DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2020/05/cornavirus-4977328_640.jpg

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Koronawirus a kontakty z dzieckiem Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-06-12 13:11:09

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała trudną sytuację na wielu płaszczyznach naszego życia. Problem dotknął także rodziców po rozwodzie, którzy na co dzień nie mieszkają ze swoimi dziećmi. Jak wygląda sprawa z obowiązywaniem postanowień sądowych o kontaktach z dziećmi? Czy stan powszechnej izolacji i obawa o zdrowie może być podstawą do niewydania dziecka drugiemu rodzicowi?

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

„Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w mocy pozostają wszystkie postanowienia wydane przez sądy w sprawie kontaktów z dziećmi przez rodziców, którzy żyją oddzielnie”.

„W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia”.

„Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej”.

„Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny”.

W jakich sytuacjach kontakty z dzieckiem w dobie pandemii są niemożliwe?

Kontakty mają odbywać się na zasadach ustalonych w orzeczeniach i ugodach sądowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której rodzic wraz z dzieckiem odbywa obowiązkową kwarantannę.

Kontakty z dzieckiem podczas epidemii koronawirusa niemożliwe będą również w przypadku, gdy mają one odbywać się z udziałem kuratora sądowego, a także w miejscach publicznych, do których należą galerie handlowe, place zabaw czy parki rozrywki.

A co z kontaktami w miejscu zamieszkania dziecka? Kontakt taki powinien zostać umożliwiony, przy czym należy zwrócić uwagę na to, aby nie narażał on osób współzamieszkujących, do których należą osoby starsze z tzw. grupy ryzyka. Potrzebna jest więc rozwaga i indywidualne podejście do każdej sytuacji rodzinnej.

W dobie epidemii możemy mieć styczność ze szczególnymi okolicznościami, dlatego w przypadku sporów obowiązkiem sądu jest ocena sytuacji, w której rodzic odmawia kontaktu z dzieckiem.

Wszystkie

Podobne artykuły

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem już niedługo może być przestępstwem. W Sejmie trwają prace legislacyjne nad dodaniem do kodeksu karnego nowego artykułu 209a. Zgodnie z nim osoba utrudniająca te kontakty podlegać będzie karze grzywny lub karze ograniczenia wolności. Kontakty z dzieckiem Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

W relatywnie wielu przypadkach w sprawach kontaktu z dzieckiem po rozwodzie małżonków konieczne staje się orzeczenie Sądu. Za utrudnianie drugiemu z rodziców kontaktów z dzieckiem grozi obecnie kara finansowa. To skuteczne narzędzie, z którego warto skorzystać w razie problemów. Sprawy o kontakty z dzieckiem – zadbaj o nie Już w czasie trwania...

Co z alimentami podczas epidemii koronawirusa?

Temat alimentów w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2 budzi ogromne zainteresowanie. Obydwie strony mają w tej kwestii swoje racje zarówno rodzic, który jest zobowiązany do świadczenia alimentów na rzecz dziecka, jak i rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Już po kilku tygodniach trwania epidemii do komorników zaczęli zgłaszać się dłużnicy alimentacyjni,...

Zmiany przepisów. Inna władza rodzicielska, inne kontakty i procedura

W tym roku sejm uchwalił nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ma ona na celu zwiększenie ochrony prawa dziecka w zakresie utrzymywania kontaktów z rodzicami po rozwodzie, ale również wtedy, gdy podjęli oni decyzję o życiu w rozłączeniu. Pierwsza kwestia władzy rodzicielskiej Jeszcze do niedawna było tak, że po rozwodzie jednemu z...