gavel-309599_960_720

Składanie fałszywych zeznań – konsekwencje

Składaniem zeznań nazywa się ustne przedstawienie okoliczności sprawy, sytuacji. Za składanie fałszywych zeznań, czyli podawanie sprzecznych z prawdą informacji na temat zdarzenia grozi odpowiedzialność karna zarówno w procesie karnym, jak również w postępowaniu cywilnym.

Czym jest składanie fałszywych zeznań, co za to grozi?

Osoba składająca fałszywe zeznania wprowadza sąd lub organ ścigania w błąd. Poświadcza ona nieprawdę, dlatego grożą jej sankcje karne. Może więc zostać oskarżona o popełnienie występku, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech. Należy przy tym zauważyć, że zawsze zostaje ona poinformowana o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań przed złożeniem zeznań w charakterze świadka.

Prawo do odmowy składania zeznań

Takie prawo przysługuje:

Odmówić zeznaniom można również wtedy, gdy w związku z ich składaniem naruszona zostałaby tajemnica zawodowa. Ta sama sytuacja dotyczy duchownych i tajemnicy spowiedzi, którzy mogą się nią zasłonić. Świadek ma również prawo do odmowy składania zeznań, gdyby mogło to narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową.

Karą grzywny może zostać ukarany świadek, który odmawiając składania zeznań, nie poda uzasadnionej przyczyny.

Nie można odmówić składania zeznań nawet w przypadku takiego prawa w poniższych sprawach:

Kiedy można uniknąć konsekwencji prawnych?

Odpowiedzialności karnej świadek może uniknąć tylko w poniższych przypadkach:

Podobne artykuły

Dziecko jako świadek w sprawie rozwodowej?

Częścią wyroku wydawanego przez sąd w sprawie rozwodowej jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Sąd podejmuje decyzję kierując się dobrem dziecka, dlatego, przed wydaniem wyroku, może poza salą posiedzeń sądowych wysłuchać...

Świadek koronny a świadek incognito

Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych ustawą o świadku koronnym z dnia 25 czerwca 1997 roku. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo w zorganizowanej...

Odpowiedzialność za złożenie fałszywych zeznań

Przed Sądem zeznaje się pod przysięgą, trzeba mówić prawdę. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Świadek składający fałszywe zeznania jest z zasady winien przestępstwa złożenia fałszywych zeznań. Czy możliwa jest sytuacja w której odpowiedzialności...

Czy dziecko może być świadkiem w sądzie?

Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest pozytywna – dziecko może być świadkiem w sądzie. Warto jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków. Wystąpienie w charakterze świadka to dla wielu dorosłych źródło...