Artykuły dla tagu: konkubinat

Rozliczenie majątku uzyskanego w trakcie konkubinatu

dodano:

Zakończenie małżeństwa niesie ze sobą jasne możliwości dla małżonków, którzy mogą wnieść do sądu sprawę o podział wspólnego majątku. W ramach rozpadu nieformalnego związku sytuacja jest skomplikowana, ponieważ kodeks rodzinny i opiekuńczy, jak i cywilny nie przewiduje przepisów, które odnosiłyby się do niej. Sądy najczęściej przyjmują jako podstawę...

Zakończenie konkubinatu a konsekwencje

dodano:

Konkubinat to związek nieformalny. Zakończenie konkubinatu jest trudne do rozliczenia, gdyż nie stosuje się w jego przypadku przepisów z zakresu małżeńskich stosunków majątkowych. Polskie prawo nie przewiduje w tej kwestii żadnych odpowiednich procedur. Majątek nabyty w trakcie konkubinatu pozostaje odrębną własnością każdej ze stron. Dowiedz się, gdzie...