DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/04/child-544316__180-2.jpg

Zarząd majątkiem dziecka

Zarząd majątkiem dziecka Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:13:12

Sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka wchodzi w skład obowiązków rodziców sprawujących nad nim władzę rodzicielską. Sposób zarządu określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 101 k.r.o. rodzice zobowiązani są sprawować zarząd majątkiem dziecka z należytą starannością. Rodzice muszą mieć na uwadze interes dziecka, dlatego ich posunięcia majątkowe nie mogą być ryzykowne.

Co to jest zarząd?

Zarząd majątkiem dziecka to wszelkiego rodzaju dyspozycje oraz czynności prawne i procesowe dotyczące majątku dziecka. Majątkiem małoletniego może być odziedziczony spadek, darowizna. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Jednakże dzieci poniżej 13 roku życia nie posiadają prawnej możliwości rozporządzania takimi przedmiotami bez zgody rodziców. W tym wypadku chodzi o zamianę lub darowanie przedmiotów innej osobie.

Podział czynności zarządu majątkiem dziecka

Powyższe czynności dzieli się na:

  • czynności zwykłego zarządu
  • czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu

W pierwszym przypadku każdy z rodziców może podejmować czynności samodzielnie. Jednakże rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Czynności zwykłego zarządu to zwykle bieżące sprawy dotyczące zwykłego korzystania z przedmiotów majątkowych dziecka. W przypadku odziedziczonej przez dziecko nieruchomości będzie to np. opłacanie wydatków na lokal (czynsz, prą, gaz).

Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd i wymagającymi zgody sądu opiekuńczego będą: zbycie lub zrzeczenie się nieruchomości należącej do majątku dziecka, a także inne czynności, jak np. podział nieruchomości, zaciągnięcie pożyczek na jej remont. Wypłata znacznej kwoty z rachunku dziecka to również czynności przekraczające zwykły zakres zarządu majątkiem dziecka.

Wniosek do sądu opiekuńczego

Tylko rodzice mają prawo złożenia do sądu opiekuńczego wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jeśli władza rodzicielska przyznana jest tylko jednemu z nich, tylko on może sprawować zarząd majątkiem dziecka i wystąpić z wnioskiem do sądu.

Wszystkie

Podobne artykuły

Władza rodzicielska po rozwodzie w świetle prawa

W orzeczeniu rozwodowym sąd zamieszcza także informację o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. Komu może zostać powierzona opieka nad potomstwem po rozwodzie? Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci?  Zgodnie z obowiązującym prawem, dziecko zawsze pozostaje pod władzą rodzicielską aż...

Jakie alimenty gdy dziecko pracuje?

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Należy pamiętać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wyłącza rodziców z obowiązku alimentacyjnego. To samo...

Ograniczenie a zawieszenie władzy rodzicielskiej

Czego dotyczy władza rodzicielska? Ze względu na to, że dziecko do ukończenia pełnoletności nie jest w stanie samo decydować o sobie, jest nieporadne i potrzebuje wychowania, dbałości o jego zdrowie, dorastania w poczuciu bezpieczeństwa oraz ochrony przed złym wpływem nieodpowiedniego otoczenia, od momentu jego narodzin pozostaje pod władzą...

Jak zaadoptować dziecko?

Rodzice, którzy rozważają adopcję dziecka, muszą spełnić szereg formalności i jednocześnie przygotować się do powiększenia rodziny. Procedura adopcyjna jest długa i żmudna, jednak ma to swój cel: ograniczenie ryzyka pojawienia się problemów w przyszłości. Adopcja to termin potoczny. W prawie funkcjonuje pojęcie „przysposobienie”. Jest to instytucja...