DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/07/apelacja-2.jpg

Co warto wiedzieć o apelacji?

Co warto wiedzieć o apelacji? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:30

Rozpatrując kwestię apelacji należy mówić o apelacji karnej i apelacji cywilnej. Konstytucyjną zasadą obu apelacji jest dwuinstancyjność postępowania. Zatem jeśli oskarżony (pozwany) nie zgadza się z wyrokiem czy też postanowieniem może odwołać się od orzeczenia sądowego wydanego przez sąd pierwszej instancji do sądu drugiej instancji.

Do jakiego sądu wnieść apelację?

Apelację wnosi się zawsze do sądu pierwszej instancji, wskazuje się jednak w niej sąd drugiej instancji, którego zadaniem jest rozpatrzenie apelacji. Jeśli orzeczenie sądowe zostało wydane w pierwszej instancji przez sąd rejonowy, apelację rozpoznaje sąd okręgowy. Jeśli natomiast wyrok w pierwszej instancji zapadł przed sądem okręgowym, apelacja będzie rozpatrywana przez sąd apelacyjny wskazany w apelacji.

Kto może wnieść apelację?

Sporządzenie apelacji, której przygotowaniem nie musi zająć się profesjonalny pełnomocnik, warto zlecić osobie posiadającej doświadczenie w tej kwestii. Zwłaszcza dlatego, bo chodzi o typowe pismo procesowe, które posiada swoje ścisłe wymogi formalne. Wiedza prawnicza adwokata czy radcy prawnego w tej kwestii jest najrozsądniejszym wyborem. Od wyroku czy też postanowienia mogą odwołać się obie strony. Aby jednak mówić o sukcesie potrzebne jest rzetelne przygotowanie apelacji, a głównie sformułowanie zarzutów będących jej podstawą oraz sformułowanie treści tego pisma procesowego.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Pierwszym krokiem do wniesienia apelacji jest wystąpienie do sądu o doręczenie uzasadnienia wyroku (orzeczenia). Dzięki niemu łatwiejsze staje się określenie zarzutów apelacji. Taki wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia, w którym został ogłoszony wyrok. Jest on zwolniony od kosztów sądowych.

Jaki jest termin na wniesienie apelacji?

Apelację należy wnieść w terminie 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia wyroku (orzeczenia). Niemniej jednak jeśli strona złożyła wniosek o jego uzasadnienie, termin na wniesienie apelacji liczy się wówczas od dnia doręczenia wyroku z nieuzasadnianiem.

Wszystkie

Podobne artykuły

Jak wygląda procedura wydawania wyroku?

Procedura wydawania wyroku składa się z kilku etapów. Wyrok w sprawie karnej jest spisany i ogłaszany publicznie oraz uzasadniany po odbyciu narady sędziowskiej, którą poprzedza zarządzenie przewodniczącego składu sędziowskiego o zamknięciu przewodu sądowego i głosy stron. W przypadku, gdy sprawa toczyła się sprawa toczyła się z wyłączeniem...

Wyrok w zawieszeniu a dozór kuratora

Czym jest wyrok w zawieszeniu? W polskim prawie istnieje możliwość warunkowego zawieszenia kary i poddania sprawcy próbie. Procedura ta wygląda następująco. Sprawca zostaje skazany na określoną karę, przy czym zawiesza mu się wykonanie wyroku na pewien czas i poddaje próbie. Okres próby to czas, w którym musi on wykazać, że umie wywiązać...