DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/06/percent-3331251__340.png

Podatek od zachowku

Podatek od zachowku Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:54:17

Zachowek jest to część spadku należna osobom najbliższym zmarłego niezależnie od tego, kto został przez niego powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swoim najbliższym. Sprawdź, w jakiej sytuacji masz prawo do zachowku. Dowiedz się, jak kształtuje się podatek od zachowku i czy da się uniknąć obowiązku zapłaty.

Zachowek w praktyce

Zachowek może być egzekwowany wtedy, gdy zmarły pozostawił testament, w którym pominął osoby najbliższe lub zapisał im zbyt małą część majątku. Zachowek nie istnieje w sytuacji, gdy uprawnieni do niego otrzymują od zmarłego spadek lub darowiznę, którą jest część majątku równa lub wyższa niż ta, która należałaby się im z racji zachowku.

Komu przysługuje zachowek?

Osobami ustawowo uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Gdyby dzieci nie żyły, prawo do zachowku przechodzi na wnuki. W przypadku osób uprawnionych trwale niezdolnych do pracy lub małoletnich zstępnych, prawo mówi o dwóch trzecich udziału spadkowego. W pozostałych sytuacjach mowa jest o połowie wartości tego udziału.

Czy możliwy jest podatek od zachowku?

W przypadku zachowku obowiązują takie same zasady jak przy podatku od spadku. Zwolnieni z niego są: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie. Stanowią oni tzw. zerową grupę podatkową. Należy pamiętać jednak, że istnieje warunek uzyskania takiego zwolnienia. Należy udać się do urzędu skarbowego w celu złożenia stosownego zgłoszenia.

Formularz SD-Z2 trzeba wypełnić w ściśle określonym terminie – 6 miesięcy od chwili fizycznego otrzymania zachowku. Wraz ze zgłoszeniem w urzędzie należy złożyć dowód przekazania zachowku. Dowodem tym może być kopia przekazu pocztowego lub wyciąg z konta, który potwierdza przelew środków.

Podatek od zachowku – kiedy nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego?

O uzyskaniu zachowku nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego, gdy jego wysokość jest niższa niż obowiązująca kwota wolna od podatku. W przypadku wyższego zachowku, urząd skarbowy nalicza podatek.

Wszystkie

Podobne artykuły

Wysokość zachowku

W razie śmierci męża, ojca, matki lub innego członka rodziny spadkobiercy dziedziczą majątek na podstawie ustawy bądź testamentu. Jeśli spadkodawca pozostawia po sobie testament, jednakże wydziedzicza, pomija lub uszczupla należny majątek względem osób, które dziedziczyłyby na podstawie ustawy, wówczas mają one prawo do żądania od innych spadkobierców...

Brak prawa do zachowku

Zgodnie z artykułem Kodeksu cywilnego, zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Roszczenie o zachowek przysługuje również wtedy, gdy doszło do dziedziczenia ustawowego. Osoby spoza tego kręgu nie mają prawa do zachowku, nawet jeżeli pozostawały w bliskiej zażyłości ze spadkobiercą....

Na czym polega zachowek?

Przy instytucji spadkowej jaką stanowi zachowek warto się na chwilę zatrzymać. Jest ona bowiem bardzo ważnym zabezpieczeniem finansowym należnym każdemu ustawowemu spadkobiercy. Do osób z rodziny, które ustawowo dziedziczą majątek po zmarłym należą współmałżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice. Jeśli więc w testamencie osoby te zostały pominięte...

Wezwanie do zapłaty zachowku

Zachowek jest uprawnieniem mającym na celu ochronę spadkobierców ustawowych. Może należeć się zarówno, gdy jest testament, jak i wtedy, gdy następuje dziedziczenie ustawowe. Pokrzywdzeni spadkobiercy, których spadkodawca pozbawił należnych praw do spadku, mają prawo do zachowku. Uprawnienie posiada najbliższa rodzina spadkodawcy, która została...