DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/10/write-2.jpg

Zakończenie konkubinatu a konsekwencje

Zakończenie konkubinatu a konsekwencje Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:08:11

Konkubinat to związek nieformalny. Zakończenie konkubinatu jest trudne do rozliczenia, gdyż nie stosuje się w jego przypadku przepisów z zakresu małżeńskich stosunków majątkowych. Polskie prawo nie przewiduje w tej kwestii żadnych odpowiednich procedur. Majątek nabyty w trakcie konkubinatu pozostaje odrębną własnością każdej ze stron. Dowiedz się, gdzie szukać rozwiązania.

Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu się

Jeśli jedna ze stron pozostających w konkubinacie miała swój wkład w nabycie majątku należącego do drugiej ze stron, może żądać zwrotu poniesionych nakładów. Regulacja ma swoje uzasadnienie w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu się. Jest to dokładnie podstawa prawna mówiąca o uzyskaniu korzyści majątkowej kosztem innej osoby (art. 405 k.c.) Sądy relatywnie często dopuszczają rozliczenia na podstawie tych przepisów.

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej to kolejna forma regulowania spraw majątkowych w konkubinacie. Umowa taka musi zostać zawarta pomiędzy partnerami w formie pisemnej. Jest to zdecydowanie rzadziej stosowana forma regulacji. Znacznie częściej w przypadku, gdy partnerzy w konkubinacie wspólnie prowadzili firmę. Warunkiem przy zawieraniu umowy spółki cywilnej jest wniesienie wkładu (gotówka, samochód, nieruchomość).

Umowa konkubencka

Umowa konkubencka musi zostać zawarta w formie pisemnej. Jeśli dotyczy nieruchomości, musi posiadać formę notarialną. Jest to rodzaj umowy partnerskiej, która funkcjonuje w oparciu o przepisy z art. 353 [1] k.c.

Partnerzy zawierają w formie umowy konkubenckiej zakres wielkości udziałów w prawach majątkowych, przedmiotach, które nabyli w czasie trwania konkubinatu. Bardzo ważną kwestią, którą należy uwzględnić w tego rodzaju umowie jest określenie współwłasności o oddzielnego majątku każdego z partnerów.

Alimenty a konkubinat

Konkubinat nie przewiduje alimentów na rzecz partnerów tak, jak ma to podstawę prawną w małżeństwie. Jeśli chodzi o alimenty na rzecz dziecka, partner przy którym zostaje dziecko może żądać ich od drugiej strony tak samo, jak w przypadku związku małżeńskiego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Rozliczenie majątku uzyskanego w trakcie konkubinatu

Zakończenie małżeństwa niesie ze sobą jasne możliwości dla małżonków, którzy mogą wnieść do sądu sprawę o podział wspólnego majątku. W ramach rozpadu nieformalnego związku sytuacja jest skomplikowana, ponieważ kodeks rodzinny i opiekuńczy, jak i cywilny nie przewiduje przepisów, które odnosiłyby się do niej. Sądy najczęściej przyjmują jako...