DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2017/12/baby-2416718__340-2.jpg

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:58:34

Jednym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego jest powierzenie opieki nad dzieckiem jednemu z małżonków. Obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego. Rodzice podejmując decyzję o rozwodzie, mają możliwość zawarcia porozumienia, które dotyczy sposobu oraz zakresu powierzenia wykonywanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców. Opieka nad dzieckiem po rozwodzie może być powierzona obojgu rodzicom. Sąd może też z uwagi na uzasadnioną konkretną sytuację dziecka pozbawić, ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską.

Opieka nad dzieckiem – porozumienie rodziców

Porozumienie w sprawie opieki nad dzieckiem po rozwodzie zawierane pomiędzy rodzicami może zawierać oprócz samego zakresu wykonywania opieki nad małoletnim także warunki kontaktowania się z nim przez drugiego z rodziców. W przypadkach, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia na tej płaszczyźnie, mogą zwrócić się o pomoc do pracowników rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Pomocy w tej sprawie udziela także kurator rodzinny. Jeśli chodzi o sąd opiekuńczy, to powinien on brać pod uwagę ustalenia rodziców. Sąd rozstrzyga o sposobie kontaktów z małoletnim zawsze w przypadku braku ustaleń rodziców. Sąd rozstrzyga ponadto o formie kontaktów z dzieckiem, w razie gdy porozumienie zawarte przez rodziców jest sprzeczne z dobrem dziecka. Należy pamiętać, że ustalenia rodziców są ważne również w przypadku dochodzenia roszczeń, gdyby zostały one w przyszłości złamane przez jednego z rodziców.

Władza rodzicielska po rozwodzie

Należy pamiętać, że kontakty rodziców z dzieckiem po rozwodzie uzależnione są od kilku czynników. Stosunkowo ważną kwestią w ramach decyzji sądu ma zakres praw rodzicielskich, jakie posiadają rodzice. Opieka nad dzieckiem po rozwodzie może być powierzona jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Władza rodzicielska jednego lub obojga rodziców po rozwodzie może być zawieszona lub ograniczona. Sąd może też pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Co więcej, sąd posiada uprawnienia do przywrócenia władzy rodzicielskiej osobie, która została wcześniej jej pozbawiona.

Jaki sposób kontaktowania się z dzieckiem po rozwodzie?

Formy kontaktów z dzieckiem wskazane są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Mogą to być przykładowo odwiedziny, spotkania lub zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Kontakt z dzieckiem może polegać na utrzymywaniu korespondencji w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sąd zawsze kieruje się przy ustaleniach kontaktów z dzieckiem jego dobrem, dlatego jeśli istnieje znaczący powód, sąd może zakazać spotykania się z dzieckiem przez jednego z rodziców.

Wszystkie

Podobne artykuły

Odpowiedź na pozew o rozwód

Pozwany wraz z pozwem o rozwód otrzymuje pouczenie o obowiązku lub możliwości wniesienie pisemnej odpowiedzi na pozew rozwodowy. W odpowiedzi tej pozwany musi ustosunkować się do zawartych w pozwie rozwodowym twierdzeń powoda. Warto pamiętać, że odpowiedź na pozew o rozwód pozwany musi złożyć w odpowiednim terminie, dokładnie określonym przez...

Co z kredytem po rozwodzie?

Mówi się, że kredyt hipoteczny bardziej cementuje związek niż zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest w tym trochę prawdy, ponieważ łatwiej dostać rozwód niż rozwiązać problem spłaty kredytu po rozpadzie związku. Sąd, rozstrzygając o rozwodzie czy separacji, może przyznać prawo do zamieszkania w lokalu, wziętym na kredyt, jednej...

Rozwód – praktyczne informacje

Małżeństwo, a dokładniej mąż lub żona mogą zażądać rozwodu wtedy, gdy nastąpił pomiędzy nimi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W tym celu należy złożyć pozew do wydziału cywilnego rodzinnego sądu okręgowego, który jest właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. Sąd orzeka rozwód z winy męża, żony bądź obu...

Prawa ojca po rozwodzie

Matka choć bardziej predysponowana do wychowywania dziecka nie posiada większych praw do dziecka. Prawa ojca po rozwodzie do opieki nad dzieckiem nie różnią się od praw matki. I dlatego właśnie w kwestii ustalania spotkań, a nawet obecnie prawnie już opieki naprzemiennej bierze się pod uwagę znowelizowaną treść kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,...