DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/02/prison-2883749__340-2.png

Kara łączna w świetle przepisów prawa

Kara łączna w świetle przepisów prawa Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2018-02-04 22:26:13

Jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Chodzi w tym wypadku o orzeczenia kar tego samego rodzaju (kary pozbawienia wolności) lub innych podlegających łączeniu jak na przykład kara pozbawienia wolności i kara ograniczenia wolności, które nie zostały w całości wykonane.

Kara łączna – jakie kary podlegają łączeniu?

  1. Kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności.
  2. Kara 25 lat pozbawienia wolności z innymi karami.
  3. Kara dożywotniego pozbawienia wolności z innymi karami.
  4. Terminowe środki karne tego samego rodzaju.

Poprawa sytuacji skazanego

Kara łączna ma nie tylko na celu poprawę sytuacji skazanego. Zbiegające się kary 25 lat pozbawienia wolności, sąd może orzec jako łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie po uchyleniu art. 92 k.k. karą łączną mogą być objęte wyłącznie wymierzone kary, które podlegają wykonaniu. W wyroku łącznym nie mogą znaleźć się kary, które zostały w całości lub w części wykonane.

Kara łączna – cele zapobiegawcze i wychowawcze

Przy orzekaniu kary łącznej sąd powinien wziąć pod uwagę cele zapobiegawcze oraz wychowawcze. Dokładnie chodzi o odwiedzenie sprawcy od ponownego popełnienia przestępstwa (uniemożliwienie popełnienia przestępstwa). Celem wychowawczym jest resocjalizacja.

Kara łączna – kiedy sąd nie może jej orzec?

Wyjątek pierwszy

Podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu.

Wyjątek drugi

Istnieje zakaz orzekania kary łącznej w skład której wchodzi kara prawomocnie nałożona orzeczeniem, jakie zostało wydane w innym państwie Unii Europejskiej. Polskie sądu maja zakaz naruszania prawomocnych orzeczeń wydawanych przez inne państwa członkowskie UE.

Poza tym łączeniu nie podlegają kary zastępcze jak na przykład kary pozbawienia wolności orzeczone w miejsce grzywny.

Wszystkie

Podobne artykuły

Niealimentacja w prawie karnym

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,...

Bójka i pobicie

Bójka i pobicie to przestępstwa z artykułu 158 Kodeksu karnego. Z bójką mamy do czynienia, gdy we wzajemnym ataku uczestniczą co najmniej trzy osoby, przy czym przyjmują rolę zarówno osób atakujących, jak i ofiar. Pobicie to natomiast czynna napaść dwóch lub więcej osób na innego człowieka lub ludzi, z widocznym podziałem na role atakujących...

Zniszczenie i uszkodzenie rzeczy

Artykuł 288 Kodeksu karnego określa odpowiedzialność karną za zniszczenie i uszkodzenie rzeczy lub czyn, który sprawia, że rzecz staje się niezdatna do użytku. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku....

Przestępstwo złożenia fałszywych zeznań

Do ustalenia przez sąd prawdziwego przebiegu zdarzeń koniecznością jest zeznawanie prawdy. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód...