DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2020/01/opieka-naprzemienna.png

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-01-25 13:16:45

Coraz popularniejszym rozwiązaniem w zakresie opieki nad dzieckiem po rozpadzie związku rodziców jest opieka naprzemienna. Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej w praktyce polega na naprzemiennym i równym dzieleniu czasu. Dziecko mieszka na zmianę – z jednym i z drugim rodzicem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza taką formę opieki w Polsce. Warunkiem jest jednak porozumienie rodziców w tym zakresie.

Wspólna władza rodzicielska

Jeszcze do niedawna polski stan prawny przewidywał wyłącznie jedno rozwiązanie w zakresie opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Sąd podejmował decyzję, któremu z rodziców powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, a któremu władzę ograniczoną, zwykle do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Choć przepisy nadal pozwalają na takie rozwiązanie, umożliwiają w razie porozumienia rodziców na tej płaszczyźnie wykonywać władzę rodzicielską wspólnie. Aby Sąd mógł ustanowić opiekę naprzemienną, rodzice muszą przedstawić plan wychowawczy. Jest to porozumienie, które bardzo często przygotowuje się z pomocą profesjonalnego mediatora.

Plan wychowawczy

W planie wychowawczym, czy też porozumieniu wychowawczym, powinny znaleźć się wszystkie możliwe szczegółowe postanowienia i zasady dotyczące wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Opieka naprzemienna w miarę możliwości powinna być orzeczona także po wysłuchaniu dziecka. Mowa tu o starszych dzieciach, które rozumieją, na czym polega okresowe mieszkanie i każdego z rodziców. Porozumienie wychowawcze powinno składać się z kilku części dotyczących kontaktów, szkoły, zdrowia i finansów.

Co dokładnie warto uwzględnić w porozumieniu? Warte określenia jest, z którym z rodziców dziecko będzie przebywało na co dzień. W praktyce choćby ze względu na obowiązki, takie jak praca i szkoła, trudne może okazać się mieszkanie dziecka po równo u każdego z rodziców. W planie wychowawczym warto uwzględnić, w jaki sposób dziecko będzie spędzało wakacje i ferie i jakie są zasady wyjazdu z dzieckiem za granicę. Kolejną istotną kwestią są zasady dotyczące metod i sposobów leczenia dziecka, jak również ich finansowania. Podpisane porozumienie w praktyce nie musi oznaczać sztywnego trzymania się każdej z zasad. Jeśli rozwiedzeni małżonkowie bez dochodzą do porozumienia na każdej z wcześniej ściśle określonych zasadami płaszczyzn, nie istnieje potrzeba przedstawiania Sądowi nowego planu wychowawczego. Najważniejsze jest to, aby plan wychowawczy był zgodny z dobrem dziecka.

Wszystkie

Podobne artykuły

Co to jest plan rodzicielski inaczej wychowawczy?

Niedawno znowelizowane zostały przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasad wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie mogą decydować rodzice. Oczywiście tylko wtedy, gdy umiejętnie wypracowują w tej kwestii porozumienie i przedstawią je sądowi w formie wspólnego planu wychowawczego, kierując się dobrem dziecka. Co powinien...

Opieka naprzemienna – co warto wiedzieć?

Obecnie przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego umożliwiają, aby władza rodzicielska po rozwodzie mogła być wykonywana przez rodziców wspólnie.Takie sprawowanie władzy rodzicielskiej to opieka naprzemienna. Sądy coraz częściej decydują o orzeczeniu tego typu opieki nad dzieckiem. Główną zaletą rozwiązania jest zachowanie równej relacji...

Zmiany przepisów. Inna władza rodzicielska, inne kontakty i procedura

W tym roku sejm uchwalił nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ma ona na celu zwiększenie ochrony prawa dziecka w zakresie utrzymywania kontaktów z rodzicami po rozwodzie, ale również wtedy, gdy podjęli oni decyzję o życiu w rozłączeniu. Pierwsza kwestia władzy rodzicielskiej Jeszcze do niedawna było tak, że po rozwodzie jednemu z...

Separacja a dzieci

Separacja oprócz tego, że niesie za sobą skutki prawne, niesie też poważną szkodę dla dzieci. I to właśnie je sąd bierze szczególnie pod uwagę, a dokładnie ich dobro, ponieważ separacja nie może oznaczać zerwania więzów rodzinnych. W przypadku nieletnich dzieci sąd rozstrzyga kwestie alimentów i władzy rodzicielskiej. Rodzice zobowiązani są...