DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/03/door-1410655__340.jpg

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:41:13

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem już niedługo może być przestępstwem. W Sejmie trwają prace legislacyjne nad dodaniem do kodeksu karnego nowego artykułu 209a. Zgodnie z nim osoba utrudniająca te kontakty podlegać będzie karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

Kontakty z dzieckiem

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Obejmują one zarówno odwiedziny, spotkania, jak i zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Do kontaktów z dzieckiem zalicza się nie tylko bezpośrednie porozumiewanie się, ale też utrzymywanie korespondencji, korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Najlepsze rozwiązanie dla dobra dziecka.

Wspólna decyzja rodziców określająca sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica, jeśli dziecko przebywa stałe u jednego z rodziców.

W razie braku porozumienia kwestię kontaktów z dzieckiem rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Powyższe przepisy stosowane są również, jeśli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców i ma opiekuna lub zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – sankcje pieniężne

Jeśli rodzic, pod którego pieczą pozostaje dziecko, nie stosuje się do obowiązków wynikających z orzeczenia lub ugody bądź wykonuje je niewłaściwie, sąd opiekuńczy zagrozi mu nakazaniem zapłaty na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktu z dzieckiem określonej sumy pieniężnej za naruszenie obowiązku.

Sąd może nakazać zapłatę kwoty pieniężnej za każde spotkanie, które się nie odbyło. Pieniądze trafiają do rodzica, któremu kontakt z dzieckiem został ograniczony. Wysokość kary zależy od sytuacji majątkowej oraz możliwości zarobkowych rodzica, który został ukarany.

Zawiadomienie o utrudnianiu kontaktów

Procedurę egzekucji kontaktów można podzielić na dwa etapy.

Pierwszym z nich jest zgłoszenie zawiadomienia o utrudnianiu kontaktów. Zawiadomienie zgłasza do Sądu rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem, któremu te kontakty zostały uniemożliwione. Sąd rozpoznaje sprawę. Jeśli orzeknie naruszenie postanowienia, zagraża rodzicowi utrudniającemu kontakty nakazaniem zapłaty za każde naruszenie obowiązku, ustalając jednocześnie stawkę za jednorazowe naruszenie.

Pierwszy etap można porównać do ostrzeżenia. W drugim etapie Sąd ma już prawo nakazać zapłatę należnej kwoty osobie niestosującej się do obowiązków wynikających z orzeczenia. Finalna suma pieniężna ustalana jest w oparciu o liczbę stwierdzonych naruszeń.

Prawomocne postanowienie Sądu nakazujące zapłatę należnej sumy pieniężnej jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Aby wyegzekwować należność, wystarczy udać się do komornika.

Nowy typ przestępstwa dotyczący utrudniania kontaktów

Projekt, nad którym trwają prace w Sejmie, dotyczy wprowadzenia nowego rodzaju przestępstwa, jakim jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem. W ocenie projektodawcy jest to sposób na dodatkowy jeszcze większy zakres wymuszenia na stronie zobowiązanej do wykonywania orzeczeń właściwego zachowania.

 

Wszystkie

Podobne artykuły

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała trudną sytuację na wielu płaszczyznach naszego życia. Problem dotknął także rodziców po rozwodzie, którzy na co dzień nie mieszkają ze swoimi dziećmi. Jak wygląda sprawa z obowiązywaniem postanowień sądowych o kontaktach z dziećmi? Czy stan powszechnej izolacji i obawa o zdrowie może być podstawą do...

Zmiany przepisów. Inna władza rodzicielska, inne kontakty i procedura

W tym roku sejm uchwalił nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ma ona na celu zwiększenie ochrony prawa dziecka w zakresie utrzymywania kontaktów z rodzicami po rozwodzie, ale również wtedy, gdy podjęli oni decyzję o życiu w rozłączeniu. Pierwsza kwestia władzy rodzicielskiej Jeszcze do niedawna było tak, że po rozwodzie jednemu z...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

W relatywnie wielu przypadkach w sprawach kontaktu z dzieckiem po rozwodzie małżonków konieczne staje się orzeczenie Sądu. Za utrudnianie drugiemu z rodziców kontaktów z dzieckiem grozi obecnie kara finansowa. To skuteczne narzędzie, z którego warto skorzystać w razie problemów. Sprawy o kontakty z dzieckiem – zadbaj o nie Już w czasie trwania...