DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: sprawy cywilne

Jakie mogą być dowody w sprawie?

Zarówno powód jak i pozwany mają obowiązek udowodnienia swoich racji przed sądem. Przedstawiony materiał dowodowy ma istotne znaczenie dla każdej ze stron. Dowody w sprawie to dokumenty, zeznania świadków, badanie materiału biologicznego, oględziny, opinia biegłego, fotografie. W sprawach cywilnych coraz częściej wykorzystuje się wydruki z...

Nagrywanie rozpraw karnych – obowiązek

Od tego roku wszystkie rozprawy karne są nagrywane, chyba że nie jest to możliwe ze względów technicznych. W sprawach o wykroczenia procedura ta trwa już od ponad roku, w sprawach cywilnych od 2010 roku. Propozycja rejestrowania rozpraw sądowych w procesie karnym została zaproponowana przez Senat Sejmowi w 2013 roku. Nowelizację uchwaloną...