xx

Ściganie z oskarżenia publicznego a ściganie z oskarżenia prywatnego – różnice

Polski system prawno-karny wyróżnia dwa tryby ścigania przestępstw:

Najważniejsze różnice pomiędzy przestępstwami prywatnoskargowymi, a publicznoskargowymi

To w jakim trybie jest ścigane przestępstwo, ściśle określa ustawa. Ściganie przestępstw, które godzą w interesy państwa, a nie w dobro jednostki zawsze będzie ściganiem z urzędu. Tryb ścigania z urzędu (z oskarżenia publicznego) obowiązuje w większości przestępstw. Niezależnie od woli osoby pokrzywdzonej uzyskanie informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu uprawnia organ do wszczęcia postępowania.

W trybie ścigania na wniosek osoby pokrzywdzonej do wszczęcia postępowania z urzędu potrzebny jest jej wniosek. W pewnych sytuacjach wniosek może zostać złożony przez inny podmiot niż osoba pokrzywdzona. Przestępstwami ściganymi na wniosek są głównie przestępstwa dotyczące gróźb karalnych, zniszczenia mienia, kradzieży, kradzieży z włamaniem, przywłaszczenia, oszustwa.

Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego to najmniej liczna grupa przestępstw. Są nimi:

I choć wydaje się ten tryb ścigania podobny do trybu publicznoskargowego (na wniosek) różnica skoncentrowana jest na podmiocie wszczynającym i przeprowadzającym postępowanie. Przy przestępstwach z oskarżenia prywatywnego pokrzywdzony staje się oskarżycielem prywatnym. Musi więc zebrać materiał dowodowy we własnym zakresie, złożyć prywatny akt oskarżenia, jak również popierać go przed Sądem.

 • Kazimierz Topolski

  Policja a następnie Prokurator piszą fałszywe oskarżenie posługując się fałszywym oskarżeniem o wypadku którego nie było ! Jako pokrzywdzony dowiedziałem sie prawdy cztery lata później po wyroku. Podstawili prostytutkę do oskarżenia która w danym czasie leżała w Szpitalu. Oskarżenie jest kłamstwem, osoba w danym czasie niby poszkodowana była w dziewiątym miesiącu ciąży, leżała w Szpitalu, odbywa poród , sa dokumenty, a Policja kłamie oraz Prokurator pisze fałszywe oskarżenie o wypadku którego nie było ! Dziś Prokuratura zamiata to wszystko pod dywan. Kłamią jak kłamali, nie wstydzą się nawet nie chcą dokonać sprawdzenia skandalu!
  Udają iż nic się nie stało, osoba składającą fałszywe zeznania skazana wyrokiem Sądu za szczucie psem małych dzieci jest zatrudniona w Prokuraturze i Prokurator ja chroni i tuszuje skandaliczne oskarżenie.. Jaka jest cena wniesienia Apelacji ?

 • Kazimierz Topolski

  Złożyłem zapytanie o koszt – cenę wniesienia apelacji sprawy karnej ?
  Odpowiedzi brak !
  Policja dokonała paszkwilu na zlecenie ! Prokurator napisał oskarżenie o wypadku którego nie było .
  Cóż Sąd Gotowy skazał . Znam wszystkie dowody skandalicznego oskarżenia Policji oraz Prokuratora, powódka w danym czasie leżałą w Szpitalu – dokumenty.jako dowód rzeczowy kłamstwa.
  Chcę założyć Apelację którą wnosi Adwokat, cena tej Apelacji ? Przed złożeniem Apelacji żądam autoryzacji. Czy jest taka możliwość ?

  • http://adwokatgb.pl/ Kancelaria Adwokacka

   Witam,

   Panie Kazimierzu , każda apelacja wyceniania jest indywidualnie. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w przedmiotowej sprawie, postaramy się pomóc.

Podobne artykuły

Udział w bójce przestępstwem

Udział w bójce jest przestępstwem, którego dotyczy artykuł 158 kodeksu karnego. Bójka jest starciem między co najmniej trzema osobami. Każda z osób występuje w zajściu w podwójnej roli zarówno atakującego, jak i broniącego się. Pobicie to natomiast zajście,...

Naruszenie miru domowego jako przestępstwo

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to tzw....

Kara łączna w świetle przepisów prawa

Jeśli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Chodzi w tym wypadku o orzeczenia kar tego samego rodzaju (kary pozbawienia wolności) lub innych podlegających...

Fałszywe oskarżenie

Fałszywe oskarżenie jest przestępstwem. Za takie uważa się niezgodność podanych faktów. Za nieprawdziwe oskarżenie uważa się również postawienie zarzutu popełnienia czynu zabronionego cięższego, niż osoba popełniła w rzeczywistości. Odpowiedzialność...