laptop-3196481__340

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie spadku nie jest czynnością skomplikowaną, jeśli chodzi o osoby pełnoletnie. Sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy spadek trzeba odrzucić w imieniu małoletniego. Warto pamiętać, że złożenie oświadczenia notarialnego o odrzucenie spadku przez rodzica nie zabezpiecza interesów małoletnich dzieci. Sprawdź, jak wygląda procedura, jeśli chodzi o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Artykuł 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Prawo dokładnie określa, że małoletnie dzieci nie mają prawa składać oświadczenia samodzielnie, oraz że konieczna jest zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego a terminy

W sprawach o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka szczególnie ważne są terminy dokonywania konkretnych czynności, jak również ich formy.

Notarialne odrzucenie spadku przez rodziców

Spadkobierca na złożenie oświadczenia ma ściśle określony czas od daty, gdy dowiedział się o śmierci spadkodawcy lub istnieniu testamentu. Jest to 6 miesięcy. Wraz z upływem 6-miesięcznego terminu nie może złożyć żadnych oświadczeń. Spadek zostaje wówczas przyjęty przez małoletnie dziecko z dobrodziejstwem inwentarza.

Pisemny wniosek o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Wniosek ten nosi nazwę wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Musi zostać złożony do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Warto zwrócić uwagę, że nie chodzi tu o miejsce zameldowania, lecz o miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać załączniki, którymi jest odpowiednia dokumentacja. We wniosku wskazać należy numery PESEL dziecka i rodziców. Wymagana jest opłata sądowa w wysokości 40 złotych. W wielu przypadkach sąd dodatkowo wymaga ustanowienia kuratora dla małoletniego dziecka.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego u notariusza

Rodzic, który otrzyma z sądu rodzinnego postanowienie, niezwłocznie musi udać się do notariusza. Tu składa stosowne oświadczenie o odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Procedura odrzucenia spadku w imieniu małoletniego wymaga od rodziców pilnowania powyższych terminów oraz jak najszybszego złożenia wniosku do sądu rodzinnego.

 

 

Podobne artykuły

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Jedną z takich spraw jest zgoda na odrzucenie spadku w imieniu...

Co to jest zabezpieczenie spadku?

Zabezpieczenie spadku przeprowadza się w wypadku, gdy istnieje obawa o niekorzystne rozporządzenie majątkiem lub prawami po zmarłym przez niepowołane osoby. Głównymi przesłankami do zabezpieczenia spadku ujętymi w przepisach jest ryzyko naruszenia rzeczy...

Kto może dziedziczyć spadek?

Jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, to mówi się o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. W praktyce możliwości jest tu wiele, wszystko zależy wyłącznie od liczby spadkobierców. Kto jest uprzywilejowany? Gdy mowa o dziedziczeniu ustawowym, spadkobierców...

Bezdzietne małżeństwo a dziedziczenie

Bezdzietne małżeństwo, aby mogło być pewne, że w razie śmierci jednego z małżonków, drugie z nich dostanie w spadku cały ich dorobek życia, koniecznie muszą spisać testament. W świetle prawa żyjącemu małżonkowi należy się jedynie połowa wartości spadku....