DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/02/prison-2883749__340-2.png

Kara łączna w świetle przepisów prawa

Kara łączna w świetle przepisów prawa Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2018-02-04 22:26:13

Jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Chodzi w tym wypadku o orzeczenia kar tego samego rodzaju (kary pozbawienia wolności) lub innych podlegających łączeniu jak na przykład kara pozbawienia wolności i kara ograniczenia wolności, które nie zostały w całości wykonane.

Kara łączna – jakie kary podlegają łączeniu?

  1. Kara ograniczenia wolności i kara pozbawienia wolności.
  2. Kara 25 lat pozbawienia wolności z innymi karami.
  3. Kara dożywotniego pozbawienia wolności z innymi karami.
  4. Terminowe środki karne tego samego rodzaju.

Poprawa sytuacji skazanego

Kara łączna ma nie tylko na celu poprawę sytuacji skazanego. Zbiegające się kary 25 lat pozbawienia wolności, sąd może orzec jako łączną karę dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie po uchyleniu art. 92 k.k. karą łączną mogą być objęte wyłącznie wymierzone kary, które podlegają wykonaniu. W wyroku łącznym nie mogą znaleźć się kary, które zostały w całości lub w części wykonane.

Kara łączna – cele zapobiegawcze i wychowawcze

Przy orzekaniu kary łącznej sąd powinien wziąć pod uwagę cele zapobiegawcze oraz wychowawcze. Dokładnie chodzi o odwiedzenie sprawcy od ponownego popełnienia przestępstwa (uniemożliwienie popełnienia przestępstwa). Celem wychowawczym jest resocjalizacja.

Kara łączna – kiedy sąd nie może jej orzec?

Wyjątek pierwszy

Podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu.

Wyjątek drugi

Istnieje zakaz orzekania kary łącznej w skład której wchodzi kara prawomocnie nałożona orzeczeniem, jakie zostało wydane w innym państwie Unii Europejskiej. Polskie sądu maja zakaz naruszania prawomocnych orzeczeń wydawanych przez inne państwa członkowskie UE.

Poza tym łączeniu nie podlegają kary zastępcze jak na przykład kary pozbawienia wolności orzeczone w miejsce grzywny.

Wszystkie

Podobne artykuły

Udział w bójce przestępstwem

Udział w bójce jest przestępstwem, którego dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Bójka jest starciem między co najmniej trzema osobami. Każda z osób występuje w zajściu w podwójnej roli zarówno atakującego, jak i broniącego się. Pobicie to natomiast zajście, w którym co najmniej dwie osoby czynnie występują przeciwko innej osobie lub osobom....

Wyrok łączny za przestępstwa

Wyrokiem łącznym orzeka się karę łączną za przestępstwa, za które sprawca został skazany w odrębnych postępowaniach, wyrokami różnych sądów. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest...

Bójka i pobicie

Bójka i pobicie to przestępstwa z artykułu 158 Kodeksu karnego. Z bójką mamy do czynienia, gdy we wzajemnym ataku uczestniczą co najmniej trzy osoby, przy czym przyjmują rolę zarówno osób atakujących, jak i ofiar. Pobicie to natomiast czynna napaść dwóch lub więcej osób na innego człowieka lub ludzi, z widocznym podziałem na role atakujących...

Niealimentacja w prawie karnym

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego dotyczące uchylania się od płacenia alimentów wpłynęły na skuteczność ścigania sprawców tej kategorii przestępstw. Niealimentacja jako przestępstwo ma miejsce wtedy, gdy osoba zobowiązana do świadczenia alimentów, uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym,...