DE / EN

Artykuły

Artykuły dla tagu: kurator

Wyrok w zawieszeniu a dozór kuratora

Czym jest wyrok w zawieszeniu? W polskim prawie istnieje możliwość warunkowego zawieszenia kary i poddania sprawcy próbie. Procedura ta wygląda następująco. Sprawca zostaje skazany na określoną karę, przy czym zawiesza mu się wykonanie wyroku na pewien czas i poddaje próbie. Okres próby to czas, w którym musi on wykazać, że umie wywiązać...

Uprawnienia kuratora sądowego

Kuratorzy realizują różnorodne zadania. Część z nich ma charakter wychowawczo-resocjalizacyjny, cześć zaś kontrolny czy diagnostyczny. W każdym przypadku ich praca związana jest jednak z wykonywaniem orzeczeń sądu. Jakie są uprawnienia i obowiązki kuratora sądowego? Praca kuratorów sądowych jest uregulowana w ustawie z dnia 27 lipca 2001...