DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2015/12/portrait-317041__180-2.jpg

Co to jest plan rodzicielski inaczej wychowawczy?

Co to jest plan rodzicielski inaczej wychowawczy? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2015-12-18 11:09:55

Niedawno znowelizowane zostały przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasad wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie mogą decydować rodzice. Oczywiście tylko wtedy, gdy umiejętnie wypracowują w tej kwestii porozumienie i przedstawią je sądowi w formie wspólnego planu wychowawczego, kierując się dobrem dziecka.

Co powinien zawierać plan wychowawczy?

Plan wychowawczy jest porozumieniem o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Należy sporządzić go na piśmie do przedłożenia sądowi. Plan wychowawczy musi obejmować wszystkie kwestie dotyczące wychowania dzieci. Muszą więc znaleźć się w nim obowiązki i uprawnienia każdego z rodziców, jeśli nie chcą oni, by sąd ograniczył, któremuś z nich władzę rodzicielską. Dzieci muszą mieć zapewniony spokojny rozwój, tak więc kierowanie się dobrem dziecka jest podczas układania planu rodzicielskiego najważniejsze.

Plan wychowawczy musi regulować kwestie:

  • rozłożenia kosztów na utrzymanie dziecka
  • ustaleń dotyczących edukacji
  • ustaleń dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa
  • ustaleń wychowawczych
  • ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem

Kierując się dobrem dziecka, w miarę możliwości wiekowych należy również zasięgnąć i jego opinii tak, by nic nie działo się wbrew niemu. Prawidłowy rozwój dziecka dla rodziców musi stanowić główną, przewodnią myśl podczas zawierania porozumienia. Sytuacja dziecka po rozwodzie rodziców nie może bowiem ulec pogorszeniu.

Kilka słów o dokładnych ustaleniach

Wymienione wcześniej punkty – kwestie, które muszą między sobą, a w miarę wieku dziecka również wedle jego oczekiwań ustalić rodzice, warto sprecyzować.

Kwestia zamieszkiwania dziecka i kontaktów. Sądowi trzeba dokładnie przedstawić, z którym rodzicem dziecko będzie stale zamieszkiwało, szczegółowo przedstawiając plan dotyczący kontaktów z drugim z nich. Kontakty powinny być usystematyzowane na dni powszednie, weekendy, święta, ferie i wakacje. Muszą być sprecyzowane nawet co do godziny. Poza tym należy również ustalić kwestię rozpoczęcia i końca spotkań, czyli w jaki sposób dziecko będzie zabierane np. na spotkanie z ojcem, jak odbierane ze spotkania. Przykładowo ojciec zabiera na spotkanie dziecko z jego miejsca zamieszkania od matki, matka odbiera dziecko po spotkaniu od ojca.

Kwestia edukacji. Tutaj rodzice muszą dojść do porozumienia w kwestii wyboru szkoły dla dziecka, jak również w związku z uczestniczeniem w jego życiu szkolnym. Kolejno ważne są ustalenia dotyczące sposobu postępowania w nagłej chorobie dziecka lub pobytu w szpitalu.

Kwestia ponoszenia kosztów. Ustalenia muszą dotyczyć również wysokości alimentów i sposobu ich uiszczania.

Plan wychowawczy sporządza się na określony czas z uwagi na zmieniające się potrzeby wraz z wiekiem dziecka. Znaczy to, że należy w nim zawrzeć zapis, że postanowienia nie będą zmieniane przez określony w planie czas.

Wszystkie

Podobne artykuły

Władza rodzicielska po rozwodzie w świetle prawa

W orzeczeniu rozwodowym sąd zamieszcza także informację o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. Komu może zostać powierzona opieka nad potomstwem po rozwodzie? Kto jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci?  Zgodnie z obowiązującym prawem, dziecko zawsze pozostaje pod władzą rodzicielską aż...

Jakie uprawnienia ma rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską?

Co dalej, gdy władza rodzicielska została ograniczona? Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wiąże się z jej trwałym charakterem. Jeśli przyczyny ograniczenia ustąpią, a dobro dziecka nie będzie narażone, rodzic ma prawo do wnioskowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak sąd może wrócić prawa rodzicielskie częściowo lub...

Sąd może zawiesić władzę rodzicielską

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W niektórych przypadkach sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców (lub jednego z nich) władzy rodzicielskiej, orzec o jej zawieszeniu lub ograniczyć ją. Kiedy może dojść do ostatniej sytuacji? O zawieszeniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd. Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego...

Opieka naprzemienna

Coraz popularniejszym rozwiązaniem w zakresie opieki nad dzieckiem po rozpadzie związku rodziców jest opieka naprzemienna. Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej w praktyce polega na naprzemiennym i równym dzieleniu czasu. Dziecko mieszka na zmianę – z jednym i z drugim rodzicem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza taką formę opieki...