DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2019/02/papers-3819540__340.jpg

Wydruki z kalkulatora alimentów – czy są potrzebne na sprawie?

Wydruki z kalkulatora alimentów – czy są potrzebne na sprawie? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:42:30

Sąd w podobnych sprawach może zasądzić alimenty w innej wysokości. Dlaczego? Na wysokość alimentów wpływają usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Czy kalkulator alimentów jest pomocnym narzędziem, które wykaże koszty związane ze spełnieniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka?

Kalkulator alimentów a potrzeby uprawnionego

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego można podzielić na materialne i niematerialne. To właśnie one umożliwiają egzystencję człowieka. Potrzeby różnią się w zależności od wieku i płci. Są zależne również od stanu zdrowia oraz pozycji społecznej. Przy ustaleniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę materialne potrzeby uprawnionego, do których zaliczają się między innymi koszty: żywności, ubrania, leków, środków czystości, rachunków, rozrywki.

Kalkulator alimentów stanowi pomocne narzędzie do ustalenia wydatków ponoszonych w związku z zapewnieniem małoletniemu godziwej egzystencji. Uwaga. Sąd nie zawsze jest skory do analizowania paragonów czy faktur.

Dlaczego?

Sędziowie dysponują doświadczeniem. Mają za sobą mnóstwo rozstrzygniętych spraw alimentacyjnych. Posiadane kompetencje umożliwiają im prawidłową ocenę kwot wskazanych w pozwie o alimenty. Warto pamiętać, że kwoty te nie mogą być oderwane od rzeczywistości.

Wysokość alimentów koniecznie musi dotyczyć podstawowych potrzeb dziecka. Żądane kwoty muszą być racjonalne oraz uzasadnione.

Drobiazgowe wyliczenia – co na to sąd?

Sędziom nie trzeba wskazywać drobiazgowych wyliczeń kosztów związanych z wyżywieniem, ubraniem czy mieszkaniem. Dla sądu ważniejsze będą niestandardowe potrzeby dotyczące dodatkowych zajęć, korepetycji, hobby, przedszkola, leczenia czy rehabilitacji.

Kalkulator alimentów jest niezastąpionym narzędziem dla rodzica, który chce dokładnie ustalić koszty związane z utrzymaniem dziecka. Drobiazgowe wyliczenia związane z codziennym wyżywieniem, ilością szklanek wypijanego mleka czy liczbą zjadanych bułek lepiej zostawić dla siebie.

Na podstawie kalkulatora alimentów można przedstawić koszty utrzymania w kilku kategoriach:

  • wyżywienie,
  • ubrania,
  • środki czystości.

Rzetelne wyliczenia zgodne z prawdą spotykają się z akceptacją sądu.

Zasada równej stopy życiowej

Sąd w sprawach alimentacyjnych oprócz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów bierze pod uwagę także zasadę równej stopy życiowej.

Oznacza ona, że dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie jak jego rodzice. Zasada znajduje zastosowanie zarówno wtedy, gdy rodzice żyją razem z dzieckiem, jak i po ich rozwodzie. Usprawiedliwione potrzeby dziecka będą zatem większe, im wyższe będą możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica.

Kalkulator alimentów – tak czy nie?

W Internecie można znaleźć dużą ilość kalkulatorów, których zadaniem jest wyliczenie kosztów utrzymania dziecka, a jednocześnie właściwe przygotowanie się do sprawy alimentacyjnej. Rzeczywiście skrupulatny kalkulator alimentów stanowi profesjonalną pomoc w ustaleniu ich wysokości. W sądzie nie ma jednak obowiązku przedstawiania drobiazgowych wyliczeń.

Wydatki dużo lepiej przedstawić w kilku wcześniej wspomnianych kategoriach. Natomiast dowodem poniesionych kosztów nie musi być sterta faktur, dotyczących głównie żywności czy odzieży. Dla sądu wystarczające są wyjaśnienia strony. Są one dowodem w sprawie.

Kalkulator alimentów, a jednocześnie wielostronicowe wydruki najlepiej zatrzymać dla siebie. Przygotować się dzięki nim do sprawy, a co za tym idzie być gotowym na każde wyjaśnienie.

Wszystkie

Podobne artykuły

Alimenty od rodzica i z Funduszu alimentacyjnego?

Jeśli uprawniona osoba dostaje alimenty od własnego rodzica, nie powinna pobierać ich z Funduszu alimentacyjnego.  Jeśli jednak tak się dzieje, osoba ta może być zobowiązana do ich zwrotu, wraz z odsetkami, o których mówi ustawa. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego...

Usprawiedliwione potrzeby dziecka a alimenty

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, ale też od możliwości zarobkowych zobowiązanego. Bardzo ważną kwestią przy ustalaniu wysokości świadczenia jest sprecyzowanie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na to, które z potrzeb są usprawiedliwione, a które do nich...

Konsekwencje pozbawienia wolności – władza rodzicielska i alimenty

Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają jej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Do przeszkód o długotrwałym charakterze można zaliczyć skazanie rodzica na dożywotnią lub wieloletnią karę pozbawienia wolności....

Wniosek o ściganie przestępcy czasem potrzebny

Część przestępstw ścigana jest na wniosek pokrzywdzonego. Mowa o tak zwanych przestępstwach wnioskowych. Jakie do nich należą? Podstawową kwestią jest fakt, że nie można utożsamiać przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego z przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. Gdy mowa o puli przestępstw wnioskowych, to postępowanie w...