DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/06/black-630558_960_720-2.jpg

Czy można cofnąć wniosek rozwodowy?

Czy można cofnąć wniosek rozwodowy? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:10:24

Z kontynuacji postępowania rozwodowego, które rozpoczęto wskutek wniesienia pozwu można zrezygnować.Zgodnie z przepisami prawa pozew, wniosek rozwodowy może zostać cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do momentu rozpoczęcia rozprawy.
Jeśli natomiast powód cofa swoje roszczenie – aż do wydania wyroku lub po wydaniu wyroku, jeśli cofnięcie nastąpiło przed uprawomocnieniem się wyroku przy jednoczesnym zrzeczeniu się roszczenia i za zgodą pozwanego.

Ważne uzasadnienie i dane

Przed dniem rozprawy do sądu należy doręczyć pismo procesowe z oświadczeniem o cofnięciu pozwu. Konieczne jest jego odpowiednie uzasadnienie, oznaczenie danymi, czyli podanie miejsca i daty sporządzenia, sądu i oznaczenia sygnatury sprawy. Kolejno w piśmie należy wskazać imiona i nazwiska powoda i pozwanego, adresy zamieszkania, adresy do korespondencji. Pismo procesowe należy osobiście podpisać i opatrzyć tytułem „cofnięcie pozwu”.
Pozew rozwodowy może zostać cofnięty w całości lub w części, którą obejmuje pismo procesowe wraz z uzasadnieniem tych kwestii

Kiedy pozew nie będzie cofnięty?

Głównym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, by cofnięcie pozwu rozwodowego mogło być dopuszczalne jest fakt, że pozwany małżonek również nie zażądał rozwodu. Sąd w dodatku bada sytuację małżeństwa i jeśli uzna, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, nie cofnie pozwu.

Zwrot kosztów

Przy skutecznym cofnięciu pozwu wedle obowiązujących przepisów w sprawach o rozwód lub separację następuje zwrot całego wpisu. Dzieje się tak, jeśli pozew został cofnięty w I instancji w rezultacie pojednania stron.
Jeśli natomiast pozew lub wniosek został cofnięty w sądzie II instancji następuje zwrot połowy wpisu.

Wszystkie

Podobne artykuły

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem podczas sprawy rozwodowej

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem umożliwia jednemu z rodziców utrzymywanie stałych kontaktów podczas trwania sprawy o rozwód. Jeśli czeka Cię taka sprawa, pamiętaj, że prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem są niezależne od tego, czy przysługuje Ci władza rodzicielska. Jako rodzicowi przysługuje Ci takie samo prawo do kontaktów...

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Rozwód jest zasadny wówczas, gdy więzi, które łączyły niegdyś małżonków wygasły. Nie zawsze jednak sąd będzie mógł o nim orzec. Ustawodawca przewidział sytuacje, w których małżonkowie nie uzyskają rozwodu. O jakich mowa? Ustawodawca przewidział w polskim prawie zasadę trwałości małżeństwa. Jeżeli jednak „między małżonkami nastąpił zupełny...

Sprawa rozwodowa – czy jest mi potrzebny adwokat?

Rozwód jest zarówno bardzo istotnym, jak i trudnym momentem dla małżonków decydujących się na rozstanie. Jeśli zastanawiasz się, czy na sprawie rozwodowej jest Ci potrzebny adwokat, przeczytaj artykuł. Sprawa rozwodowa – adwokat czy bez? Adwokat na sprawie rozwodowej rzeczywiście odgrywa szczególną rolę. Po części jego działania mają wpływ...

Czy warto walczyć o rozwód z winy małżonka?

Często się zdarza, że zdradzone lub opuszczone kobiety nie godzą się na propozycję rozwodu bez orzekania o winie, jaką wysuwa małżonek. Oczywiście, sprawa nie dotyczy tylko płci żeńskiej, ale z taką sytuacją sądy spotykają się najczęściej. Dlaczego kobietom tak zależy na udowodnieniu winy małżonkowi? Oprócz satysfakcji pokrzywdzonej małżonki...