DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: apelacja

Co warto wiedzieć o apelacji?

Rozpatrując kwestię apelacji należy mówić o apelacji karnej i apelacji cywilnej. Konstytucyjną zasadą obu apelacji jest dwuinstancyjność postępowania. Zatem jeśli oskarżony (pozwany) nie zgadza się z wyrokiem czy też postanowieniem może odwołać się od orzeczenia sądowego wydanego przez sąd pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Do...