DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/09/car-1577043_960_720-2.jpg

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:08:50

W relatywnie wielu przypadkach w sprawach kontaktu z dzieckiem po rozwodzie małżonków konieczne staje się orzeczenie Sądu. Za utrudnianie drugiemu z rodziców kontaktów z dzieckiem grozi obecnie kara finansowa. To skuteczne narzędzie, z którego warto skorzystać w razie problemów.

Sprawy o kontakty z dzieckiem – zadbaj o nie

Już w czasie trwania sprawy o rozwód można rozstrzygać sprawę o kontaktach z dzieckiem. Sprawy te rozstrzygane są również samodzielnie przez Sądy w toku postępowania nieprocesowego. Jeśli rodzice dziecka nie są w stanie porozumieć się w kwestii ustalenia kontaktów, Sąd w szczegółowy sposób ustala je, dokładnie określając:

  • dni tygodnia
  • godziny
  • dni świąt
  • tygodnie wakacji
  • tygodnie ferii
  • prawo zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania
  • prawo do kontaktów telefonicznych

Orzeczenie to nakłada na obie strony uprawnienia i obowiązki.

Co zrobić, gdy pojawi się utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Niejednokrotnie dzieje się tak, że po orzeczeniu Sądu dochodzi do jeszcze większego konfliktu pomiędzy byłymi małżonkami. Rodzic, któremu przyznana zostaje piecza nad dzieckiem opóźnia przygotowanie dziecka do spotkania z drugim rodzicem, nie respektuje zasad zawartych w decyzji Sądu. Taka sytuacja może spotkać się z ripostą, czyli nieodwożeniem dziecka o wyznaczonej godzinie do miejsca zamieszkania.

Dzięki nowelizacji kodeksu cywilnego z 2011 roku istnieje możliwość nałożenia na kary finansowej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. W tym celu wymagane jest przeprowadzenie przed Sądem dwóch postępowań.

Pierwszy etap – wydanie przez Sąd postanowienia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Drugi etap – uruchamiany, gdy pierwszy nie przynosi zamierzonego skutku. Nałożenie przez Sąd obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej.

Z uwagi na to, że Sąd nakłada uprawnienia i obowiązki na obie strony, obie mogą zostać w ten sposób ukarane, jeśli nie respektują zasad ustalonych przez Sąd w orzeczeniu.

Wszystkie

Podobne artykuły

Zmiany przepisów. Inna władza rodzicielska, inne kontakty i procedura

W tym roku sejm uchwalił nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ma ona na celu zwiększenie ochrony prawa dziecka w zakresie utrzymywania kontaktów z rodzicami po rozwodzie, ale również wtedy, gdy podjęli oni decyzję o życiu w rozłączeniu. Pierwsza kwestia władzy rodzicielskiej Jeszcze do niedawna było tak, że po rozwodzie jednemu z...

Koronawirus a kontakty z dzieckiem

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała trudną sytuację na wielu płaszczyznach naszego życia. Problem dotknął także rodziców po rozwodzie, którzy na co dzień nie mieszkają ze swoimi dziećmi. Jak wygląda sprawa z obowiązywaniem postanowień sądowych o kontaktach z dziećmi? Czy stan powszechnej izolacji i obawa o zdrowie może być podstawą do...

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem już niedługo może być przestępstwem. W Sejmie trwają prace legislacyjne nad dodaniem do kodeksu karnego nowego artykułu 209a. Zgodnie z nim osoba utrudniająca te kontakty podlegać będzie karze grzywny lub karze ograniczenia wolności. Kontakty z dzieckiem Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz...