document-428331_960_720

Zapis windykacyjny w świetle prawa spadkowego

Zapis windykacyjny to ułatwienie w spełnieniu woli spadkodawcy. Dzięki takiemu zapisowi konkretne składniki majątku spadkodawcy przekazane są określonym w zapisie osobom. Z masy spadku składniki te zostają wyłączone i nie może do nich rościć sobie praw żaden ze spadkobierców. Z chwilą śmierci spadkodawcy przedmiot zapisu windykacyjnego staje się prawowitą własnością osoby w nim określonej. Zapis windykacyjny można sporządzić tylko u notariusza.

Zapis windykacyjny musi być precyzyjnie sformułowany. Nie może być wątpliwości komu przypada przypada przedmiot zapisu i co nim jest. Przedmiot zapisu można ustanowić na rzecz kilku spadkobierców. Spadkodawca określa wówczas w zapisie wielkość udziałów. Jeżeli nie zrobi tego osoby określone w zapisie windykacyjnym dziedziczą współwłasność w równych częściach.

Co może być przedmiotem zapisu windykacyjnego?

Zapis windykacyjny nie może być obwarowany terminem ani warunkiem. Jeśli jednak zostanie on ustanowiony, termin i warunek uważa się za nieistniejący. Jeśli z testamentu lub z innych okoliczności wynika, że obwarowanie jest konieczne, by zapis windykacyjny został uczyniony. Staje się on wówczas nieważny i następuje i wywołuje skutki zapisu zwykłego.

Podobne artykuły

Jak przepisać majątek?

Zabezpieczenie przyszłości najbliższych osób jest zasadniczą kwestią. Warto wiedzieć, czy w tym wypadki konieczne jest spisanie testamentu, czy na przykład zdanie się na prawo spadkowe. Jak przepisać majątek? Jest to pytanie, którego odpowiedzią jest...