DE / EN

Artykuły

https://adwokatgb.pl/wp-content/uploads/2014/08/car-370695_640-2.jpg

Poszukiwanie majątku przez komornika

Poszukiwanie majątku przez komornika Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:55:46

Każdy wierzyciel, który składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest zobowiązany do tego, aby wskazać komornikowi, sposób prowadzenia egzekucji. Gdy jednak wierzyciel nie posiada szczegółowych informacji o majątku dłużnika, może zlecić komornikowi jego poszukiwanie.

Zgodnie z art. 797 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, we wniosku egzekucyjnym wierzyciel jest zobowiązany nie tylko wskazać świadczenie, które ma być spełnione, ale również sposób egzekucji. Oznacza to, że konieczne jest szczegółowe wskazanie, z jakich składników majątku komornik ma przeprowadzić egzekucję. Nie jest możliwe zgłoszenie przez wierzyciela żądania prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika. Dodatkowo komornik jest ściśle związany wnioskiem wierzyciela. Oznacza to, że nie może on prowadzić egzekucji ze składników majątku dłużnika, które nie zostały wskazane we wniosku.

Poszukiwanie majątku przez komornika

Każdy wierzyciel, który nie posiada informacji o majątku dłużnika ma prawo do zlecenia komornikowi jego poszukiwania. Taką możliwość przewiduje art. 7971 Kodeksu postępowania cywilnego: „Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika”. Warto przy tym podkreślić, że komornik, jako organ państwowy, nie może wierzycielowi odmówić. Z drugiej strony, taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy wierzyciel nie uiści stosownego wynagrodzenia komornikowi za zlecone poszukiwanie majątku.

Jak komornik szuka?

Każdy komornik może przeprowadzić szereg czynności, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy dłużnik posiada majątek, który mógłby zostać zajęty na poczet prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Przede wszystkim w każdej sprawie przeprowadzane są czynności terenowe pod adresem zamieszkania dłużnika lub pod adresem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Ponadto, komornik kieruje szereg zapytań do takich instytucji, jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców czy do Starostwa Powiatowego. Poszczególne zapytania mają odpowiedzieć na pytanie, czy dłużnik pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą, czy posiada pojazdy mechaniczne i czy jest właścicielem nieruchomości.

Zajęcie zależy od wierzyciela

Ustalenie przez komornika majątku dłużnika nie jest równoznaczne z jego zajęciem. O swoich ustaleniach komornik najczęściej informuje wierzyciela, zaś ten zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek, jeżeli jego wolą jest zajęcie określonego majątku dłużnika i prowadzenie z niego egzekucji. Dopiero po otrzymaniu takiego dokumentu komornik wygeneruje zajęcie i roześle jego odpisy do uczestników postępowania egzekucyjnego.

Sprawdź również, w jaki sposób możesz złożyć skargę na komornika sądowego.

Wszystkie

Podobne artykuły

Małżeńskie ustroje majątkowe: umowne, ustawowe i rozdzielność majątkowa

Moment zawarcia małżeństwa jest przełomowy m.in. ze względu na skutki, jakie małżeństwo wywiera w sferze majątkowej małżonków. Co do zasady, powstaje wówczas wspólność majątkowa małżeństwa. Ale małżonkowie mogą też samodzielnie zdecydować, w jaki sposób będzie wyglądać ich sfera majątkowa. Ustawowy ustrój majątkowy O ustawowym ustroju majątkowym...

Nabycie mieszkania z lokatorami – co dalej?

O zakupie mieszkania z lokatorami najczęściej mówi się w kontekście licytacji komorniczych. Czy w takim przypadku konieczne jest zapewnienie im lokalu zastępczego? Jak wygląda ewentualna eksmisja i ile może trwać postępowanie w tej sprawie? Ceny mieszkań nieustannie rosną. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości często odstraszone kwotami,...

Wspólny i osobisty. O majątkach małżonków

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólnota małżeńska. Obejmuje ona cały ich dorobek, czyli wynagrodzenie, nieruchomości czy ruchomości. Poza majątkiem wspólnym, każdy z małżonków może posiadać również majątek osobisty. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o uprawnieniach małżonków, zaś coraz częściej używanym...

Etapy egzekucji z nieruchomości

Od zajęcia do sprzedaży nieruchomości droga długa. Jak w praktyce wyglądają etapy egzekucji z nieruchomości? Ile czasu ma dłużnik, aby zdobyć pieniądze lub zapewnić sobie inny lokal w przypadku utraty mieszkania? Egzekucja z nieruchomości jest często – z punktu widzenia wierzyciela – jedyną skuteczną drogą dochodzenia swoich należności. Sama...