DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/portrait-317041__180-2.jpg

Co to jest plan rodzicielski inaczej wychowawczy?

Co to jest plan rodzicielski inaczej wychowawczy? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-12-18 11:09:55

Niedawno znowelizowane zostały przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasad wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie mogą decydować rodzice. Oczywiście tylko wtedy, gdy umiejętnie wypracowują w tej kwestii porozumienie i przedstawią je sądowi w formie wspólnego planu wychowawczego, kierując się dobrem dziecka.

Co powinien zawierać plan wychowawczy?

Plan wychowawczy jest porozumieniem o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Należy sporządzić go na piśmie do przedłożenia sądowi. Plan wychowawczy musi obejmować wszystkie kwestie dotyczące wychowania dzieci. Muszą więc znaleźć się w nim obowiązki i uprawnienia każdego z rodziców, jeśli nie chcą oni, by sąd ograniczył, któremuś z nich władzę rodzicielską. Dzieci muszą mieć zapewniony spokojny rozwój, tak więc kierowanie się dobrem dziecka jest podczas układania planu rodzicielskiego najważniejsze.

Plan wychowawczy musi regulować kwestie:

  • rozłożenia kosztów na utrzymanie dziecka
  • ustaleń dotyczących edukacji
  • ustaleń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa
  • ustaleń wychowawczych
  • ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem

Kierując się dobrem dziecka, w miarę możliwości wiekowych należy również zasięgnąć i jego opinii tak, by nic nie działo się wbrew niemu. Prawidłowy rozwój dziecka dla rodziców musi stanowić główną, przewodnią myśl podczas zawierania porozumienia. Sytuacja dziecka po rozwodzie rodziców nie może bowiem ulec pogorszeniu.

Kilka słów o dokładnych ustaleniach

Wymienione wcześniej punkty – kwestie, które muszą między sobą, a w miarę wieku dziecka również wedle jego oczekiwań ustalić rodzice, warto sprecyzować.

Kwestia zamieszkiwania dziecka i kontaktów. Sądowi trzeba dokładnie przedstawić, z którym rodzicem dziecko będzie stale zamieszkiwało, szczegółowo przedstawiając plan dotyczący kontaktów z drugim z nich. Kontakty powinny być usystematyzowane na dni powszednie, weekendy, święta, ferie i wakacje. Muszą być sprecyzowane nawet co do godziny. Poza tym należy również ustalić kwestię rozpoczęcia i końca spotkań, czyli w jaki sposób dziecko będzie zabierane np. na spotkanie z ojcem, jak odbierane ze spotkania. Przykładowo ojciec zabiera na spotkanie dziecko z jego miejsca zamieszkania od matki, matka odbiera dziecko po spotkaniu od ojca.

Kwestia edukacji. Tutaj rodzice muszą dojść do porozumienia w kwestii wyboru szkoły dla dziecka, jak również w związku z uczestniczeniem w jego życiu szkolnym. Kolejno ważne są ustalenia dotyczące sposobu postępowania w nagłej chorobie dziecka lub pobytu w szpitalu.

Kwestia ponoszenia kosztów. Ustalenia muszą dotyczyć również wysokości alimentów i sposobu ich uiszczania.

Plan wychowawczy sporządza się na określony czas z uwagi na zmieniające się potrzeby wraz z wiekiem dziecka. Znaczy to, że należy w nim zawrzeć zapis, że postanowienia nie będą zmieniane przez określony w planie czas.

Wszystkie

Podobne artykuły

Ograniczenie a zawieszenie władzy rodzicielskiej

Czego dotyczy władza rodzicielska? Ze względu na to, że dziecko do ukończenia pełnoletności nie jest w stanie samo decydować o sobie, jest nieporadne i potrzebuje wychowania, dbałości o jego zdrowie, dorastania w poczuciu bezpieczeństwa oraz ochrony przed złym wpływem nieodpowiedniego otoczenia, od momentu jego narodzin pozostaje pod władzą...

Zmiany przepisów. Inna władza rodzicielska, inne kontakty i procedura

W tym roku sejm uchwalił nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ma ona na celu zwiększenie ochrony prawa dziecka w zakresie utrzymywania kontaktów z rodzicami po rozwodzie, ale również wtedy, gdy podjęli oni decyzję o życiu w rozłączeniu. Pierwsza kwestia władzy rodzicielskiej Jeszcze do niedawna było tak, że po rozwodzie jednemu z...

Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Jakie mogą być powody pozbawienia władzy rodzicielskiej?...

Uznanie a ustalenie ojcostwa

Oto dwa najważniejsze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiące o ustaleniu i uznaniu ojcostwa. Artykuł porusza tematykę uznanie a ustalenie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Gdy dziecko...