gavel-309599_960_720

Składanie fałszywych zeznań – konsekwencje

Składaniem zeznań nazywa się ustne przedstawienie okoliczności sprawy, sytuacji. Za składanie fałszywych zeznań, czyli podawanie sprzecznych z prawdą informacji na temat zdarzenia grozi odpowiedzialność karna zarówno w procesie karnym, jak również w postępowaniu cywilnym.

Czym jest składanie fałszywych zeznań, co za to grozi?

Osoba składająca fałszywe zeznania wprowadza sąd lub organ ścigania w błąd. Poświadcza ona nieprawdę, dlatego grożą jej sankcje karne. Może więc zostać oskarżona o popełnienie występku, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech. Należy przy tym zauważyć, że zawsze zostaje ona poinformowana o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przed złożeniem zeznań w charakterze świadka.

Prawo do odmowy składania zeznań

Takie prawo przysługuje:

Odmówić zeznaniom można również wtedy, gdy w związku z ich składaniem naruszona zostałaby tajemnica zawodowa. Ta sama sytuacja dotyczy duchownych i tajemnicy spowiedzi, którzy mogą się nią zasłonić. Świadek ma również prawo do odmowy składania zeznań, gdyby mogło to narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową.

Karą grzywny może zostać ukarany świadek, który odmawiając składania zeznań, nie poda uzasadnionej przyczyny.

Nie można odmówić składania zeznań nawet w przypadku takiego prawa w poniższych sprawach:

Kiedy można uniknąć konsekwencji prawnych?

Odpowiedzialności karnej świadek może uniknąć tylko w poniższych przypadkach:

Podobne artykuły

Świadek koronny a świadek incognito

Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych ustawą o świadku koronnym z dnia 25 czerwca 1997 roku. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo w zorganizowanej...

Czego może się spodziewać świadek w trakcie przesłuchania?

Dostaliśmy wezwanie na przesłuchanie na sali sądowej w charakterze świadka w sprawie karnej. Nie wiemy, co nas czeka i jak przebiega takie przesłuchanie… Wyjaśniamy, jak to wygląda i na co się nastawiać. Przede wszystkim naszym obowiązkiem jest stawić...

Na zeznania świadka nie zawsze można liczyć

Zeznania świadków mogą stanowić jedne z najważniejszych dowodów w toku postępowania administracyjnego. Są jednak okoliczności oraz sytuacje, w których świadek ma prawo odmówić odpowiedzi na pytanie albo całkowicie odmówić składania zeznań, lub też… nie...

Nowa ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Od dnia 8 kwietnia 2015 roku pokrzywdzeni i świadkowie mają większe prawa niż dotychczas. Z dniem tym weszła w życie ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, która przede wszystkim dotyczy kwestii postępowania karnego i karno-skarbowego....