white-male-1871395__340

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Sytuacja, w której ludzie stają w obliczu dziedziczenia po sobie, jest powszechnie znana. Problem pojawia się, gdy o życiu spadkodawcy wiemy niewiele. Niejednokrotnie trudnością okazuje się zweryfikowanie, czy w skład spadku wchodzą długi. Czy w takim przypadku przyjmować spadek. Jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe?

Czym są długi spadkowe?

Długi spadkowe są wszystkimi zobowiązaniami osoby zmarłej, które istnieją w chwili jego śmierci. Należą do nich pożyczki, kredyty bankowe, rachunki oraz wszelkie zaległości płatnicze. Warto pamiętać, że długi spadkowe przechodzą w chwili śmierci spadkodawcy na spadkobierców. Po śmierci spadkodawcy mogą pojawić się kolejne długi spadkowe. Do takich należy na przykład obowiązek rozliczenia się z kontrahentami spadkodawcy. Do długów spadkowych trzeba zaliczyć również koszty pogrzebu czy koszty związane z prowadzeniem postępowania spadkowego.

Odpowiedzialność za długi spadkowe – to warto wiedzieć

W sytuacji, gdy spadkobierca nie jest w stanie zweryfikować, czy w skład spadku wchodzą długi, rozwiązaniem może być instytucja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza ona, że dziedziczenie dotyczy zarówno majątku, jak i ewentualnych długów, ale odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest do wysokości odziedziczonego majątku spadkowego. Spisu wartości całego spadku dokonuje komornik.

Odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą spadkobiercy, którzy przyjęli spadek. Jest ona wyłączona w stosunku do osób, które spadek odrzuciły, przy czym należy pamiętać, że w przypadku dziedziczenia ustawowego spadek przechodzi na zstępnych tej osoby, czyli dzieci i wnuki. Za długi spadkowe nie odpowiada także spadkobierca ustawowy pozbawiony spadku w testamencie. Taka sama sytuacja dotyczy osób uznanych za niegodnych dziedziczenia oraz małżonków wyłączonych od dziedziczenia.

Odpowiedzialność za długi spadkowe – pierwsze 6 miesięcy

Odpowiedzialność za długi spadkowe przez pierwsze 6 miesięcy ograniczona jest do majątku spadkowego. Jest to okres od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku lub złożył oświadczenie o jego przyjęciu. W tym czasie wierzyciele mają zakaz kierowania egzekucji do majątku spadkobiercy.

Odpowiedzialność za długi spadkowe z chwilą przyjęcia spadku

Z chwilą przyjęcia spadku odpowiedzialność za długi spadkowe wygląda tak, że wierzyciele spadkodawcy mogą kierować egzekucję do majątku spadkobierców. Należy zaznaczyć, że egzekucji może dokonać według własnego wyboru. W konsekwencji spadkobierca pokrywający dług może żądać zwrotu części spłaconego długu solidarnie od reszty spadkobierców.

Odpowiedzialność za długi spadkowe od chwili działu spadku

Od momentu działu spadku każdy spadkobierca odpowiada wyłącznie za tę część długi spadkowego, która odpowiada otrzymanej części spadku. Wierzyciel zobowiązany jest do żądania spełnienie długu przez spadkobierców zgodnie z odpowiednią częścią.

Podobne artykuły

Dział spadku

Zdecydowanie często po jednym spadkodawcy dziedziczy kilku spadkobierców. Wówczas do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosowane są przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Dział spadku to ustalenie wartości całego majątku spadkodawcy...