DE / EN

Artykuły

Długi a zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny

Długi a zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:20

Nawet rozdzielność majątkowa w małżeństwie lub po jego ustaniu nie chroni nas przed odpowiedzialnością za długi, które zostały zaciągnięte po to, by zaspokoić zwykłe potrzeby rodziny. 

Od 2005 roku według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek nie odpowiada za zaciągnięte bez zgody drugiego zobowiązania finansowe, np. pożyczki czy kredyty. Dotyczy to jednak tylko długów, które powstały po 20 stycznia 2005 roku, za wcześniejsze długi odpowiadają bowiem wspólnie.

Liberalizacja prawa nie dotyczy jednak przypadku, kiedy dług został zaciągnięty przez jednego z małżonków w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Mówi o tym art. 30 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W takim przypadku obie strony za nieuregulowane zobowiązania odpowiadają nie tylko majątkiem wspólnym, ale również osobistym.

Z czego to wynika? Dbanie o dobro rodziny i zaspokajanie jej potrzeb to jeden z obowiązków nałożony na małżonków. Obie strony powinny go wypełniać zgodnie ze swoimi możliwościami zarobkowymi i majątkowymi. Długi zaciągnięte na ten cel dotyczą ich obojga. O jakiego typu opłaty i zaciągnięte w celu ich pokrycia długi chodzi? To najczęściej zwykłe, codzienne sprawy jak czynsz i rachunki za mieszkanie czy zakupy robione „na kreskę“.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Wszystkie

Podobne artykuły

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie po małżonku

Rozdzielność majątkowa wprowadzona w małżeństwie jest sposobem na uregulowanie kwestii majątkowych wyłącznie na czas jego trwania. Ustrój ten nie ma wpływu na dziedziczenie. Małżonek dziedziczy na tych samych zasadach i w takim samym udziale, jak gdyby pomiędzy małżonkami istniała wspólność małżeńska. Rozdzielność majątkowa – jak wygląda...

Wspólny i osobisty. O majątkach małżonków

Od momentu zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólnota małżeńska. Obejmuje ona cały ich dorobek, czyli wynagrodzenie, nieruchomości czy ruchomości. Poza majątkiem wspólnym, każdy z małżonków może posiadać również majątek osobisty. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o uprawnieniach małżonków, zaś coraz częściej używanym...

Małżeńskie ustroje majątkowe: umowne, ustawowe i rozdzielność majątkowa

Moment zawarcia małżeństwa jest przełomowy m.in. ze względu na skutki, jakie małżeństwo wywiera w sferze majątkowej małżonków. Co do zasady, powstaje wówczas wspólność majątkowa małżeństwa. Ale małżonkowie mogą też samodzielnie zdecydować, w jaki sposób będzie wyglądać ich sfera majątkowa. Ustawowy ustrój majątkowy O ustawowym ustroju majątkowym...

Odpowiedzialność za długi małżonka

W chwili zawarcia małżeństwa, między kobietą a mężczyzną powstaje wspólnota majątkowa, co oznacza, iż od tej pory będą wspólnie odpowiadać za zaciągnięte przez siebie zobowiązania finansowe. Wzajemna odpowiedzialność za długi? Nie brzmi zachęcająco, ale ci, którzy nie zamierzają podpisywać intercyzy powinni być świadomi tego, że nie w każdej...