DE / EN

Artykuły

Odpowiedzialność za złożenie fałszywych zeznań

Odpowiedzialność za złożenie fałszywych zeznań Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gawin-Bławat 2020-02-06 18:56:20

Przed Sądem zeznaje się pod przysięgą, trzeba mówić prawdę. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Świadek składający fałszywe zeznania jest z zasady winien przestępstwa złożenia fałszywych zeznań.

Czy możliwa jest sytuacja w której odpowiedzialności karnej uniknie osoba, która skłamała w procesie jako świadek? Istnieją trzy usprawiedliwienia dla takiego zachowania.

Pierwsza z trzech sytuacji zakłada brak pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. To obowiązek Sądu i dotyczy on również informowania świadków, którzy z racji swojej funkcji społecznej czy wykonywanego zawodu (np. profesora prawa) teoretycznie powinni mieć tego świadomość.

Drugą sytuacją usprawiedliwiającą dla świadka, który złożył fałszywe zeznania jest brak pouczenia o możliwości odmowy zeznań lub odmowy odpowiedzi na pytanie (w celu ochrony najbliższej osoby – w razie gdyby udzielenie tej odpowiedzi miałoby narazić tę osobę na odpowiedzialność karną lub gdy obecnie przesłuchiwany świadek w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem).

Trzecia reguła mówiąca o tym, że świadek może uniknąć kary za składanie fałszywych zeznań w przypadku gdy te zeznania stanowią jego linię obrony, wzbudza kontrowersje. Jeżeli to świadek jest sprawcą danego czynu, to zeznając może przedstawiać odbiegającą od rzeczywistości wersję wydarzeń. Wynika to z faktu, iż nie ma on obowiązku autodenuncjacji. Tę regułę wprowadził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 czerwca 1991 r. (sygn. I KZP 12/91, OSNKW 1991, nr 10, poz. 46).

Bywa, że Sąd może złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia wobec świadka, który złożył fałszywe zeznania, a nie dotyczy go żadna z powyższych sytuacji. Może tak się stać, gdy osoba ta dobrowolnie sprostuje swoje zeznania lub okaże się, że jej zeznania nie dotyczą okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Źródło: wieszjak.pl

Wszystkie

Podobne artykuły

Świadek koronny a świadek incognito

Świadkiem koronnym jest podejrzany, który został dopuszczony do składania zeznań w charakterze świadka, na zasadach i w trybie określonych ustawą o świadku koronnym z dnia 25 czerwca 1997 roku. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach o przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa. Instytucja świadka...

Na zeznania świadka nie zawsze można liczyć

Zeznania świadków mogą stanowić jedne z najważniejszych dowodów w toku postępowania administracyjnego. Są jednak okoliczności oraz sytuacje, w których świadek ma prawo odmówić odpowiedzi na pytanie albo całkowicie odmówić składania zeznań, lub też… nie może zostać świadkiem. Dowodem w sprawie może być wszystko, co przyczyni się do jej wyjaśnienia,...

Czy dziecko może być świadkiem w sądzie?

Odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest pozytywna – dziecko może być świadkiem w sądzie. Warto jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków. Wystąpienie w charakterze świadka to dla wielu dorosłych źródło stresu. Powszechnie przyjęło się, że świadkiem jest osoba dorosła. Nie jest to jednak...

Składanie fałszywych zeznań – konsekwencje

Składaniem zeznań nazywa się ustne przedstawienie okoliczności sprawy, sytuacji. Za składanie fałszywych zeznań, czyli podawanie sprzecznych z prawdą informacji na temat zdarzenia grozi odpowiedzialność karna zarówno w procesie karnym, jak również w postępowaniu cywilnym. Czym jest składanie fałszywych zeznań, co za to grozi? Osoba składająca...