DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: prawo karne

Co to są środki karne?

Obok kar w prawie karnym drugoplanową rolę odgrywają środki karne.Nazywane również karami dodatkowymi są uzupełnieniem kar zasadniczych. W nieznacznym stopniu mogą występować też samoistnie, z reguły jednak pełnią funkcję profilaktyczną. Środki karne w kodeksie karnym Pozbawienie praw publicznych Najsurowszy środek karny, który jest orzekany...

Odpowiedzialność karna za podżeganie

Czym jest podżeganie? Ściśle według kodeksu karnego podżeganie jest nakłanianiem innej osoby do popełnienia czynu zabronionego. Nakłanianie jest to natomiast: namawianie drugiej osoby zachęcanie drugiej osoby do popełnienia przez nią zabronionego czynu. Przy czym jeśli mowa jest o nakłanianiu nie sprowadza się go jedynie do formy słownej....

Postępowanie uproszczone przed sądem karnym

Postępowanie uproszczone w wielu punktach jest zbieżne z postępowaniem zwyczajnym, ale umożliwia sprawniejsze i szybsze przeprowadzenie procesu. O jakich uproszczeniach konkretnie mowa? Kiedy można zastosować właśnie postępowanie uproszczone przed sądem karnym? Z punktu widzenia osób zainteresowanych ważnym jest, że postępowanie uproszczone...