DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/04/white-male-1871395__340-2.jpg

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:55:51

Sytuacja, w której ludzie stają w obliczu dziedziczenia po sobie, jest powszechnie znana. Problem pojawia się, gdy o życiu spadkodawcy wiemy niewiele. Niejednokrotnie trudnością okazuje się zweryfikowanie, czy w skład spadku wchodzą długi. Czy w takim przypadku przyjmować spadek. Jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe?

Czym są długi spadkowe?

Długi spadkowe są wszystkimi zobowiązaniami osoby zmarłej, które istnieją w chwili jego śmierci. Należą do nich pożyczki, kredyty bankowe, rachunki oraz wszelkie zaległości płatnicze. Warto pamiętać, że długi spadkowe przechodzą w chwili śmierci spadkodawcy na spadkobierców. Po śmierci spadkodawcy mogą pojawić się kolejne długi spadkowe. Do takich należy na przykład obowiązek rozliczenia się z kontrahentami spadkodawcy. Do długów spadkowych trzeba zaliczyć również koszty pogrzebu czy koszty związane z prowadzeniem postępowania spadkowego.

Odpowiedzialność za długi spadkowe – to warto wiedzieć

W sytuacji, gdy spadkobierca nie jest w stanie zweryfikować, czy w skład spadku wchodzą długi, rozwiązaniem może być instytucja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza ona, że dziedziczenie dotyczy zarówno majątku, jak i ewentualnych długów, ale odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest do wysokości odziedziczonego majątku spadkowego. Spisu wartości całego spadku dokonuje komornik.

Odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą spadkobiercy, którzy przyjęli spadek. Jest ona wyłączona w stosunku do osób, które spadek odrzuciły, przy czym należy pamiętać, że w przypadku dziedziczenia ustawowego spadek przechodzi na zstępnych tej osoby, czyli dzieci i wnuki. Za długi spadkowe nie odpowiada także spadkobierca ustawowy pozbawiony spadku w testamencie. Taka sama sytuacja dotyczy osób uznanych za niegodnych dziedziczenia oraz małżonków wyłączonych od dziedziczenia.

Odpowiedzialność za długi spadkowe – pierwsze 6 miesięcy

Odpowiedzialność za długi spadkowe przez pierwsze 6 miesięcy ograniczona jest do majątku spadkowego. Jest to okres od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku lub złożył oświadczenie o jego przyjęciu. W tym czasie wierzyciele mają zakaz kierowania egzekucji do majątku spadkobiercy.

Odpowiedzialność za długi spadkowe z chwilą przyjęcia spadku

Z chwilą przyjęcia spadku odpowiedzialność za długi spadkowe wygląda tak, że wierzyciele spadkodawcy mogą kierować egzekucję do majątku spadkobierców. Należy zaznaczyć, że egzekucji może dokonać według własnego wyboru. W konsekwencji spadkobierca pokrywający dług może żądać zwrotu części spłaconego długu solidarnie od reszty spadkobierców.

Odpowiedzialność za długi spadkowe od chwili działu spadku

Od momentu działu spadku każdy spadkobierca odpowiada wyłącznie za tę część długi spadkowego, która odpowiada otrzymanej części spadku. Wierzyciel zobowiązany jest do żądania spełnienie długu przez spadkobierców zgodnie z odpowiednią częścią.

Wszystkie

Podobne artykuły

Spadek po rodzicach zwolniony z podatku

Spadek, który zostawili nam nasi najbliżsi, może być całkowicie wolny od podatku. Warunkiem jest jednak zgłoszenie w odpowiednim terminie faktu jego otrzymania. Według przepisów, spadkobierca płaci podatek od otrzymanego majątku, jeśli jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Wysokość tej kwoty zależy od stopnia pokrewieństwa i w przypadku...

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Aby zostać pełnoprawnym spadkobiercą należy dopełnić wszystkich wymaganych formalności. Pierwszym sposobem uzyskania potwierdzenia, że zostało się spadkobiercą jest wystąpienie do sądu o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Drugi sposób to sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej....

Jaka forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Aby oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku było skuteczne, musi zostać złożone w terminie, czyli w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Koniecznie musi mieć również zachowaną przewidzianą formę. Jaka forma oświadczenia? Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem...

Prawa dalszych krewnych do spadku

Po spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu dziedziczą jego bliscy. W zależności od tego, ilu ich jest, mogą powstać różnorodne kombinacje. Czasem do spadku mogą zostać powołani również dalsi bliscy. Kiedy ma miejsce taka sytuacja? Jeżeli spadkodawca nie pozostawił swojej ostatniej woli, czyli testamentu, to określenie i podział spadku...