DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/06/black-630558_960_720-2.jpg

Czy można cofnąć wniosek rozwodowy?

Czy można cofnąć wniosek rozwodowy? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:10:24

Z kontynuacji postępowania rozwodowego, które rozpoczęto wskutek wniesienia pozwu można zrezygnować.Zgodnie z przepisami prawa pozew, wniosek rozwodowy może zostać cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do momentu rozpoczęcia rozprawy.
Jeśli natomiast powód cofa swoje roszczenie – aż do wydania wyroku lub po wydaniu wyroku, jeśli cofnięcie nastąpiło przed uprawomocnieniem się wyroku przy jednoczesnym zrzeczeniu się roszczenia i za zgodą pozwanego.

Ważne uzasadnienie i dane

Przed dniem rozprawy do sądu należy doręczyć pismo procesowe z oświadczeniem o cofnięciu pozwu. Konieczne jest jego odpowiednie uzasadnienie, oznaczenie danymi, czyli podanie miejsca i daty sporządzenia, sądu i oznaczenia sygnatury sprawy. Kolejno w piśmie należy wskazać imiona i nazwiska powoda i pozwanego, adresy zamieszkania, adresy do korespondencji. Pismo procesowe należy osobiście podpisać i opatrzyć tytułem „cofnięcie pozwu”.
Pozew rozwodowy może zostać cofnięty w całości lub w części, którą obejmuje pismo procesowe wraz z uzasadnieniem tych kwestii

Kiedy pozew nie będzie cofnięty?

Głównym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, by cofnięcie pozwu rozwodowego mogło być dopuszczalne jest fakt, że pozwany małżonek również nie zażądał rozwodu. Sąd w dodatku bada sytuację małżeństwa i jeśli uzna, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, nie cofnie pozwu.

Zwrot kosztów

Przy skutecznym cofnięciu pozwu wedle obowiązujących przepisów w sprawach o rozwód lub separację następuje zwrot całego wpisu. Dzieje się tak, jeśli pozew został cofnięty w I instancji w rezultacie pojednania stron.
Jeśli natomiast pozew lub wniosek został cofnięty w sądzie II instancji następuje zwrot połowy wpisu.

Wszystkie

Podobne artykuły

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez winy?

Osoby, które się rozwodzą, z reguły chcą, aby Sąd orzekł o winie. Niestety rozwód z orzekaniem o winie trwa zdecydowanie dłużej, a sprawy te należą do trudnych. Mowa tu o aspekcie emocjonalnym dla każdej ze stron postępowania, ale też dla pełnomocników prowadzących sprawę rozwodową. Każda sprawa, jak również sytuacja rozwodzących się małżonków...

Co z kredytem po rozwodzie?

Mówi się, że kredyt hipoteczny bardziej cementuje związek niż zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest w tym trochę prawdy, ponieważ łatwiej dostać rozwód niż rozwiązać problem spłaty kredytu po rozpadzie związku. Sąd, rozstrzygając o rozwodzie czy separacji, może przyznać prawo do zamieszkania w lokalu, wziętym na kredyt, jednej...

Prawa ojca po rozwodzie

Matka choć bardziej predysponowana do wychowywania dziecka nie posiada większych praw do dziecka. Prawa ojca po rozwodzie do opieki nad dzieckiem nie różnią się od praw matki. I dlatego właśnie w kwestii ustalania spotkań, a nawet obecnie prawnie już opieki naprzemiennej bierze się pod uwagę znowelizowaną treść kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,...

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, jak również o kontaktach dziecka z rodzicami. Ustalenie kontaktów z dzieckiem dokonywane jest przez sąd na wniosek rodziców, który może wpłynąć do sądu także po ogłoszeniu wyroku rozwodowego. Sąd rozstrzyga tę kwestię po wysłuchaniu...