DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2018/04/white-male-1871395__340-2.jpg

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-04 22:55:51

Sytuacja, w której ludzie stają w obliczu dziedziczenia po sobie, jest powszechnie znana. Problem pojawia się, gdy o życiu spadkodawcy wiemy niewiele. Niejednokrotnie trudnością okazuje się zweryfikowanie, czy w skład spadku wchodzą długi. Czy w takim przypadku przyjmować spadek. Jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe?

Czym są długi spadkowe?

Długi spadkowe są wszystkimi zobowiązaniami osoby zmarłej, które istnieją w chwili jego śmierci. Należą do nich pożyczki, kredyty bankowe, rachunki oraz wszelkie zaległości płatnicze. Warto pamiętać, że długi spadkowe przechodzą w chwili śmierci spadkodawcy na spadkobierców. Po śmierci spadkodawcy mogą pojawić się kolejne długi spadkowe. Do takich należy na przykład obowiązek rozliczenia się z kontrahentami spadkodawcy. Do długów spadkowych trzeba zaliczyć również koszty pogrzebu czy koszty związane z prowadzeniem postępowania spadkowego.

Odpowiedzialność za długi spadkowe – to warto wiedzieć

W sytuacji, gdy spadkobierca nie jest w stanie zweryfikować, czy w skład spadku wchodzą długi, rozwiązaniem może być instytucja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza ona, że dziedziczenie dotyczy zarówno majątku, jak i ewentualnych długów, ale odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest do wysokości odziedziczonego majątku spadkowego. Spisu wartości całego spadku dokonuje komornik.

Odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą spadkobiercy, którzy przyjęli spadek. Jest ona wyłączona w stosunku do osób, które spadek odrzuciły, przy czym należy pamiętać, że w przypadku dziedziczenia ustawowego spadek przechodzi na zstępnych tej osoby, czyli dzieci i wnuki. Za długi spadkowe nie odpowiada także spadkobierca ustawowy pozbawiony spadku w testamencie. Taka sama sytuacja dotyczy osób uznanych za niegodnych dziedziczenia oraz małżonków wyłączonych od dziedziczenia.

Odpowiedzialność za długi spadkowe – pierwsze 6 miesięcy

Odpowiedzialność za długi spadkowe przez pierwsze 6 miesięcy ograniczona jest do majątku spadkowego. Jest to okres od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku lub złożył oświadczenie o jego przyjęciu. W tym czasie wierzyciele mają zakaz kierowania egzekucji do majątku spadkobiercy.

Odpowiedzialność za długi spadkowe z chwilą przyjęcia spadku

Z chwilą przyjęcia spadku odpowiedzialność za długi spadkowe wygląda tak, że wierzyciele spadkodawcy mogą kierować egzekucję do majątku spadkobierców. Należy zaznaczyć, że egzekucji może dokonać według własnego wyboru. W konsekwencji spadkobierca pokrywający dług może żądać zwrotu części spłaconego długu solidarnie od reszty spadkobierców.

Odpowiedzialność za długi spadkowe od chwili działu spadku

Od momentu działu spadku każdy spadkobierca odpowiada wyłącznie za tę część długi spadkowego, która odpowiada otrzymanej części spadku. Wierzyciel zobowiązany jest do żądania spełnienie długu przez spadkobierców zgodnie z odpowiednią częścią.

Wszystkie

Podobne artykuły

Zapis windykacyjny w świetle prawa spadkowego

Zapis windykacyjny to ułatwienie w spełnieniu woli spadkodawcy. Dzięki takiemu zapisowi konkretne składniki majątku spadkodawcy przekazane są określonym w zapisie osobom. Z masy spadku składniki te zostają wyłączone i nie może do nich rościć sobie praw żaden ze spadkobierców. Z chwilą śmierci spadkodawcy przedmiot zapisu windykacyjnego staje...

Spadek po rodzicach zwolniony z podatku

Spadek, który zostawili nam nasi najbliżsi, może być całkowicie wolny od podatku. Warunkiem jest jednak zgłoszenie w odpowiednim terminie faktu jego otrzymania. Według przepisów, spadkobierca płaci podatek od otrzymanego majątku, jeśli jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Wysokość tej kwoty zależy od stopnia pokrewieństwa i w przypadku...

Kto może dziedziczyć spadek?

Jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, to mówi się o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. W praktyce możliwości jest tu wiele, wszystko zależy wyłącznie od liczby spadkobierców. Kto jest uprzywilejowany? Gdy mowa o dziedziczeniu ustawowym, spadkobierców można podzielić na trzy grupy. Mowa tu konkretnie o takich osobach, jak: małżonek...

Ubezwłasnowolnienie a dziedziczenie spadku

Osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność prawną, nie posiada natomiast zdolności do czynności prawnych.Oznacza to, że osoba ubezwłasnowolniona posiada zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. Tak więc może ona być spadkobiercą, jak również ubiegać się o zachowek. Zdolność do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnionej Osoba ubezwłasnowolniona...