DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2016/06/entrepreneur-593358_960_720-2.jpg

Jakie alimenty gdy dziecko pracuje?

Jakie alimenty gdy dziecko pracuje? Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 23:10:34

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Należy pamiętać, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie wyłącza rodziców z obowiązku alimentacyjnego.


To samo dotyczy również sytuacji, w której uzyskuje ono środki finansowe z tytułu pracy zawodowej, renty inwalidzkiej czy zasiłku dla bezrobotnych. Dopóki zarobki nie pozwolą mu na zaspokojenie jego potrzeb rodzice zobowiązani są do płacenia na jego rzecz alimentów.

Pracujące uczące się dziecko

Prawnie uzasadnione i usprawiedliwione jest alimentowanie nawet pełnoletniego dziecka kontynuującego naukę, uczącego się zawodu czy też uczęszczającego na kurs doskonalenia zawodu.

Jeśli podejmuje ono studia, a oprócz tego pracę dorywczą nadal nie istnieją prawne przesłanki, by rodzice mogli przestać alimentować dziecko, gdyż nie jest ono w stanie zaspokoić w pełni swoich potrzeb.

Dorosłe dziecko posiadające możliwości zarobkowe podejmujące naukę

Inaczej sytuacja wygląda, gdy pełnoletnie dziecko posiadające możliwości zarobkowe, zdobyty zawód, wykazuje chęć dalszego uczenia się i podejmuje naukę na studiach, lecz z niewymiernym skutkiem. Dotyczy to sytuacji, gdy nie przykłada się do nauki, nie robi postępów, nie otrzymuje zaliczeń, powtarza z własnej winy kolejne lata studiów. Wówczas rodzice zobowiązani do alimentacji mogą zwrócić się do sądu o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Sąd w tego rodzaju sprawach zawsze ocenia stan majątkowy dziecka.

Stopa życiowa rodziców

Dopóki potomek nie usamodzielni się rodzice są zobowiązani do jego alimentacji. Niemniej jednak sąd bierze również pod uwagę sytuację finansową i życiową rodziców dorosłego dziecka. Ich stopa życiowa jest dla sądu bardzo ważna.

W kwestii istnienia przesłanek do zmiany orzeczenia lub umowy, która dotyczy obowiązku alimentacyjnego w myśl przepisów prawa dla sądu najważniejsze do ustalenia są możliwości zarobkowe i majątkowe stron.

Wszystkie

Podobne artykuły

Jak zaadoptować dziecko?

Rodzice, którzy rozważają adopcję dziecka, muszą spełnić szereg formalności i jednocześnie przygotować się do powiększenia rodziny. Procedura adopcyjna jest długa i żmudna, jednak ma to swój cel: ograniczenie ryzyka pojawienia się problemów w przyszłości. Adopcja to termin potoczny. W prawie funkcjonuje pojęcie „przysposobienie”. Jest to instytucja...

Ustalenie ojcostwa a alimenty

Jeżeli ustalenie ojcostwa nie nastąpiło w drodze domniemania, co ma miejsce w związku małżeńskim lub w sytuacji gdy mężczyzna obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed narodzeniem się dziecka oraz przez uznanie dziecka przez ojca, stosuje się sądowe ustalenie ojcostwa....

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na czas procesu

...

Czy dziecko może być świadkiem w sądzie?

Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest pozytywna – dziecko może być świadkiem w sądzie. Warto jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków. Wystąpienie w charakterze świadka to dla wielu dorosłych źródło stresu. Powszechnie przyjęło się, że świadkiem jest osoba dorosła. Nie jest to jednak...