dysponuje środkami umożliwiającymi mu zapłatę świadczenia w ratach, które będą ekonomicznymi sumami dla wierzyciela.

Zachowek na raty jest możliwy po wydaniu stosownej decyzji przez Sąd poprzedzonej zbadaniem wszelkich faktycznych okoliczności dotyczących sytuacji zobowiązanego do zapłaty zachowku i wierzyciela.

Zachowek na raty – jakie szanse?

Sąd decyduje o zachowku na raty, jeśli zbada ciężką sytuację rodzinną lub finansową pozwanego do świadczenia przy jednoczesnym istnieniu możliwości poprawy sytuacji spadkobiercy, który będzie w stanie zapłacić zachowek rozłożony na raty. Sąd nie rozłoży świadczenia na raty osobie nieposiadającej dochodów i nie potrafiącej wskazać terminu ich uzyskania. Taka sytuacja dotyczy zazwyczaj osób zobowiązanych do zapłaty zachowku, które nie mają możliwości zarobkowych.

Na ile rat można rozłożyć zachowek?

Sąd ustala wysokość rat, ich liczbę i termin spłaty każdej raty, biorąc pod uwagę faktyczne okoliczności sprawy, a także charakter instytucji, jaką jest zachowek, który ma być odczuwalny ekonomicznie dla pokrzywdzonego spadkobiercy pominiętego przez spadkodawcę w testamencie.

Decydując o liczbie rat zachowku, Sąd równoważny interesy spadkobiercy zobowiązanego do zapłaty świadczenia i osoby uprawnionej do zachowku.

Wszystkie

Podobne artykuły

Wysokość zachowku

W razie śmierci męża, ojca, matki lub innego członka rodziny spadkobiercy dziedziczą majątek na podstawie ustawy bądź testamentu. Jeśli spadkodawca pozostawia po sobie testament, jednakże wydziedzicza, pomija lub uszczupla należny majątek względem osób, które dziedziczyłyby na podstawie ustawy, wówczas mają one prawo do żądania od innych spadkobierców...

Wezwanie do zapłaty zachowku

Zachowek jest uprawnieniem mającym na celu ochronę spadkobierców ustawowych. Może należeć się zarówno, gdy jest testament, jak i wtedy, gdy następuje dziedziczenie ustawowe. Pokrzywdzeni spadkobiercy, których spadkodawca pozbawił należnych praw do spadku, mają prawo do zachowku. Uprawnienie posiada najbliższa rodzina spadkodawcy, która została...

Na czym polega zachowek?

Przy instytucji spadkowej jaką stanowi zachowek warto się na chwilę zatrzymać. Jest ona bowiem bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym należnym każdemu ustawowemu spadkobiercy. Do osób z rodziny, które ustawowo dziedziczą majątek po zmarłym należą współmałżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice. Jeśli więc w testamencie osoby te zostały pominięte...

Podatek od zachowku

Zachowek jest to część spadku należna osobom najbliższym zmarłego niezależnie od tego, kto został przez niego powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swoim najbliższym. Sprawdź, w jakiej sytuacji masz...